default-thumb-voh-radio-podcast

Cùng nông dân làm giàu 04/05/2023: Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp

Ông Lưu Đức Khải về tăng trưởng xanh trong nông nghiệp Giao lưu với anh Hoàng về mô hình dưa leo hiệu quả nhờ dòng sản phẩm hữu cơ công nghệ cao. 05:00 GMT+7, Thứ Năm, 04/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12600Chia sẻ