Để phát triển đô thị số đồng bộArticle thumbnail

Để phát triển đô thị số đồng bộ

26/11/2023
01:36
Bản tin số
10:19
Tọa đàm cùng khách mời: Để phát triển đô thị số đồng bộ.

Khách mời: -Bà Nguyễn Trúc Vân - Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TPHCM - Ths Vũ Tuấn Anh - phó TGD Cty tư vấn tái cấu trúc chuyển đổi số Dr SME -kiêm Quản Lý Trưởng nền tảng ĐMST mở Antsomi VN