028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tấm lòng vàng

Tấm lòng vàng (ngày 19/2/2023)

(VOH) - Danh sách những thính giả chung tay đóng góp ủng hộ Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) - Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý thính giả đã ủng hộ, chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn.  

*Danh sách này được thống kê và tổng hợp ngày 19/2/2023

STT

Số tiền ghi có (VNĐ)

Mô tả

1

100,000.00

019493.190223.225645.ung ho co chu Hue Sang

2

200,000.00

237684.190223.225633.ung ho co chu Hue Sang

3

100,000.00

064998.190223.225621.ung ho co hue chu sang chuc chu mau khoe

4

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36525943293.36525943293-0836292125-HA THI XUAN HUONG chuyen tien mien phi qua MoMo

5

200,000.00

064937.190223.225509.UNG HO CO CHU HUE SANG

6

100,000.00

039006.190223.225504.Ung ho co chu Sang-Hue huyen Nha Be, tp HCM FT23051005679432

7

500,000.00

038878.190223.225456.Ung ho co chu Hue Sang FT23051522736745

8

200,000.00

MBVCB.3123879714.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0691000401962 DANG THI HUE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

9

100,000.00

787415.190223.225415.Thuong em Phi Vu . Chuc em mo mat thanh cong

10

100,000.00

658600.190223.225414.Ung ho co chu Hue Sang

11

50,000.00

037666.190223.225339.Ung ho co chu Hue Sang. FT23051616709604

12

1,000,000.00

MBVCB.3123878169.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000752331 NGUYEN QUY DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

13

100,000.00

036134.190223.225209.Ung ho co chu Hue-Sang FT23051730170580

14

90,000.00

540618.190223.225147.Em chuyen tien ung ho co chu Hue - Sang

15

100,000.00

MBVCB.3123864648.NGUYEN THANH TUYEN chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001074488 NGUYEN THANH TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

16

100,000.00

666801.190223.224927.ung ho em Phi Vu

17

200,000.00

535443.190223.224802.Ung ho co Hue chu Sang

18

100,000.00

664173.190223.224742.Ung ho co chu Hue Sang

19

100,000.00

662921.190223.224740.ung ho co Hue chu Sang

20

1,000,000.00

378100.190223.224700.IBFT gui co chu Hue Sang

21

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36525792931.36525792931-0347199766-ung ho co chu Hue Sang

22

2,000,000.00

MBVCB.3123869413.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0381000545518 TRAN THI NGOC DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

23

200,000.00

MBVCB.3123860991.LE THI CAM GIANG chuyen tien.CT tu 9939609725 LE THI CAM GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

24

200,000.00

MBVCB.3123860884.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

25

250,000.00

377729.190223.224532.chia se cung VC co Hue - chu Sang

26

100,000.00

029094.190223.224518.ung ho co chu Hue Sang FT23051000517949

27

200,000.00

MBVCB.3123858093.DANG CAO THI OANH THU chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0271001017135 DANG CAO THI OANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

28

50,000.00

080971.190223.224416.NGUYEN HONG NHUNG ung ho co chu mau khoi benh

29

100,000.00

026814.190223.224312.Ung ho co chu Hue Sang FT23051842344752

30

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36525524647.36525524647-0903235029-Ung ho co chu Hue Sang

31

50,000.00

MBVCB.3123853314.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1024575640 DAO THI NHA LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

32

500,000.00

024572.190223.224109.Ung ho co chu Hue Sang FT23051701532074

33

100,000.00

474033.190223.224109.Ung ho co chu Hue Sang

34

100,000.00

024056.190223.224042.Ung ho co chu Hue Sang FT23051218208756

35

500,000.00

013017.190223.223945.ung ho co chu hue sang

36

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36525941148.36525941148-0963526640-ung ho co chu Hue Sang

37

50,000.00

022459.190223.223916.ung ho co chu Sang Hue FT23051005614190

38

250,000.00

650958.190223.223845.ung ho co chu Hue Sang

39

50,000.00

MBVCB.3123848434.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 1017037162 LE THI TUYET HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

40

100,000.00

MBVCB.3123841398.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002544649 PHAN THUY DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

41

100,000.00

861651.190223.223711.CHUC CO CHU DUOC NHIEU SUC KHOE-190223-22:37:10 861651

42

100,000.00

537618.190223.223620.VCB;0071000884846;ung ho co Hue chu Sang

43

200,000.00

648344.190223.223613.Ung ho co chu Hue Sang

44

100,000.00

018426.190223.223538.Ung ho co chu Hue Sang FT23051444189150

45

200,000.00

MBVCB.3123838434. Qua tang may man, nguoi gui LAI THU LAN, nguoi nhan DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

