Hành trình 10 năm Giải thưởng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt NamArticle thumbnail

Hành trình 10 năm Giải thưởng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam

04/12/2023
03:00
Hành trình 10 năm Giải thưởng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam

Khởi xướng từ năm 2013, Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam do Anphabe thực hiện đã tiên phong giới thiệu thước đo "Sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng.