Tọa đàm Bảo vệ dữ liệu cá nhân Article thumbnail

Tọa đàm Bảo vệ dữ liệu cá nhân

31/12/2023
03:18
Bản tin số
20:12
Tọa đàm Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Khách mời: - Bà Võ Thị Trung Trinh- Phó giám đốc Sở thông tin truyền thông TPHCM. - Ông Nguyễn Quang Đồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông- Hội truyền thông số (IPS). - TS Ngô Tấn Vũ Khanh – Tổng giám đốc Kaspersky

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100