028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tấm lòng vàng

Tấm lòng vàng (ngày 17/2/2023)

(VOH) - Danh sách những thính giả chung tay đóng góp ủng hộ Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) - Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý thính giả đã ủng hộ, chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn.  

*Danh sách này được thống kê và tổng hợp ngày 17/2/2023

STT

Số tiền ghi có (VNĐ)

Mô tả

1

200,000.00

108307.170223.230929.Ung ho co chu hue sang FT23049695890463

2

100,000.00

814724.170223.230809.VCB;0071000884846;Ck ung ho chu

3

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36458611038.36458611038-0901281516-ung ho co chu

4

100,000.00

106205.170223.230658.Ung ho co chu Hue Sang FT23049423080408

5

100,000.00

214354.170223.230652.Ung ho co chu HUE SANG

6

200,000.00

MBVCB.3116204025.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9949767787 LE THUY ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

7

300,000.00

MBVCB.3116202445.TRAN THI NGOC PHUONG chuyen tien UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 0151000060364 TRAN THI NGOC PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

8

100,000.00

MBVCB.3116208623.Chuc tam long gui co Hue chu Sang.CT tu 0391000992289 NGUYEN THAI NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

9

393,939.00

MBVCB.3116202420.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002580839 NGUYEN NGOC TUONG DUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

10

100,000.00

015384.170223.230455.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

11

100,000.00

104291.170223.230444.Ung ho co chu hue sang FT23049500516433

12

200,000.00

MBVCB.3116201956.ung ho em phi vu.CT tu 0531002277412 NGUYEN THI THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

13

200,000.00

103608.170223.230355.Ung ho co chu Hue Sang FT23049320392304

14

1,000,000.00

876155.170223.230338.UNG HO CO HUE CHU SANG-170223-23:03:37 876155

15

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36458699423.36458699423-0362462644-NGUYEN THI THUY AN chuyen tienung ho co chu Hue Sang chuc chu mau khoe

16

200,000.00

816052.170223.230324.Chuyen tien ung ho co chu HUE SANG

17

1,000,000.00

MBVCB.3116200586.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181000776586 NGUYEN HONG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

18

200,000.00

MBVCB.3116200748.Ung Ho co chu Hue Sang.CT tu 0151000567567 DANG TANG HONG NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

19

200,000.00

781413.170223.230234.UH co chu Hue Sang

20

100,000.00

561623.170223.230227.VCB;0071000884846;Ung ho co hue chu sang

21

100,000.00

453919.170223.230207.uh co hue chu sang

22

500,000.00

MBVCB.3116205166.ung ho co chu hue sang.CT tu 0531002277412 NGUYEN THI THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

23

100,000.00

MBVCB.3116195061.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0441000735971 BUI CHUNG KHANH PHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

24

100,000.00

MBVCB.3116194292.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0441000735971 BUI CHUNG KHANH PHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

25

500,000.00

MBVCB.3116198470.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

26

500,000.00

334517.170223.230026.Ung ho co chu Hue Sang

27

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36458669425.36458669425-0777124750-PHI CONG KHANH chuyen tien chuc ban Le Phi Vu mau khoe

28

200,000.00

916604.170223.225926.Mai Trang ung ho co chu Hue Sang

29

500,000.00

MBVCB.3116192536.Ung Ho Co Chu Hue Sang .CT tu 0261003456545 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

30

500,000.00

389829.170223.225847.ng h em phi vu

31

50,000.00

MBVCB.3116195495.ung ho gd co Hue chu Sang.CT tu 0151000606325 DINH THI TRUC QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

32

50,000.00

MBVCB.3116184437.con chuc chu Sang va co Hue nhieu suc khoe! adidaphat.CT tu 0151000589750 HA TU NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

33

100,000.00

709877.170223.225726.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang con chuc chu som khoe lai

34

300,000.00

MBVCB.3116190630.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0371003810431 PHAM VAN LUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

35

1,000,000.00

MBVCB.3116190498.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000161096 NGUYEN TRUNG THANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

36

120,000.00

MBVCB.3116183620.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1017115148 TRAN THI THU THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

37

100,000.00

MBVCB.3116183643.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0371000468934 NGUYEN THANH NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

38

200,000.00

332587.170223.225517.Ung ho co chu Hue Sang

39

50,000.00

MBVCB.3116180697.Ung ho PHI VU.CT tu 0671004099586 NGUYEN DIEM HUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

40

100,000.00

916393.170223.225321.LUU THI HUYNH QUYEN ck ung ho co chu hue sang

41

100,000.00

094277.170223.225312.Ung ho co Hue chu Sang FT23049296500606

42

100,000.00

MBVCB.3116178692.Ung ho co hue chu sang.CT tu 1020346077 LE NGUYEN ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

43

50,000.00

458147.170223.225154.Ung ho co chu Hue Sang

44

50,000.00

776595.170223.225142.Ung ho co chu Hue Sang cua it long nhieu

45

100,000.00

011285.170223.225141.IBFT NHU BINH ckhoan unghocochuHueSang

46

50,000.00

759033.170223.225042.Ung ho co chu Hue Sang

47

200,000.00

091647.170223.225018.Ngat ung ho co chu Hue Sang FT23049291590930

48

200,000.00

208017.170223.224932.ung ho chu sang co hue

49

200,000.00

089501.170223.224756.Ung ho co chu Hue Sang FT23049823621793

50

100,000.00

MBVCB.3116171247.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0301000350832 LE QUANG MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

51

300,000.00

MBVCB.3116163474.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

52

200,000.00

526680.170223.224715.ung ho em Phi Vu

53

100,000.00

MBVCB.3116169470.BUI THI VIET TRINH chuyen tien giup co hue chu sang.CT tu 1027197839 BUI THI VIET TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

54

20,000.00

087757.170223.224606.Ung ho co chu hue sang FT23049577399534

55

100,000.00

379033.170223.224552.Ung ho co chu Hue Sang

56

300,000.00

343736.170223.224528.VCB;0071000884846;Ung ho co Hue cuu Sang

57

500,000.00

MBVCB.3116167960.Xin ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000612474 TRAN THI DOAN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

58

50,000.00

086018.170223.224421.Ung ho co chu hue sang FT23049063621174

59

100,000.00

745423.170223.224414.ung ho co chu Hue va Sang

60

100,000.00

317887.170223.224410.ung ho Co hue chu Sang

61

200,000.00

MBVCB.3116159341.Ung ho em phi vu.CT tu 0871004220139 NGUYEN TRAN HONG HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

62

100,000.00

788159.170223.224234.ung ho co chu hue sang

63

20,000.00

082902.170223.224109.Cam on dai tieng noi nhan dan FT23049637443585

64

100,000.00

372537.170223.224100.ung ho co chu Hue Sang

65

100,000.00

007808.170223.224057.IBFT Phan Thi Diem Thuy chuyen tien

66

100,000.00

842188.170223.224056.ung ho em phi vu

67

500,000.00

MBVCB.3116152866.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071003712719 LE THI THUY TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