46

200,000.00

MBVCB.3123838488.Em xin ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000766159 PHAM PHUONG KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

47

100,000.00

MBVCB.3123833922.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9965257102 TRAN VAN NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

48

100,000.00

016740.190223.223410.Ung ho co chu Hue Sang FT23051803940892

49

100,000.00

016633.190223.223404.Ung ho co chu Hue Sang FT23051696500360

50

100,000.00

014919.190223.223235.Ung ho co chu hue sang FT23051216131169

51

100,000.00

MBVCB.3123831165.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0271001091481 PHAM NGOC THUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

52

200,000.00

014006.190223.223145.Ung ho co chu Hue Sang FT23051619703402

53

100,000.00

642773.190223.223111.TRAN THI Y NHI CHUYEN KHOAN ung ho co chu Hue Sang

54

100,000.00

514514.190223.223133.Ung ho co chu hue sang

55

100,000.00

607035.190223.223048.VCB;0071000884846;Ung ho em Phi Vu

56

34,217.00

716208.190223.223030.UNG ho co chu hue sang

57

100,000.00

MBVCB.3123828003.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

58

100,000.00

487666.190223.222913.Ung ho co chu Hue Sang

59

100,000.00

647078.190223.222808.Ung ho co chu Hue Sang mong chu mau khoe lai

60

500,000.00

MBVCB.3123820341.ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0171003458003 TRAN HUU NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

61

50,000.00

MBVCB.3123814175.Chuc gia dinh suc khoe, hanh phuc. Cam on doan the da giup do manh doi kho khan.CT tu 0711000282411 HOANG THI NGOC THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

62

600,000.00

MBVCB.3123818251.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0921000712230 HUYNH NGOC NAM PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

63

100,000.00

006738.190223.222547.Ung ho co chu hue sang FT23051427060719

64

200,000.00

948473.190223.222541.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

65

100,000.00

004799.190223.222415.Ung ho co chu Hue Sang FT23051067760835

66

100,000.00

628484.190223.222402.Ung ho co chu Hue Sang

67

50,000.00

222537.190223.222406.ung ho co chu Hue Sang

68

100,000.00

063871.190223.222332.Con gui ung ho co chu Hue Sang Chuc chu mau khoi benh

69

100,000.00

MBVCB.3123809149.ung ho co chu hue sang.CT tu 0881000439864 NGUYEN QUYNH CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

70

500,000.00

033267.190223.222324.Ung ho co chu Hue Sang

71

500,000.00

MBVCB.3123804412.Ung ho co chu hue sang.CT tu 9963868683 NGUYEN THI KIM OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

72

100,000.00

MBVCB.3123804116.Ung ho co chu Hue Sang. Con tin tren doi nay lun co ty dich thuc..CT tu 0081001136376 PHAM THI THOI TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

73

150,000.00

003155.190223.222255.Ngoc Vu ung ho co chu Hue Sang FT23051094391318

74

100,000.00

003063.190223.222251.Ung ho co chu Hue Sang FT23051065636986

75

100,000.00

031894.190223.222249.Ung ho co chu Hue Sang

76

100,000.00

001891.190223.222154.Ung ho co chu Hue Sang FT23051989425719

77

200,000.00

028505.190223.222130.Ung ho co chu hue sang

78

200,000.00

MBVCB.3123794451.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0061001142147 LE HONG PHUONG THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

79

200,000.00

MBVCB.3123794625.NGUYEN THI VAN ANH ung ho co chu Hue- Sang.CT tu 0831000066746 NGUYEN THI VAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

80

50,000.00

496372.190223.222002.Ung ho co Hue chu Sang

81

500,000.00

MBVCB.3123800185.NGUYEN PHUONG LE ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0851000026635 NGUYEN PHUONG LE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

82

100,000.00

460116.190223.221924.UNG HO CO CHU HUE SANG

83

50,000.00

105593.190223.221923.Co chu Hue Sang

84

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36524418363.36524418363-0859482940-LE TRONG NGHIA chuyen tien qua MoMo

85

200,000.00

996577.190223.221748.Ung ho co chu Hue Sang FT23051026059424

86

50,000.00

138720.190223.221736.CHUT LONG GUI CO CHU HUE SANG

87

50,000.00

828946.190223.221657.VCB;0071000884846;cua it long nhieu ung ho co chu Hue Sang

88

100,000.00

994460.190223.221608.Ung ho co chu Hue Sang FT23051952554526

89

200,000.00

MBVCB.3123785096.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0461000456771 NGUYEN THI HOANG HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

