ĐBSCL sẽ có một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng caoArticle thumbnail

ĐBSCL sẽ có một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao

06/12/2023
30:00
Đề án được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 1 triệu ha.

Đề án được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 1 triệu ha, được thực hiện trong hai giai đoạn