Ngày 28/4: Ca nhiễm Covid-19 vọt lên 3.094, cao nhất trong 6 tháng qua

Tin liên quan