90

100,000.00

491240.190223.221556.Ung ho co chu Hue Sang

91

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36525599686.36525599686-0947739527-Ung ho co chu Hue Sang

92

100,000.00

487970.190223.221415.Ung ho co chu Hue Sang

93

100,000.00

987463.190223.221405.VCB;0071000884846;LE THI NGOC HUYEN chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

94

50,000.00

000713.190223.221404.Ung ho co chu hue sang

95

100,000.00

MBVCB.3123781707.PHAM THI LOAN ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029117770 PHAM THI LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

96

200,000.00

047519.190223.221317.CK nhanh - Giup co chu Hue Sang chuc co chu khoe manh binh an

97

50,000.00

989671.190223.221235.Ung ho co chu Hue Sang FT23051641860338

98

200,000.00

988467.190223.221143.Ung ho co chu Hue Sang FT23051065019666

99

200,000.00

715865.190223.221131.ung ho co chu Hue Sang

100

200,000.00

438227.190223.221123.Ung ho co chu hue sang

101

300,000.00

MBVCB.3123777277.PHAM THI MY DUNG chuyen tien.CT tu 0531002497092 PHAM THI MY DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

102

200,000.00

MBVCB.3123778208.Chuc co chu Hue Sang nhieu suc khoe.CT tu 0591000206382 LE THI THUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

103

100,000.00

MBVCB.3123778015.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

104

100,000.00

999565.190223.221002.Ung ho co chu Hue Sang

105

200,000.00

MBVCB.3123754378.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002492842 NGUYEN HOANG QUOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

106

100,000.00

MBVCB.3123754218.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001198649 PHAN THI SEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

107

200,000.00

476773.190223.220621.KA THANH NGOC TRAM chuyen tien (by TPBank ChatPay)

108

100,000.00

980757.190223.220607.Ung ho co chu Hue Sang FT23051234074924

109

200,000.00

MBVCB.3123761290.TRAN THANH PHU chuyen tien ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0431000249484 TRAN THANH PHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

110

100,000.00

606014.190223.220549.Ung ho co chu Hue Sang

111

2,200,000.00

580696.190223.100452.LTTY ung ho chuong trong mo tim 600- chuong trinh xay cau 1000- chuong trinh xay truong 600

112

100,000.00

977011.190223.220329.Chau van ung ho co chu hue sang FT23051961752005

113

200,000.00

361247.190223.220253.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

114

300,000.00

MBVCB.3123756193.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0181003264427 DANG THI HOAI THUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

115

100,000.00

MBVCB.3123755916.TANG NGOC TUYEN chuyen tien.CT tu 0381000533202 TANG NGOC TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

116

100,000.00

411041.190223.220231.Ung ho co chu Hue Sang a

117

1,000,000.00

MBVCB.3123746205.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071005023318 HOANG MINH HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

118

100,000.00

974742.190223.220154.Ung ho co chu Hue-Sang FT23051100082738

119

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36524207011.36524207011-0772712619-ung ho co chu Hue Sang

120

100,000.00

MBVCB.3123734547.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0231000591030 BAC CAM DIEM MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

121

100,000.00

973637.190223.220108.Mong chu Sang mau khoe FT23051690534711

122

10,000.00

405479.190223.220047.ung ho co chu Hue Sang

123

50,000.00

346466.190223.215747.Ung ho gia dinh co Hue

124

100,000.00

972419.190223.220014.Ung ho co chu Hue Sang

125

100,000.00

631883.190223.215948.ung ho co chu Hue Sang

126

100,000.00

137702.190223.215910.ung ho co chu Hue Sang

127

500,000.00

056809.190223.215704.ung ho co chu Hue Sang

128

200,000.00

MBVCB.3123728020.LAM TRAN MINH TAM chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002578099 LAM TRAN MINH TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

129

100,000.00

392018.190223.215631.Ung ho co chu Hue Sang

130

100,000.00

047070.190223.215553.CK nhanh - ung ho chu Hue Sang

131

200,000.00

956359.190223.215453.Ung ho co chu Hue Sang

132

200,000.00

956303.190223.215452.Ung ho co chu Hue Sang

133

100,000.00

250601.190223.215438.ung ho co chu Hue Sang mau khoe manh

134

300,000.00

578413.190223.095430.LTTY Ung ho co chu Hue Sang

135

100,000.00

356693.190223.215345.IBFT ung ho vc co chu hue sang

136

200,000.00

MBVCB.3123712983.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0101001101297 NGUYEN CONG THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

137

100,000.00

MBVCB.3123712815.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451000414773 NGUYEN THI THAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