68

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36457085327.36457085327-0907430594-Ung ho co chu Hue Sang

69

100,000.00

931165.170223.224005.VCB;0071000884846;LE BICH NHU chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

70

100,000.00

006903.170223.223831.IBFT Ung ho em phi vu

71

1,000,000.00

MBVCB.3116142207.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1017726355 NGUYEN THI THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

72

200,000.00

MBVCB.3116142458.DOAN THI DUYEN ung ho co Hue chu sang.CT tu 0351000048719 DOAN THI DUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

73

200,000.00

757264.170223.223743.Huynh Nhu Ung ho Co Chu Hue Sang , Chuc Chu mau khoe

74

100,000.00

730305.170223.223744.Ung ho co chu Hue Sang

75

500,000.00

303417.170223.223711.Ung ho co chu Hue Sang

76

200,000.00

MBVCB.3116148285.ung ho co chu hue sang.CT tu 0281000421831 NGUYEN NGOC DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

77

100,000.00

MBVCB.3116147323.Ung ho ban Phi Vu.CT tu 0871004200083 NGUYEN THI PHUONG THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

78

50,000.00

755986.170223.223616.Gui gd co Hue chu Sang

79

100,000.00

541911.170223.223535.ung ho co chu hue sang

80

200,000.00

005688.170223.223511.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

81

200,000.00

MBVCB.3116145878.HUYNH NHU HAO chuyen tien Ung Ho Co Chu HUE SANG.CT tu 0111000193752 HUYNH NHU HAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

82

100,000.00

MBVCB.3116145652.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013733829 TRAN KIM NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

83

200,000.00

776489.170223.223420.NGUYEN THI THU TRANG ung ho co chu Hue Sang

84

300,000.00

323956.170223.223423.Ung ho co chu Hue Sang

85

100,000.00

MBVCB.3116134259.Chut long gui co chu Hue Sang..CT tu 0251001662196 NGUYEN PHAM TO TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

86

300,000.00

MBVCB.3116133656.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0881000445059 VU THI HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

87

500,000.00

MBVCB.3116133319.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0531002579892 NGO DINH HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

88

100,000.00

MBVCB.3116123479.NGUYEN THI NGOC chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0351000387222 NGUYEN THI NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

89

200,000.00

MBVCB.3116132295.NGUYEN THI THANH NGAN chuyen tien gui tang co chu Hue Sang.CT tu 0421000524480 NGUYEN THI THANH NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

90

500,000.00

072790.170223.223134.Oanh chuyen ung ho vo chong co chu Hue Sang FT23049422945867

91

200,000.00

820757.170223.223057.VCB;0071000884846;DANG THI DIEU HIEN chuyen khoan chut tam long gui co chu Hue Sang

92

200,000.00

MBVCB.3116130936.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 0471000315979 LUU THI HONG LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

93

200,000.00

710296.170223.222922.ung ho co chu Hue Sang

94

500,000.00

MBVCB.3116119235.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0371000501368 NGUYEN HOANG NGOC BICH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

95

100,000.00

452975.170223.222738.ung ho co chu Hue Sang

96

500,000.00

705271.170223.222719.Ung ho em PHI VU Co gang len Vu nha

97

200,000.00

MBVCB.3116115591.Ung ho co chu hue sang .CT tu 1016725690 NGUYEN THI MI MI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

98

50,000.00

066154.170223.222525.Ung ho co chu Hue Sang FT23049608003550

99

200,000.00

864678.170223.222553.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-22:25:20 864678

100

20,000.00

MBVCB.3116103414.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0041000308246 TRAN THANH SONG MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

101

300,000.00

MBVCB.3116103234.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9904934934 VAN PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

102

200,000.00

MBVCB.3116103077.TRAN NHAT HA chuyen tien.CT tu 0151000589099 TRAN NHAT HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

103

100,000.00

MBVCB.3116102822.ung ho co chu hue sang.CT tu 0701000461559 NGUYEN THI HUYNH NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

104

100,000.00

MBVCB.3116112879.Ung ho em Phi Vu.CT tu 1016491175 KHAU LE NGUYET KIM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

105

100,000.00

MBVCB.3116101744.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111001506342 TRAN NGUYEN NGOC HIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

106

100,000.00

MBVCB.3116100602.Ung ho Co Chu Hue-Sang.CT tu 0251002697959 NGUYEN LE HOANG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

107

100,000.00

MBVCB.3116099546.ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001246724 PHAM HOANG THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

108

100,000.00

MBVCB.3116108405.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000431650 TRAN THI HOANG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

109

100,000.00

059913.170223.221948.Ung ho co chu Hue Sang FT23049364404862

110

100,000.00

MBVCB.3116093797.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0881000455315 DO THI HIEN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

111

100,000.00

998819.170223.221749.IBFT PHAM THI HONG NGOC chuyen tien

112

200,000.00

057628.170223.221748.Ung ho co chu Hue Sang FT23049176446211

113

100,000.00

MBVCB.3116083570.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0121000849725 DANG THUY DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

114

200,000.00

750315.170223.221734.ung ho co chu Hue Sang

115

300,000.00

056791.170223.221705.Ai chuyen tien ung ho co chu Hue Sang FT23049618312818

116

100,000.00

135868.170223.221704.NGUYEN THI XUAN THAO ung ho co chu Hue Sang.

117

200,000.00

MBVCB.3116082636.Uh em phi vu.CT tu 0481000086785 NGUYEN THI HUONG HAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

118

700,000.00

748242.170223.221624.ung ho chu Sang co Hue

119

200,000.00

055369.170223.221554.Ung ho co chu Hue Sang FT23049016058589

120

200,000.00

MBVCB.3116080209.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000246667 LE NGUYEN NGOC DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

121

500,000.00

054462.170223.221509.Ung ho co chu Hue Sang FT23049676905980

122

200,000.00

672426.170223.221458.Gia dinh Bach Lien ung co chu Hue Sang

123

1,000,000.00

861018.170223.221436.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-22:14:36 861018

124

100,000.00

MBVCB.3116077983.Chuc Co/ Chu Sang - Hue mau khoe.CT tu 0181003546826 NGUYEN HONG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

125

100,000.00

MBVCB.3116078103.ung ho co chu hue sang.CT tu 0111000336227 LE BACH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

126

500,000.00

860800.170223.221355.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-22:13:55 860800

127

200,000.00

MBVCB.3116077415.LE CANH DUONG chuyen tien ung ho Hue Sang.CT tu 0071002187789 LE CANH DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

