Bệnh viện Bình Dân: Phối hợp điều trị đa mô thức cứu sống hàng chục ca viêm tụy cấp hoại tử