138

500,000.00

453272.190223.215251.Chuyen tien ho tro co chu Hue Sang

139

400,000.00

577662.190223.095125.LTTY ung ho chuong trinh mo mat

140

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36524145644.36524145644-0334216240-Ung ho co chu Hue Sang

141

1,000,000.00

MBVCB.3123716041.DO THANH HA ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0501000060992 DO THANH HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

142

100,000.00

957425.190223.215019.Ung ho co chu Hue Sang FT23051140455992

143

100,000.00

957147.190223.215008.Ung ho co chu Hue Sang FT23051100034696

144

100,000.00

939854.190223.214953.TRAN THI THU HA ung ho co chu Hue Sang

145

50,000.00

956727.190223.214952.Ung ho co chu Hue Sang FT23051970859809

146

100,000.00

MBVCB.3123706024.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0341006819958 NGUYEN THI DINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

147

300,000.00

577071.190223.094913.Ung ho co chu Hue Sang

148

100,000.00

MBVCB.3123703701.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1027324706 TRAN THI KIM THOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

149

1,000,000.00

MBVCB.3123703649.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0291000304260 PHAN THI CAM MI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

150

200,000.00

558941.190223.214841.UNG HO CO CHU HUE SANG

151

200,000.00

954943.190223.214841.Huyen 804-N3A ung ho co chu Nguyet Sang FT23051307761999

152

300,000.00

954689.190223.214831.Ung ho co chu Hue Sang FT23051208428162

153

500,000.00

445378.190223.214810.Ung ho co chu hue sang

154

200,000.00

MBVCB.3123701792.Ung ho 2 bac Hue Sang.CT tu 0011003893004 NGUYEN THI TUYET NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

155

300,000.00

MBVCB.3123701656.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003242779 LE CHAU PHONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

156

300,000.00

MBVCB.3123692141.Ung ho co hue chu sang .CT tu 0331000512142 PHAM THI BICH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

157

100,000.00

951429.190223.214617.NGUYEN THI NGOC NHUNG chuyen tien ung ho co chu Hue Sang FT23051218005509

158

500,000.00

623581.190223.214613.Ung ho Co chu Hue Sang

159

100,000.00

783718.190223.214600.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

160

500,000.00

843492.190223.214524.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-21:45:23 843492

161

100,000.00

MBVCB.3123696719.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0691000435381 DINH NGOC HAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

162

100,000.00

554010.190223.214349.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

163

200,000.00

MBVCB.3123695556.NGUYEN THI MY LINH chuyen tien co hue & chu sang.CT tu 0281000415304 NGUYEN THI MY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

164

100,000.00

MBVCB.3123685685.ung ho co chu hue sang.CT tu 1016475798 VO ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

165

50,000.00

945857.190223.214236.Ung ho co chu Hue Sang. chuc co chu co nhieu suc khoe a FT23051688529605

166

1,000,000.00

575525.190223.094209.LTTY Ung ho chuong trinh mo mat

167

100,000.00

343485.190223.214143.ung ho co chu Hue va Sang

168

50,000.00

350168.190223.214107.IBFT ung ho co chu Hue Sang

169

50,000.00

841720.190223.214038.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-21:40:41 841720

170

100,000.00

335547.190223.213920.ung ho co chu Hue Sang

171

100,000.00

980448.190223.213855.ung ho co chu Hue Sang

172

100,000.00

939915.190223.213845.Ung ho co chu Hue Sang FT23051646002158

173

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36524449840.36524449840-0363437172-ung ho co chu Hue Sang

174

50,000.00

427430.190223.213745.Ung ho co chu Hue Sang

175

200,000.00

934827.190223.213528.Ung ho co chu Hue Sang. Mong co chu manh khoe ben nhau FT23051310267579

176

100,000.00

423569.190223.213516.Ung ho co Hue chu Sang

177

100,000.00

934318.190223.213508.Ung ho co chu Hue Sang FT23051860528716

178

50,000.00

MBVCB.3123651705.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451000452183 NGUYEN XUAN TUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

179

200,000.00

839265.190223.213423.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-21:34:23 839265

180

300,000.00

890646.190223.213408.Ung ho co chu Hue Sang

181

500,000.00

MBVCB.3123650592.Giup co chu Hue Sang.CT tu 1023452222 VUONG KHANH HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

182

100,000.00

MBVCB.3123659143.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0301000389353 PHAM THI MINH HAI YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

183

50,000.00

MBVCB.3123658083.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1026569584 NGUYEN CONG HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

184

200,000.00

345908.190223.213319.IBFT Da con xin ung ho chu Sang co Hue

185

100,000.00

708353.190223.213254.VCB;0071000884846;LE THI KIM NGAN chuyen khoan ho tro co chu Hue Sang