128

1,000,000.00

024200.170223.221310.Ung ho co chu Hue - Sang

129

100,000.00

MBVCB.3116075812.NGUYEN THI CAM TU chuyen tien Ung ho co chu Hue Sang. Con chuc co chu nhieu suc khoe.CT tu 1026216609 NGUYEN THI CAM TU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

130

200,000.00

MBVCB.3116074010.HUYNH THANH HOANG ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000660979 HUYNH THANH HOANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

131

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36457041254.36457041254-0909090410-NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien mien phi qua MoMo

132

500,000.00

860158.170223.221149.UNG HO EM PHI VU-170223-22:11:51 860158

133

200,000.00

050247.170223.221143.Gia dinh co chu Phuong Luat ung ho co chu Hue Sang FT23049047122935

134

200,000.00

050119.170223.221137.UNG HO CO CHU HUE SANG FT23049200925301

135

500,000.00

MBVCB.3116073132.Ung ho do chu Hue Sang. mong chu som binh phuc.CT tu 0071000916588 VAN BICH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

136

700,000.00

MBVCB.3116072681.Ung ho hoat dong mo mat.CT tu 0531002548321 TRAN NGOC THANH THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

137

100,000.00

737498.170223.221009.Ung ho co chu Hue Sang

138

100,000.00

MBVCB.3116071880.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0471000336523 NGO NGUYEN HANG HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

139

200,000.00

236465.170223.220940.NGUYEN THI THUY DUONG chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

140

100,000.00

253959.170223.220932.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

141

200,000.00

385360.170223.220907.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

142

100,000.00

654498.170223.220836.ung ho co chu hue sang

143

200,000.00

339284.170223.220800.Ung ho co chu HUE SANG

144

74,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36457040336.36457040336-0949860979-ung ho co chu Hue Sang

145

300,000.00

MBVCB.3116066954.TRAN VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0471000325470 TRAN VAN HIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

146

100,000.00

042247.170223.220504.Quyen gop cho Hue Sang FT23049041000939

147

100,000.00

643459.170223.220434.Ung ho co chu Hue Sang

148

1,000,000.00

MBVCB.3116052109.Nguyen Thi Phuong Thanh ung ho co chu Sang-Hue va ban Phi Vu.CT tu 0531002493840 NGUYEN THI PHUONG THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

149

300,000.00

964959.170223.220315.VCB;0071000884846;DO PHUNG XUAN NHAN chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

150

2,000,000.00

MBVCB.3116041016.Ung ho vo chong co Hue.CT tu 0071000680638 NGUYEN THANH BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

151

200,000.00

187518.170223.220248.Ung ho co chu Hue Sang

152

100,000.00

707658.170223.220237.Ung ho co hue chu sang

153

200,000.00

MBVCB.3116039779.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001098464 LE QUANG LOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

154

500,000.00

330212.170223.220023.Ung ho em Phi Vu

155

200,000.00

MBVCB.3116046391.Ung ho em Phi Vu.CT tu 1019316509 LUONG THI THANH HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

156

300,000.00

856091.170223.215956.UNG HO CHU HUE SANG-170223-21:59:56 856091

157

500,000.00

328333.170223.215851.Ung ho co chu Hue Sang

158

100,000.00

MBVCB.3116034365.PHAM HONG AI LINH chuyen tien.CT tu 0471000337424 PHAM HONG AI LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

159

200,000.00

MBVCB.3116034051.VO HONG PHUONG chuyen tien ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0091000588388 VO HONG PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

160

100,000.00

990084.170223.215841.IBFT Ung Ho Co Chu Hue Sang

161

200,000.00

989704.170223.215746.IBFT Ung ho vo chong co chu Hue Sang

162

200,000.00

305024.170223.215616.ung ho co chu Hue Sang

163

500,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36455487909.36455487909-0932190192-Ung ho co chu Hue Sang

164

100,000.00

MBVCB.3116017518.ung ho anh Sang chi Hue.CT tu 0071001083663 PHAM THI PHUONG DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

165

500,000.00

987978.170223.215409.IBFT Ung ho co chu hue sang

166

200,000.00

609181.170223.215329.Gop chut tam long gui vck co chu Hue Sang

167

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36455457711.36455457711-0932905117-ung ho co chu Hue Sang

168

200,000.00

MBVCB.3116015613.HUYNH DOAN chuyen tien UNG HO EM PHI VU.CT tu 9949508716 HUYNH THI CHAU DOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

169

100,000.00

189635.170223.215210.Ung ho tien mo mat cho Phi Vu

170

200,000.00

169757.170223.215123.VCB;0071000884846;ung ho chu Hue Sang

171

100,000.00

986000.170223.215023.IBFT Ung ho co chu hue sang

172

100,000.00

021925.170223.214926.Ung ho co chu Hue Sang FT23049276146074

173

200,000.00

MBVCB.3116009031.HUYNH DOAN chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9949508716 HUYNH THI CHAU DOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

174

50,000.00

516023.170223.214833.NGUYEN QUYNH NHU chuyen tien

175

200,000.00

683839.170223.214819.Ung ho co chu Hue Sang

176

200,000.00

MBVCB.3115983480.BUI THAI QUE TRINH chuyen tien.CT tu 1028489382 BUI THAI QUE TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

177

200,000.00

MBVCB.3115996949.NGUYEN THI HONG PHUONG transfer.CT tu 0471000324076 NGUYEN THI HONG PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

178

100,000.00

984404.170223.214714.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

179

100,000.00

MBVCB.3115996294.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0171003482478 NGUYEN THI HONG NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

180

200,000.00

693406.170223.214706.Ung ho co chu Hue Sang chuc chu nhanh khoe manh

181

200,000.00

MBVCB.3115995777.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0381002630190 LE THI PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

182

15,000,000.00

464573.170223.214622.VCB;0071000884846;LUU THI MINH HIEN UNG HO CO CHU HUE SANG

183

300,000.00

689165.170223.214446.ung ho co chu hue sang

184

50,000.00

MBVCB.3115981273.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1025663631 NGUYEN XUAN THU OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

185

200,000.00

MBVCB.3115980759.LE TRAN NGOC OANH chuyen tien ung ho co Hue - Sang.CT tu 0121001264984 LE TRAN NGOC OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

186

1,000,000.00

297274.170223.214304.Ung ho co chu Hue Sang

187

100,000.00

877615.170223.214148.VCB;0071000884846;Ung ho co hue chu sang

188

100,000.00

MBVCB.3115977461.Co chu Hue Sang.CT tu 0071000946667 DUONG THI THANH PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

189

100,000.00

259588.170223.214052.ung ho co chu Hue Sang

190

50,000.00

MBVCB.3115964570.Chia se anh Sang chi Hue.CT tu 0111000211583 MAI NGUYEN THUY THO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

