Thêm 5 ca bệnh bạch hầu ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Tin liên quan