Hậu trường hài hước của phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưuArticle thumbnail

Hậu trường hài hước của phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu

30/12/2023
04:20
Giao lưu cùng Kiều Minh Tuấn, Khả Như và Trần Ngọc Vàng

Khách đến chơi nhà: Trò chuyện cùng Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Khả Như và Trần Ngọc Vàng trong phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Góc phim kinh điển: Biệt động Sài Gòn (1985) Bản tin văn hóa nghệ thuật trong tuần

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100