Tìm giải pháp phát triển tăng trưởng xanh cho thành phốArticle thumbnail

Tìm giải pháp phát triển tăng trưởng xanh cho thành phố

06/02/2024
22:50
Tìm giải pháp phát triển tăng trưởng xanh cho thành phố

Thành phố đã triển khai kế hoạch mời gọi các dự án tăng trưởng xanh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp với mục tiêu trở thành hình mẫu một thành phố năng động, xanh, sạch, đáng sống ở khu vực.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100