186

100,000.00

930567.190223.213249.Ung ho co chu Hue Sang FT23051333367238

187

100,000.00

615354.190223.213247.ung ho co chu Hue Sang

188

50,000.00

929957.190223.213228.Ung ho co chu Hue Sang FT23051730602473

189

300,000.00

969032.190223.213156.Ung Ho Co Chu Hue Sang

190

100,000.00

MBVCB.3123633837.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0511000422287 NGO PHUONG THO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

191

100,000.00

974571.190223.213004.Ung ho co chu Hue Sang

192

300,000.00

961658.190223.212907.ung ho co chu Hue Sang

193

50,000.00

MBVCB.3123638914.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1023338834 TRAN THI VINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

194

200,000.00

836132.190223.212641.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-21:26:43 836132

195

500,000.00

MBVCB.3123626000.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1014447732 DO NGOC THAO TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

196

500,000.00

610961.190223.212550.DUONG THI THANH NGA chuyen tien

197

100,000.00

676771.190223.212535.VCB;0071000884846;NGUYEN THI TU chuyen khoan

198

1,000,000.00

570957.190223.092519.LTTY Ung ho em Phi Vu

199

500,000.00

049523.190223.212418.ung ho co chu Hue Sang

200

100,000.00

948881.190223.212400.ung ho co chu hue sang

201

100,000.00

915912.190223.212354.Ung ho co chu Hue Sang FT23051585018060

202

100,000.00

MBVCB.3123620219.Yen- ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000618781 DINH THI HONG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

203

1,000,000.00

915074.190223.212324.Ung ho co chu Hue Sang FT23051893194374

204

200,000.00

855516.190223.212322.Ung ho co chu Hue Sang

205

200,000.00

MBVCB.3123617378.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0261003495025 NGUYEN HONG NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

206

200,000.00

372424.190223.212034.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

207

200,000.00

542560.190223.212024.vo chong Thien An ung ho co chu Hue Sang

208

100,000.00

MBVCB.3123603006.NGUYEN THI QUYNH LE chuyen tien ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0071000924229 NGUYEN THI QUYNH LE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

209

2,000,000.00

966785.190223.211833.Ung ho co chu Hue Sang

210

5,000,000.00

906150.190223.211807.Ung ho vo chong Hue Sang FT23051004288686

211

200,000.00

186722.190223.211806.Chuc co chu manh khoe

212

200,000.00

MBVCB.3123600108.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

213

400,000.00

932480.190223.211716.UNG HO EM PHI VU

214

100,000.00

931463.190223.211642.ung ho co chu Hue Sang

215

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36523145734.36523145734-0707803905-Ung Ho co chu Hue Sang

216

100,000.00

903727.190223.211641.ung ho co chu Hue Sang FT23051232679724

217

500,000.00

902711.190223.211603.Ung ho co chu Hue Sang FT23051785606590

218

100,000.00

MBVCB.3123595790.BUI NGUYEN HOANG VY UNG HO EM PHI VU.CT tu 0071000908590 BUI NGUYEN HOANG VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

219

100,000.00

901420.190223.211516.Ngan UH co chu hue sang FT23051667328982

220

500,000.00

MBVCB.3123572070.NGUYEN PHUONG OANH chuyen tien.CT tu 1021084200 NGUYEN PHUONG OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

221

200,000.00

514601.190223.211301.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

222

1,000,000.00

495776.190223.211203.VCB;0071000884846;NGUYEN THI YEN BINH ung ho co chu Hue Sang

223

100,000.00

MBVCB.3123578953.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0041000217841 TRAN QUYNH CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

224

100,000.00

626750.190223.211025.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

225

500,000.00

376978.190223.211016.Le Hoang Bich Tram - Ung Ho Co Chu Hue Sang

226

100,000.00

600153.190223.211000.ung ho co chu hue sang chua benh

227

300,000.00

892026.190223.210948.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051402540315

228

100,000.00

MBVCB.3123565962.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0501000219882 LY MY LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

229

200,000.00

MBVCB.3123555036.Chuc chu Sang mau chong het benh.CT tu 1015943830 HUA PHAN PHUOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

230

300,000.00

599435.190223.210854.Ung ho co chu Hue Sang

231

100,000.00

960057.190223.210843.Ung ho co chu Hue Sang

232

200,000.00

890084.190223.210840.Thao chuyen ung ho cho co chu hue sang FT23051031509911

233

100,000.00

908340.190223.210802.NGUYEN THI THUY DUNG ung ho co chu Hue Sang

234

300,000.00

602096.190223.210758.Ung ho Co Chu Hue - Sang

235

2,000,000.00

MBVCB.3123552557.MINAGAWA LAN chuyen tien ung ho CT SCCGV.CT tu 0071000811016 MINAGAWA LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

