Tin tức dịch bệnh 2/5: Nhiều trường hợp F1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Tin liên quan