191

200,000.00

008776.170223.214004.Ung ho co chu Hue Sang FT23049027000155

192

50,000.00

980225.170223.213944.IBFT UNG HO EM PHI VU

193

100,000.00

979841.170223.213904.IBFT Ung ho co chu hue sang

194

200,000.00

MBVCB.3115959265.HOANG THI MINH TU chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 0721000526007 HOANG THI MINH TU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

195

500,000.00

672159.170223.213652.ung ho vo chong co hue chu sang

196

50,000.00

MBVCB.3115969051.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0151000550997 HUYNH THI DIEU THAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

197

200,000.00

MBVCB.3115956105.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0561000544482 TRAN KHANH VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

198

500,000.00

847547.170223.213605.QUYNH NHU GUI CO CHU HUE SANG-170223-21:36:07 847547

199

200,000.00

978012.170223.213557.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

200

100,000.00

002647.170223.213549.Ung ho co chu hue sang FT23049961807874

201

300,000.00

259364.170223.213526.ung ho co chu hue sang

202

50,000.00

976313.170223.213242.IBFT BICH TRAM chuyen tien

203

500,000.00

846094.170223.213229.UNG HO CO CHU HUE, SANG-170223-21:32:29 846094

204

300,000.00

976096.170223.213210.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

205

100,000.00

327494.170223.213127.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

206

500,000.00

169227.170223.212946.Ung ho gia dinh Hue Sang

207

100,000.00

MBVCB.3115925024.Em gui co Hue chu Sang a!.CT tu 0181003602683 LY CAM DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

208

100,000.00

121353.170223.212801.Ung ho co chu Hue Sang

209

100,000.00

MBVCB.3115933631.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0321000638283 NGUYEN TUAN DAT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

210

100,000.00

168937.170223.212738.Ung ho co chu Hue Sang

211

100,000.00

522547.170223.212722.MY HAO giup do co chu Hue Sang

212

100,000.00

642539.170223.212337.chuc chu Sang mau khoe manh

213

200,000.00

MBVCB.3115916452.Ung ho em Phi Vu.CT tu 9939821101 TRAN LE NGOC THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

214

100,000.00

505820.170223.212216.Ung ho co chu Hue Sang chuc chu nhanh khoe lai

215

200,000.00

MBVCB.3115913586.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 9939821101 TRAN LE NGOC THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

216

1,000,000.00

283645.170223.212107.Ung ho co chu Hue Sang a

217

300,000.00

MBVCB.3115898723.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 9999993939 PHUNG THI ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

218

50,000.00

MBVCB.3115892684.Ungho co chu Hue-Sang.CT tu 1028779384 NGUYEN TIEN DANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

219

100,000.00

MBVCB.3115883759.Ung ho Co Hue Chu Sang .CT tu 0471000341131 LE THI NGOC HUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

220

200,000.00

MBVCB.3115889956.Chia se cung co Hue - chu Sang.CT tu 0601000549233 HUYNH THI KIM NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

221

100,000.00

MBVCB.3115876390.PHAN THI MY NUONG chuyen tien.CT tu 1033819074 PHAN THI MY NUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

222

1,000,000.00

023220.170223.211421.Ung ho co chu Hue Sang

223

2,000,000.00

837779.170223.211338.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-21:13:06 837779

224

100,000.00

020045299902172112372023f1d2109876.72459.211216.UNG HO EM PHI VU

225

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36454297331.36454297331-0931257981-ung ho co chu Hue Sang

226

100,000.00

MBVCB.3115871120.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0561000546644 TRAN VAN TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

227

50,000.00

MBVCB.3115861831.UNG HO BAN PHI VU.CT tu 1021258271 NGUYEN HOANG YEN NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

228

100,000.00

MBVCB.3115867109.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000223857 NGUYEN THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

229

200,000.00

606197.170223.210813.ung ho co chu Sang Hue

230

100,000.00

455700.170223.210735.Ung ho co chu Hue Sang

231

100,000.00

445230.170223.210436.Ung ho gd chu sang co hue

232

1,000,000.00

MBVCB.3115840208.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0421000413791 DOAN HOANG SANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

233

200,000.00

997686.170223.210348.VCB;0071000884846;Ung ho em Phi Vu va cam on DTNNDHCM

234

150,000.00

152374.170223.210326.UNG HO EM PHI VU

235

300,000.00

MBVCB.3115846311.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0081000898686 PHAM MY HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

236

200,000.00

590265.170223.210135.NGUYEN THI LUYEN Chuyen tien ung ho Phi Vu

237

500,000.00

MBVCB.3115830577.MTQ chuyen khoan.CT tu 0471000013629 NGUYEN THI MONG TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

238

500,000.00

190088.170223.205932.le ngoc diep ung ho co chu hue .sang

239

200,000.00

537031.170223.205821.VCB;0071000884846;MAI CHAM ung ho co chu Hue Sang

240

100,000.00

MBVCB.3115817636.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003618115 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

241

500,000.00

MBVCB.3115808550.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0151000606240 LU THI THANH MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

242

100,000.00

MBVCB.3115794973.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0471000326679 NGUYEN THI TRUC NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

243

200,000.00

001988.170223.205035.Ung ho co chu Hue Sang

244

100,000.00

MBVCB.3115791247.Ung ho Co Hue Chu Sang.CT tu 0071000786504 NGUYEN THI DIEU HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

245

200,000.00

214238.170223.204842.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

246

300,000.00

MBVCB.3115786857.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0721000557402 TRAN BAO TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

247

1,000,000.00

MBVCB.3115780477.ung ho em Vu.CT tu 0371003888048 NGUYEN THI THU THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

248

100,000.00

MBVCB.3115787512.CHAU NHU NGOC chuyen tien ung ho co chu Hue sang.CT tu 0111000267440 CHAU NHU NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

249

100,000.00

372025.170223.204448.NGUYEN HOANG TRONG TIN chuyen khoan

250

100,000.00

824684.170223.204426.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-20:44:25 824684

251

300,000.00

917441.170223.204125.Ung ho co chu hue sang FT23048110327246

252

1,000,000.00

MBVCB.3115757136.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 0111000178203 LE THI THUY DUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

253

100,000.00

822926.170223.204047.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-20:40:46 822926

254

100,000.00

MBVCB.3115734138.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0111001266943 NGUYEN NGOC PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

255

200,000.00

MBVCB.3115732812.Ung ho em phi vu.CT tu 1027280562 NGUYEN THI ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

256

2,000,000.00

907787.170223.203537.UH co chu Hue Sang FT23048364672162

257

100,000.00

MBVCB.3115728963.NGUYEN THI DIEU ANH ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0331000498741 NGUYEN THI DIEU ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

258

1,000,000.00

MBVCB.3115713225.LE NGUYEN NGOC HA chuyen tien(giup co chu Hue Sang).CT tu 0281000292929 LE NGUYEN NGOC HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

