default-thumb-voh-radio-podcast

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

- Bài: Tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:32

Bài: Tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

00:15:35

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”