default-thumb-voh-radio-podcast

Cùng nông dân làm giàu với dòng sản phẩm hữu cơ sinh học 01/06/2023

Tiến sĩ Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ: Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.05:00 GMT+7, Thứ Năm, 01/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
23200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Tiến sĩ Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ: Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.