236

50,000.00

598434.190223.210737.Ung ho co chu Hue Sang

237

100,000.00

904615.190223.210653.Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

238

100,000.00

886445.190223.210637.Ung ho co chu Hue Sang FT23051595962846

239

50,000.00

214432.190223.210635.Ung ho co chu Hue Sang

240

100,000.00

MBVCB.3123550473.chuc chu mau khoe.CT tu 0421000486016 LE THI CAM CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

241

15,000,000.00

MBVCB.3123556842.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011000479335 NGUYEN NGOC QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

242

100,000.00

129871.190223.210527.UNG HO CO CHU HUE SANG

243

300,000.00

904957.190223.210525.Ung ho co chu Hue Sang

244

500,000.00

881629.190223.210356.ung ho co chu Hue Sang FT23051768295813

245

100,000.00

MBVCB.3123541176.DUONG THI TUYET NHI.CT tu 1030076740 DUONG THI TUYET NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

246

200,000.00

MBVCB.3123532971.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000670801 LE THANH THUY TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

247

100,000.00

MBVCB.3123537235.NGUYEN THU TRANG chuyen tien ung ho vo ck co Hue- chu sang.CT tu 0021000282645 NGUYEN THU TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

248

100,000.00

782067.190223.210148.Ung ho co chu Hue Sang

249

100,000.00

192655.190223.210116.NGUYEN THI PHONG LAN chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

250

100,000.00

334192.190223.210043.ung ho co chu Hue Sang

251

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36523003683.36523003683-0938848362-ung ho co chu Hue Sang

252

100,000.00

592832.190223.205949.ung ho co chu Hue Sang

253

200,000.00

184835.190223.205912.Chau Bao Nam Bao Anh chuyen khoan ung ho chuc bac mau khoe

254

100,000.00

883234.190223.205854.Ung ho em Phi Vu

255

333,333.00

872654.190223.205858.Ung ho 2 bac a FT23051790219038

256

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36523140979.36523140979-0792608905-ung ho co chu Hue Sang

257

100,000.00

669364.190223.205631.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien

258

100,000.00

MBVCB.3123504988.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0511000416437 NGUYEN THI TRUC LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

259

100,000.00

867708.190223.205617.ung ho co chu Hue Sang FT23051656780364

260

200,000.00

425889.190223.205600.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

261

300,000.00

407882.190223.205549.ISL20230219205549473-NGO MAI PHUONG chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

262

50,000.00

873608.190223.205542.ung ho co chu Hue Sang

263

100,000.00

184556.190223.205537.Linh Giang chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

264

700,000.00

MBVCB.3123503311.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002683885 VO KIEU MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

265

300,000.00

588970.190223.205426.Ung ho co chu Hue Sang

266

50,000.00

863772.190223.205406.Ung ho co chu Hue Sang FT23051262990062

267

400,000.00

753574.190223.205402.Ung ho co chu Hue Sang

268

200,000.00

869265.190223.205341.chau ung ho co chu hue sang

269

200,000.00

861506.190223.205251.Ung ho co Hue chu Sang FT23051540073269

270

35,000.00

127855.190223.205237.UNG HO CO CHU HUE SANG

271

200,000.00

488492.190223.205057.ung ho co chu Hue Sang

272

200,000.00

MBVCB.3123483241.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002512001 NGUYEN THI THU HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

273

50,000.00

175907.190223.204937.Ung ho co chu Hue Sang

274

500,000.00

819679.190223.204929.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-20:49:28 819679

275

200,000.00

819636.190223.204927.MINH PHUONG UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-20:49:26 819636

276

50,000.00

904684.190223.204916.VCB;0071000884846;LE THU HA chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

277

500,000.00

819026.190223.204802.UNG HO EM PHI VU-190223-20:48:04 819026

278

100,000.00

852635.190223.204800.Ung ho co chu Hue Sang FT23051880054300

279

100,000.00

MBVCB.3123473939.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1033226829 NGUYEN THI MINH TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

280

50,000.00

583932.190223.204723.TRAN THI HOANG YEN chuyen tien

281

50,000.00

137595.190223.204713.Ung ho co chu hue sang

282

100,000.00

MBVCB.3123472809.LE HOANG LAM SON chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071003690312 LE HOANG LAM SON toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

283

50,000.00

849605.190223.204657.NGUYEN THANH THUY ung ho co chu Hue Sang

284

100,000.00

MBVCB.3123475684.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc co chu binh an manh khoe.CT tu 0711000226973 NGUYEN THU HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

