Bộ Y tế cho phép Bệnh viện E hoạt động bình thường trở lại sau khi rút BN994 ra khỏi danh sách nhiễm SARS-CoV-2

Tin liên quan