259

200,000.00

818736.170223.203224.UNG HO CHU SANG-170223-20:31:52 818736

260

300,000.00

MBVCB.3115706674.Ung ho Co Chu HUE SANG.CT tu 1030370585 PHAM THI BICH VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

261

50,000.00

895152.170223.202815.Ho tro co chu Hue Sang FT23048706382606

262

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36452607585.36452607585-0931561754-ung ho co chu hue sang

263

300,000.00

MBVCB.3115698814.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000185513 NGUYEN THI NGOC TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

264

200,000.00

245601.170223.202611.Ung Ho Co chu Hue Sang

265

200,000.00

898487.170223.202601.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

266

100,000.00

815886.170223.202557.UNG HO CO CHU HUE SANG CHUC CO CHUC KHOE MANH-170223-20:25:56 815886

267

200,000.00

815362.170223.202450.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-20:24:49 815362

268

5,000,000.00

MBVCB.3115681676.GD PT UNG HO CHUONG TRINH SAT CANH CUNG GD VIET.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

269

500,000.00

907563.170223.202345.Ung ho co chu Hue Sang

270

100,000.00

123417.170223.202227.ung ho em vu

271

100,000.00

447941.170223.202225.Ung ho co chu Hue Sang

272

100,000.00

MBVCB.3115670000.Mong chu mau khoe.CT tu 0071000767788 LAM KIM NGHIA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

273

300,000.00

MBVCB.3115677877.Ung ho gia dinh co chu Hue - Sang.CT tu 0111000177836 NGUYEN TAN LOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

274

100,000.00

929006.170223.202146.IBFT Uh co chu Hue Sang

275

200,000.00

MBVCB.3115664305.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071003117306 TRAN HIEU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

276

200,000.00

MBVCB.3115658649.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0511000426216 PHAN THUY TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

277

500,000.00

MBVCB.3115650710.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000279762 VO NGOC MINH THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

278

500,000.00

877165.170223.201752.Ky chuyen FT23048054400404

279

50,000.00

MBVCB.3115655650.Loan ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002020023 KIEU THI NHU LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

280

1,000,000.00

MBVCB.3115646252.GIANG BICH DUNG chuyen tien ung ho GD Co Hue- Sang.CT tu 0071000787984 GIANG BICH DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

281

100,000.00

259670.170223.201557.Ung ho em Phi Vu

282

200,000.00

912301.170223.201541.Thoa ung ho co chu Hue Sang

283

100,000.00

871772.170223.201447.Loan chuyen ung ho gia dinh co chu Hue Sang FT23048951339826

284

200,000.00

MBVCB.3115630625.con giup do gia dinh, chuc gia dinh nhieubsuc khoe.CT tu 0121000646986 NGUYEN MINH CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

285

100,000.00

905175.170223.201319.UNG HO EM PHI VU

286

100,000.00

MBVCB.3115625615.Thao Nguyen ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001063773 NGUYEN MAI PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

287

200,000.00

864744.170223.201050.unghocochuHueSang FT23048301097983

288

200,000.00

MBVCB.3115612176.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1031248894 LUONG THI NGOC THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

289

200,000.00

MBVCB.3115611399.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251001595678 NGUYEN THI LE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

290

200,000.00

MBVCB.3115594181.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1014612143 LE NGOC NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

291

500,000.00

MBVCB.3115599736.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000764897 NGUYEN THI MAI LIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

292

50,000.00

215412.170223.200435.Ung ho co chu Hue Sang

293

100,000.00

487699.170223.195824.ung ho co chu Hue Sang

294

200,000.00

187512.170223.195744.UNG HO CO CHU HUE SANG

295

200,000.00

847226.170223.195322.UNG HO CO HUE CHU SANG

296

100,000.00

MBVCB.3115532218.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029826457 LE BINH TY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

297

100,000.00

539828.170223.195122.UNG HO CO CHU HUE SANG

298

200,000.00

449746.170223.194953.Ho tro HUE SANG

299

200,000.00

155093.170223.194937.ung ho co chu hue sang

300

3,000,000.00

MBVCB.3115514864.Mai Khanh Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0421000528102 NGUYEN THI MAI KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

301

200,000.00

822595.170223.194708.Ung ho Co hue chu sang FT23048037170590

302

300,000.00

MBVCB.3115518301.TRAN NHU THAO chuyen tien ung ho e Phi Vu.CT tu 0531002503141 TRAN NHU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

303

100,000.00

MBVCB.3115515707.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000404048 NGUYEN THI NHU HUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

304

200,000.00

MBVCB.3115495453.Ung ho co chu HUE-SANG.CT tu 0111000213854 HO THI TUYET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

305

100,000.00

120434.170223.194042.ung ho co chu Hue Sang

306

200,000.00

MBVCB.3115485322.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000512554 VUONG KIM DIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

307

200,000.00

ATM_FTF.00800018.385708.20230217.193719.97043655Gcf69e50000000008a7013.FrAcc:1029800865.ToAcc:0071000884846.GD:VUNG TAU CTY TNHH TING RAVUNGTAU VN

308

500,000.00

MBVCB.3115471111.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000564922 NGUYEN THI XUAN BACH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

309

300,000.00

622922.170223.193512.Unghocochuhuesang

310

300,000.00

MBVCB.3115456902.Ung ho co chu HueSang.CT tu 0181003611805 TRAN THI MONG CAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

311

100,000.00

786629.170223.193236.ung ho co chu hue sang

312

150,000.00

788204.170223.192751.Ung ho em Phi Vu FT23048627900475

313

200,000.00

MBVCB.3115418960.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071003852662 TRAN THI BIEN THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

314

200,000.00

779446.170223.192311.Ung ho co chu Hue Sang FT23048030840731

315

200,000.00

054351.170223.192218.Ung ho co chu Hue Sang

316

300,000.00

MBVCB.3115399570.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0671004126207 CHAU THI QUYNH HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

317

1,000,000.00

MBVCB.3115406984.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002439120 NGUYEN THI HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

318

500,000.00

MBVCB.3115406631.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071005728195 NGUYEN THI THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

319

500,000.00

118608.170223.191916.Ung ho co chu Hue Sang

320

500,000.00

878177.170223.191824.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

321

100,000.00

MBVCB.3115380540.VO THI NGOC TRAM chuyen tien.CT tu 9352999404 VO THI NGOC TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

322

300,000.00

MBVCB.3115388926.DAO THI HUYNH TRANG chuyen tien.CT tu 0071001127972 DAO THI HUYNH TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

323

100,000.00

762089.170223.191351.Ung ho co chu Hue Sang FT23048092632180

324

300,000.00

010262.170223.191348.TRAN THI MY LOAN chuyen khoan

325

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36449995860.36449995860-0776531899-Chuc chu Sang som khoi benh