285

100,000.00

846665.190223.204445.Em ung ho co hue va chu sang FT23051426687232

286

100,000.00

MBVCB.3123468000.Ung ho co chu Hue- Sang.CT tu 0051000544843 NGUYEN NGOC KIEU TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

287

300,000.00

845981.190223.204422.Ung ho co chu hue sang FT23051403460156

288

200,000.00

842114.190223.204410.TRAN THI BICH LAN Chuyen tien ung ho co chu hue sang

289

100,000.00

845287.190223.204400.ung ho co chu Hue Sang FT23051803530203

290

100,000.00

966859.190223.204319.ung ho co chu Hue Sang

291

200,000.00

MBVCB.3123465530.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0021000349174 NGUYEN NGOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

292

100,000.00

580835.190223.204312.unghocochuhuesang

293

100,000.00

842733.190223.204237.Ung ho co chu hue sang FT23051806409760

294

50,000.00

842324.190223.204223.Ung ho co chu Hue Sang FT23051088069571

295

100,000.00

841854.190223.204208.ung ho co chu hue sang FT23051269408250

296

100,000.00

836312.190223.204202.ung ho co chu hue sang

297

1,000,000.00

964705.190223.204118.Ung ho co chu Hue Sang

298

50,000.00

124854.190223.204107.UNG HO CO CHU HUE SANG

299

200,000.00

829524.190223.203938.Ung ho co chu HUE SANG

300

100,000.00

932977.190223.203936.VCB;0071000884846;TRAN THANH HAI chuyen khoan ung ho co chu hue sang

301

100,000.00

939287.190223.203931.Ung Ho Co Chu Hue Sang

302

100,000.00

MBVCB.3123439618.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0911000010247 PHAM BINH THUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

303

100,000.00

MBVCB.3123445662.NGUYEN THI PHUONG HOA chuyen tien ung ho co chuHue sang.CT tu 0041000361505 NGUYEN THI PHUONG HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

304

100,000.00

398570.190223.203754.Ung ho co chu Hue Sang

305

200,000.00

575598.190223.203559.Ung ho co chu Hue Sang

306

100,000.00

422588.190223.203547.UNG HO CO CHU HUE SANG

307

2,100,000.00

182432.190223.203512.GD ong Nguyen Ngoc Van ck chuong trinh sat canh cung gia dinh viet, 1tr50k tien mo mat cho nguoi ngheo, 1tr50k tien xay cau- T2.2023

308

50,000.00

MBVCB.3123421886.Ung ho co chu hue sang .CT tu 0711000293461 TRAN THI CHAM PA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

309

100,000.00

MBVCB.3123420163.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000617775 VO NHU QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

310

100,000.00

303477.190223.203412.ung ho co chu Hue Sang

311

200,000.00

826388.190223.203344.Em xin chung tay mot phan nho voi gia dinh chu Sang co Hue FT23051360793721

312

100,000.00

822553.190223.203140.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051786388819

313

100,000.00

231331.190223.203052.chau ung ho co chu Hue Sang

314

200,000.00

570972.190223.202940.Ung ho co chu Hue Sang

315

100,000.00

294541.190223.202922.Ung ho co chu Hue Sang

316

50,000.00

816733.190223.202832.Thuy chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051236330780

317

300,000.00

660592.190223.202821.Ung ho co chu Hue Sang

318

191,099.00

569937.190223.202819.Ung ho co chu Hue sang

319

50,000.00

566606.190223.202759.ung ho co chu hue sang

320

100,000.00

815251.190223.202743.Ung ho co chu Hue Sang FT23051475810253

321

100,000.00

363315.190223.202713.VCB;0071000884846;UH co chu Hue Sang

322

1,000,000.00

593483.190223.202559.UNG HO CO CHU HUE SANG

323

150,000.00

789935.190223.202539.Ung ho co chu Hue Sang

324

1,000,000.00

MBVCB.3123388618.Nguyen Thi Khanh Ha ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0071002998972 NGUYEN THI KHANH HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

325

500,000.00

810348.190223.202504.ung ho co chu Hue Sang FT23051450971853

326

50,000.00

MBVCB.3123380110.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1025253342 DUONG THI HANH TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

327

100,000.00

MBVCB.3123372338.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0841000103480 BUI THI CHUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

328

50,000.00

299995.190223.202245.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

329

200,000.00

926920.190223.202239.ung ho co chu hue sang

330

300,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36521842580.36521842580-0764889676-ung ho co chu Hue Sang

331

50,000.00

804566.190223.202158.Ung ho co chu Hue Sang FT23051376490509

332

150,000.00

635563.190223.202131.Ung ho co chu Hue Sang

333

200,000.00

MBVCB.3123364267.ung ho co chu hue sang.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

