default-thumb-voh-radio-podcast

nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Bài: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” - chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Năm, 23/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3900Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:14

Bài: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

00:14:26

chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”