326

200,000.00

776841.170223.191038.HO TRO GD CHU SANG CO HUE-170223-19:10:37 776841

327

100,000.00

188389.170223.190937.Ung ho co chu Hue Sang Chuc co chu skhoe

328

100,000.00

MBVCB.3115348690.TRAN KIM LINH chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000162467 TRAN KIM LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

329

300,000.00

MBVCB.3115331888.Hai Dang ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0111000238872 VU HAI DANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

330

1,000,000.00

MBVCB.3115321835.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001161227 VU QUOC VIET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

331

100,000.00

349643.170223.190416.Ung ho co chu Hue Sang

332

100,000.00

904913.170223.070211.ung ho co chu Hue Sang

333

200,000.00

020045299902171900022023fe3a102009.70182.190042.ung ho em PHI VU mo mat

334

500,000.00

MBVCB.3115312873.HO THANH TRUC ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1027408627 HO THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

335

200,000.00

MBVCB.3115284073.Ug ho co chu Hue-Sag.CT tu 0741000666077 NGUYEN MINH HIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

336

300,000.00

055711.170223.185612.Ung ho co chu Hue Sang

337

100,000.00

MBVCB.3115279223.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003504508 VO NGOC XUAN THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

338

100,000.00

MBVCB.3115258486.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0441000759516 PHAM THI SY UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

339

300,000.00

709459.170223.184716.Ung ho co chu Hue Sang FT23048636675228

340

100,000.00

MBVCB.3115248792.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1030555660 TRAN CHAU MINH SANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

341

200,000.00

MBVCB.3115238441.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 1014778093 LAM THI HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

342

200,000.00

MBVCB.3115233983.UNG HO EM PHI VU.CT tu 1014778093 LAM THI HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

343

100,000.00

760057.170223.184216.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-18:42:15 760057

344

100,000.00

163458.170223.183910.Ung ho co chu Hue Sang

345

500,000.00

MBVCB.3115200392.Ung ho co chu Hue- Sang.CT tu 0371003867781 PHAM MINH TAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

346

300,000.00

MBVCB.3115196610.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000957006 CAO THANH VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

347

100,000.00

MBVCB.3115174947.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003640485 KHUU THI KIM THOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

348

300,000.00

MBVCB.3115174049.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0071004260304 NGUYEN THI CAM LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

349

500,000.00

670010.170223.182813.Ung ho co chu Hue Sang FT23048218944887

350

150,000.00

029182.170223.182710.ung ho co chu hue sang

351

100,000.00

MBVCB.3115143437.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000240897 TRAN LE KIM XUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

352

200,000.00

801060.170223.182546.UNG HO EM PHI VU

353

500,000.00

615888.170223.182206.UnghocochuHueSang

354

100,000.00

816697.170223.182139.Ung ho em Phi Vu

355

100,000.00

455141.170223.181850.ung ho co chu Hue Sang

356

200,000.00

MBVCB.3115103073.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 9822229449 NGUYEN THI HOANG MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

357

1,000,000.00

649448.170223.181711.Ung ho em Phi Vu FT23048521095104

358

100,000.00

MBVCB.3115093063.Thien Huong ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000358701 CHAU THIEN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

359

2,000,000.00

642550.170223.181334.Ung ho co chu Hue Sang FT23048302097770

360

1,000,000.00

419326.170223.181248.Ung ho co chu Hue Sang

361

2,000,000.00

MBVCB.3115076961.PHAN HONG HAI chuyen tien ung ho Co Chu Hue - Sang.CT tu 0911000979797 PHAN HONG HAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

362

2,000,000.00

MBVCB.3115073247.TRAN THI THU TAM chuyen tien ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0071004249407 TRAN THI THU TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

363

50,000.00

MBVCB.3115062516.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0151000575150 PHAN THI DIEU THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

364

200,000.00

012801.170223.180723.ung ho co chu Hue - Sang

365

100,000.00

MBVCB.3115065922.NGUYEN THANH THAO chuyen tien.CT tu 1020600639 NGUYEN THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

366

200,000.00

218542.170223.180702.Tran Khai Dinh ung ho co chu Hue Sang

367

100,000.00

625406.170223.180500.Ung ho co chu Hue Sang FT23048990800087

368

200,000.00

957750.170223.180428.ung ho co chu Hue Sang

369

200,000.00

789581.170223.180217.VCB;0071000884846;Giup co chu Hue Sang

370

200,000.00

689109.170223.175954.Ung ho co chu Hue sang

371

200,000.00

MBVCB.3115012136.ung ho co chu hue sang.CT tu 0071003735539 HUYNH PHONG PHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

372

100,000.00

001628.170223.175521.VO THI NGOC TUYEN chuyen tien den DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH - 0071000884846

373

200,000.00

604950.170223.175514.ung ho co chu Hue- Sang FT23048199154446

374

100,000.00

604362.170223.175458.Ung ho co chu hue san FT23048909094615

375

100,000.00

604002.170223.175449.Ung ho co chu Hue Sang FT23048562701410

376

100,000.00

603377.170223.175430.Ung ho co chu Hue Sang FT23048006723047

377

100,000.00

756455.170223.175142.NTV GIUP CO CHU HUE SANG

378

100,000.00

588540.170223.174745.Hang va Uyen Ung ho co chu Hue Sang FT23048224839281

379

1,400,000.00

889322.170223.174506.UNG HO EM PHI VU

380

100,000.00

117085.170223.174426.Ung ho co hue chu sang tks alot

381

200,000.00

MBVCB.3114945865.PHAM THI BICH NHAN chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000899591 PHAM THI BICH NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

382

100,000.00

576297.170223.174215.Ung ho co chu Hue Sang FT23048712064074

383

50,000.00

MBVCB.3114929337.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029463498 LE MAI ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

384

100,000.00

MBVCB.3114914398.Giup do chu Sang co Hue.CT tu 0111000199993 NGUYEN THI MY ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

385

200,000.00

266788.170223.173716.Ung ho co chu hue sang

386

200,000.00

721599.170223.173647.UH CO CHU HUE SANG-170223-17:36:49 721599

387

200,000.00

853161.170223.173513.Ung ho co chu Hue Sang

388

500,000.00

MBVCB.3114885331.Ung ho co chu Sang Hue.CT tu 0071000939867 TRAN THI TUYET TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

389

1,000,000.00

MBVCB.3114880473.NGUYEN VU TRA MY ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003440230 NGUYEN VU TRA MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

390

200,000.00

106504.170223.173124.LE THI THUY VY chuyen tien

391

100,000.00

MBVCB.3114830280.ung ho co chu HUE - SANG.CT tu 0381000586204 DINH THI KIM THOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

392

200,000.00

504322.170223.172238.Ung ho co chu Hue Sang

393

1,000,000.00

MBVCB.3114809551.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002790297 PHAN THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

