Diễn viên Trần Ngọc Vàng: Không sợ bị nói "thuốc độc phòng vé"Article thumbnail

Diễn viên Trần Ngọc Vàng: Không sợ bị nói "thuốc độc phòng vé"

16/12/2023
01:01:34
Phim kinh điển Bao giờ cho đến tháng 10

Khách đến chơi nhà: Trò chuyện cùng diễn viên Trần Ngọc Vàng Góc phim kinh điển: Bao giờ cho đến tháng 10 (1984) Bản tin văn hóa nghệ thuật trong tuần

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100