Có cơ sở khẳng định bác sĩ gợi ý bệnh nhân "cho vui vẻ" - là xâm hại tình dục

Tin liên quan