394

500,000.00

MBVCB.3114806842.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9939020102 NGO HUYNH HUU NGHIA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

395

100,000.00

770926.170223.171544.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

396

200,000.00

707420.170223.171423.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-17:14:25 707420

397

200,000.00

MBVCB.3114782424.ung ho co chu Hue- Sang.CT tu 0461000495569 NGUYEN THI HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

398

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36446070672.36446070672-0786826448-co Lieu dau hu Phuoc Thai Long Thanh Dong Nai ung ho em Phi Vu

399

100,000.00

505901.170223.171052.Thao chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23048000488127

400

50,000.00

MBVCB.3114766109.Mai ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003576773 PHAM THAI MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

401

50,000.00

MBVCB.3114754546.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003576773 PHAM THAI MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

402

200,000.00

MBVCB.3114725050.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0381002716614 HO THI HOANG NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

403

200,000.00

129442.170223.165915.VCB;0071000884846;co chu Hue Sang

404

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36445102098.36445102098-0379134186-Ung ho co chu Hue Sang

405

500,000.00

060181.170223.165002.Ung ho co chu Hue Sang

406

1,000,000.00

MBVCB.3114659286.HO THI NHU HIEN ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531000271274 HO THI NHU HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

407

200,000.00

739288.170223.164128.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

408

200,000.00

MBVCB.3114604176.Ung ho Co chu Hue Sang.CT tu 0461003941183 PHAM THI MY THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

409

500,000.00

640734.170223.163729.ung ho em Phi Vu

410

200,000.00

924930.170223.163720.Ung ho co chu Hue Sang

411

300,000.00

628375.170223.163354.ung ho co chu Hue Sang

412

500,000.00

613912.170223.162957.Ung ho co chu Hue Sang

413

200,000.00

905376.170223.162130.Ung ho co chu Hue Sang

414

100,000.00

MBVCB.3114508190.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001523719 DUONG THI NGOC MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

415

300,000.00

MBVCB.3114500166.UH Co Chu Hue Sang.CT tu 0251001375218 LUONG THI MAI THAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

416

200,000.00

MBVCB.3114500306.DAO THI TUYET NGA ung ho gd co Hue Sang.CT tu 0121000129414 DAO THI TUYET NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

417

500,000.00

MBVCB.3114475441.Ung ho chau Phi Vu .CT tu 0071002011603 LE THI HANH HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

418

300,000.00

MBVCB.3114466880.Ung ho em PHI VU.CT tu 0121000565551 NGUYEN THI PHUOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

419

300,000.00

937781.170223.161313.Ung ho co chu Hue Sang

420

300,000.00

MBVCB.3114438383.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000565551 NGUYEN THI PHUOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

421

200,000.00

363279.170223.160826.UNG HO CO CHU HUE SANG FT23048425269192

422

1,000,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36443261160.36443261160-0983777347-Tranh gao Quynh Vy ung ho em Phi Vu

423

200,000.00

781766.170223.160149.UNG HO CO CHU HUE SANG

424

50,000.00

MBVCB.3114395481.ung ho co chu.CT tu 0071001249164 NGUYEN NGOC CHUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

425

2,000,000.00

921441.170223.155929.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

426

200,000.00

654501.170223.155703.QA UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-15:57:05 654501

427

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36443119646.36443119646-0961692496-ung ho co chu Hue Sang

428

1,000,000.00

MBVCB.3114355581.NGUYEN DUC HOI chuyen tien ung ho co Hue- Sang.CT tu 0281000093686 NGUYEN DUC HOI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

429

100,000.00

MBVCB.3114343272.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1014933738 DO THI UYEN MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

430

300,000.00

759740.170223.155153.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

431

400,000.00

601940.170223.155147.Uho co chu Hue Sang

432

200,000.00

856887.170223.155141.ung ho hoan canh kho khan

433

500,000.00

317369.170223.154810.ung ho co chu Hue Sang FT23048121097219

434

2,000,000.00

645759.170223.154525.UNG HO CO CHU HUE SANG -170223-15:44:55 645759

435

100,000.00

MBVCB.3114302109.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000467521 NGUYEN TRUC LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

436

100,000.00

864218.170223.154256.Ung ho co chu Hue Sang

437

100,000.00

778604.170223.154237.UNG HO CO CHU HUE SANG

438

100,000.00

424822.170223.154115.Ung ho em Phi Vu

439

200,000.00

MBVCB.3114289151.Tran Thi Lang ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0371000448834 NGUYEN TRAN THANH NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

440

500,000.00

MBVCB.3114289044.Gia Khoi Gia Minh gui ong ba Hue Sang.CT tu 0071005636664 MAI THI THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

441

5,000,000.00

689247.170223.154052.IBFT Ky mach ung ho co chu hue sang

442

300,000.00

642291.170223.154038.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-15:40:38 642291

443

700,000.00

MBVCB.3114273543.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0071004041993 TRAN BICH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

444

200,000.00

MBVCB.3114268834.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

445

100,000.00

MBVCB.3114268966.TRINH THI HAO chuyen tien.CT tu 1024744415 TRINH THI HAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

446

200,000.00

288892.170223.153528.Ung ho co chu Hue Sang FT23048893183053

447

200,000.00

283305.170223.153256.Minh Tam, Nhu Y ung ho co chu Hue Sang FT23048990226532

448

200,000.00

MBVCB.3114239819.BUI THI THANH HIEN chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1016425784 BUI THI THANH HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

449

300,000.00

828842.170223.152804.Ung ho co chu Hue Sang

450

200,000.00

970107.170223.152702.Ung ho co chu Hue Sang

451

1,000,000.00

821903.170223.152526.UNG HO CO CHU HUE SANG

452

200,000.00

266181.170223.152517.ung ho co chu Hue Sang FT23048643012119

453

200,000.00

MBVCB.3114208745.LE THI THU UYEN chuyen tien ung ho em phi vu.CT tu 0071000724439 LE THI THU UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

454

200,000.00

MBVCB.3114191290.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002094852 NGO THANH TRA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

455

1,000,000.00

MBVCB.3114201683.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0461000419270 NGUYEN KIEU UYEN NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

456

200,000.00

253197.170223.151917.Thach uh co chu Hue Sang FT23048810049367

457

500,000.00

252010.170223.151843.Ung ho Co Chu Hue Sang FT23048676485234

458

100,000.00

249883.170223.151745.Ung ho co chu Hue Sang FT23048097010390

459

200,000.00

815246.170223.151715.DO MANH CUONG Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

460

200,000.00

MBVCB.3114177800.ung ho co chu hue sang.CT tu 0181003616163 TRUONG HUYNH PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

461

100,000.00

MBVCB.3114177852.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0441000661100 DO NGOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

