Đi tầm soát sức khỏe tình cờ lại phát diện dị vật trong ruột

Tin liên quan