Hướng đi mới để khai thác du lịch Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vữngArticle thumbnail

Hướng đi mới để khai thác du lịch Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững

18/06/2024
00:00
Hướng đi mới để khai thác du lịch Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững

18 thg 6, 2024 | LÊN LỊCH ĐI NÀO - Để biến những tiềm năng thành sản phẩm hấp dẫn, du lịch ĐBSCL cần một hướng đi mới để thu hút du khách đến và quay trở lại.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100