462

200,000.00

MBVCB.3114176205.TRINH THUY VAN chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 0631000509700 TRINH THUY VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

463

3,000,000.00

MBVCB.3114166301.TRAN THI HOANG YEN chuyen tien giup co chu HUE SANG.CT tu 0331003759601 TRAN THI HOANG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

464

200,000.00

245475.170223.151540.Ung ho chu Sang co Hue FT23048530418878

465

500,000.00

796850.170223.151458.ung ho co chu Hue Sang

466

100,000.00

192844.170223.151339.Con chuc chu Sang va co Hue luon manh khoe a

467

200,000.00

241007.170223.151336.Ung ho co chu Hue Sang FT23048626072360

468

400,000.00

MBVCB.3114125692.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111001051419 NGUYEN THI THU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

469

500,000.00

191417.170223.151045.Ung ho co chu Hue Sang

470

500,000.00

232045.170223.150929.Ung ho co chu Hue Sang FT23048694203701

471

300,000.00

MBVCB.3114136265.XUAN SAPA UNG HO VC ANH CHI HUE SANG.CT tu 0381000356958 NGUYEN THI LE HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

472

500,000.00

617298.170223.150526.UNG HO CO CHU HUE - SANG-170223-15:05:25 617298

473

500,000.00

617290.170223.150525.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-15:05:24 617290

474

500,000.00

616315.170223.150404.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-15:04:03 616315

475

500,000.00

MBVCB.3114107317.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002174440 PHAN ANH DUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

476

300,000.00

216284.170223.150202.Ung ho co chu Hue Sang FT23048546075482

477

100,000.00

MBVCB.3114095521.Ung ho co chu Hue Sang. Chu co len! Co dung bo cuoc..CT tu 1029359247 TRUONG HA GIA AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

478

1,000,000.00

303032.170223.145929.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

479

200,000.00

MBVCB.3114084383.UNG HO EM PHI VU.CT tu 9901474607 VO THI QUYNH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

480

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36440045800.36440045800-0989411939-Ung ho co chu Hue Sang

481

100,000.00

208791.170223.145827.Ung ho co chu Hue San FT23048486340020

482

200,000.00

205246.170223.145646.Quynh ung ho co chu Hue Sang FT23048233033880

483

1,000,000.00

799113.170223.145645.Ung ho co chu Hue Sang

484

200,000.00

MBVCB.3114069969.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000766946 TRUONG THI BICH TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

485

100,000.00

609390.170223.145410.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-14:54:09 609390

486

500,000.00

606580.170223.145006.UNG HO CO CHU HUE SANG-170223-14:50:06 606580

487

500,000.00

MBVCB.3114034428.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1019530969 TRAN HUU TUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

488

100,000.00

469708.170223.141255.Ung ho em Phi Vu

489

100,000.00

MBVCB.3113865191.HO THI CAM TIEN chuyen tien.CT tu 1014476378 HO THI CAM TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

490

1,000,000.00

107163.170223.140630.UNG HO EM PHI VU FT23048459012315

491

1,000,000.00

MBVCB.3113806459.ung ho em Phi Vu.CT tu 0071002634713 NGUYEN THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

492

100,000.00

567481.170223.134647.UNG HO EM PHI VU-170223-13:46:46 567481

493

180,000.00

554277.170223.133921.Ung ho e Phi Vu

494

200,000.00

976941.170223.133832.ung ho em Phi Vu

495

200,000.00

MBVCB.3113620698.Ung ho em PHI VU.CT tu 0371003693804 HOANG THI THU HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

496

1,000,000.00

966437.170223.121722.Tm ck

497

300,000.00

771756.170223.121612.UNG HO EM PHI VU

498

100,000.00

631588.170223.113214.UNG HO EM PHI VU

499

300,000.00

MBVCB.3113202860.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0251001571827 LE THI HONG HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

500

1,000,000.00

599412.170223.110608.ung ho em PHI VU FT23048061215220

501

1,000,000.00

757753.170223.105421.Ung ho em Phi Vu

502

200,000.00

MBVCB.3113003582.co Suong giup cho chau Phi Vu.CT tu 0441000650544 TO KIEU TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

503

200,000.00

441544.170223.094315.Ung ho em Phi Vu

504

200,000.00

MBVCB.3112590108.chu Tai co Hong ung ho.CT tu 1029221328 LUONG MY HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

505

200,000.00

619512.170223.090752.Ung ho em Phi Vu

506

500,000.00

402620.170223.090443.UNG HO EM PHI VU-170223-09:04:42 402620

507

500,000.00

597903.170223.090011.LY KIM HUE Chuyen tien giup em LE HUY VU CT SAT CANH CUNG GIA DINH VIET

508

100,000.00

934148.170223.083654.VCB;0071000884846;UNG HO EM PHI VU

509

100,000.00

MBVCB.3112402754.Ung ho em Phi Vu mo mat mong em se manh khoe binh an.CT tu 0181003478956 TRAN MINH PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

510

500,000.00

298323.170223.082507.Ung ho em Phi Vu FT23048300006033

511

300,000.00

MBVCB.3112376881.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0011001118928 VU THE QUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

512

200,000.00

281212.170223.081132.Ung ho em Phi Vu FT23048060674656

513

621,707.00

917531.170223.080627.Chi doan DH22AVB khoa NNSP ung ho em Phi Vu

514

300,000.00

707083.170223.075149.UNG HO EM PHI VU

515

300,000.00

MBVCB.3112265880.Ung ho e PHI VU.CT tu 0071001206411 VO PHAM AI CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

516

100,000.00

MBVCB.3112224750.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0071001316231 PHAN THI THAO LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

517

100,000.00

846962.170223.072534.LE THI HONG SEN Chuyen tien

518

200,000.00

236498.170223.071943.UNG HO EM PHI VU FT23048946140905

519

150,000.00

211263.170223.062145.Ung ho em Phi Vu FT23048944310983

520

100,000.00

MBVCB.3111983664.Ung ho em Phi Vu.CT tu 1021877127 CAO PHUONG MY DUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

521

150,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36418778519.36418778519-0934946713-ung ho em phi vu

522

200,000.00

MBVCB.3111968700.UNG HO EM PHI VU .CT tu 0381000544646 HUYNH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

523

1,000,000.00

695877.170223.000044.UNG HO EM PHI VU

524

200,000.00

MBVCB.3111912586.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0121002234130 TRAN THI KIM THOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

525

150,000.00

952644.160223.235334.Giup do em Phi Vu

526

100,000.00

982975.160223.233039.VCB;0071000884846;UNG HO EM PHI VU

527

500,000.00

173281.160223.232949.Ung ho em Phi Vu

528

500,000.00

115597.160223.232120.Ung ho em Phi Vu FT23048920228978

529

200,000.00

134147.160223.231356.Ung ho em Phi Vu