Nghị quyết 98 - cơ hội để bứt phá của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCMArticle thumbnail

Nghị quyết 98 - cơ hội để bứt phá của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM

16/04/2024
10:54
Điều 8, NQ98 là điểm sáng và tạo động lực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST TPHCM

TP đang có khoảng 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chiếm 0,5% số lượng doanh nghiệp thành phố và gần 50% tổng số startup của cả nước đang hoạt động.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100