default-thumb-voh-radio-podcast

Phát triển ngành thủy sản

- Bài: Tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển ngành thủy sản - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Hai, 17/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:43

Bài: Tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển ngành thủy sản

00:15:15

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”