334

200,000.00

794207.190223.202107.VCB;0071000884846; UNG HO CO CHU HUE SANG

335

100,000.00

563540.190223.201947.ung ho co chu Hue Sang

336

100,000.00

MBVCB.3123359109.NGUYEN NGOC KHUE chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0101000903458 NGUYEN NGOC KHUE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

337

200,000.00

764495.190223.201701.DANG THI PHUONG THAO Chuyen tien ung ho co chu hue sang

338

100,000.00

267041.190223.201626.Ung ho co chu Hue Sang

339

200,000.00

922348.190223.201620.Ha Ngo ung ho em Phi Vu

340

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36521653104.36521653104-0947890072-ung ho co chu Hue Sang

341

200,000.00

792792.190223.201534.Thao ung ho co chu Hue Sang FT23051720313046

342

200,000.00

MBVCB.3123345293.Ung Ho Co Chu Sang Hue.CT tu 0401001459267 HUYNH TO PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

343

200,000.00

998669.190223.201348.Ung ho co chu Hue Sang

344

200,000.00

438609.190223.201347.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

345

50,000.00

MBVCB.3123332063.NGUYEN THI THU ung ho co chu hue sang.CT tu 0901000116685 NGUYEN THI THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

346

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36521839978.36521839978-0374944902-ung ho co chu Hue Sang

347

100,000.00

744135.190223.201009.ung ho co chu Hue Sang

348

100,000.00

739660.190223.200851.ung ho co chu Hue Sang

349

500,000.00

779830.190223.200836.Ung ho co chu Hue Sang FT23051217745040

350

200,000.00

738168.190223.200800.Ung ho co chu Hue Sang

351

200,000.00

MBVCB.3123310018.Unghocochu Viet Sang.CT tu 0021000343533 QUACH TUE PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

352

500,000.00

394937.190223.200733.Ung ho co chu Hue Sang

353

100,000.00

597538.190223.200729.em xin gui chut it cho co Hue chu Sang, chuc chu mau khoe lai

354

1,000,000.00

777240.190223.200712.Ung ho co chu Hue Sang FT23051082038093

355

200,000.00

MBVCB.3123307921.Thao my, thang loi chuyen tien.CT tu 9938650709 NGUYEN TANG THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

356

500,000.00

915369.190223.200648.ung ho co chu Hue Sang

357

200,000.00

775586.190223.200622.Pham Thi Mong ung ho co chu Hue Sang FT23051555064900

358

100,000.00

775055.190223.200604.Ung ho co chu Hue Sang FT23051690103037

359

250,000.00

774196.190223.200536.Ung ho co chu Hue Sang FT23051806277900

360

100,000.00

MBVCB.3123292040.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000501040 NGUYEN THI SUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

361

200,000.00

MBVCB.3123298334.Ung ho co chu Heu Sang.CT tu 0011001519557 NGUYEN DINH HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

362

100,000.00

770750.190223.200342.Ung ho co chu Hue Sang FT23051006038262

363

100,000.00

551499.190223.200326.Ung ho co chu hue sang

364

200,000.00

MBVCB.3123288435.CAO THI THUY HOA chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0961000010782 CAO THI THUY HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

365

100,000.00

237528.190223.200151.Ung ho co chu Hue Sang

366

100,000.00

MBVCB.3123282280.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0071001002814 PHAN NGOC KIEU ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

367

50,000.00

711960.190223.195925.ung ho co chu Hue Sang

368

100,000.00

MBVCB.3123277535.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001002814 PHAN NGOC KIEU ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

369

100,000.00

794971.190223.195807.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-19:58:06 794971

370

150,000.00

MBVCB.3123275581.Ung ho e phi vu.CT tu 1019855857 NGUYEN THI TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

371

100,000.00

MBVCB.3123263442.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029873068 LY THUY VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

372

100,000.00

925348.190223.195624.LUONG NGOC HOANG ung ho co chu Hue Sang

373

20,000.00

924098.190223.195607.Ung ho co chu Hue Sang

374

200,000.00

793917.190223.195559.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-19:56:01 793917

375

50,000.00

630719.190223.195548.Ung ho co chu Hue Sang

376

50,000.00

920445.190223.195518.Ung ho co chu Hue Sang 3 chuc co chu that nhieu sk 3 From Hvpkkq with love

377

500,000.00

793069.190223.195418.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-19:54:18 793069

378

500,000.00

792814.190223.195352.UNG HO EM PHI VU-190223-19:53:52 792814

379

200,000.00

543418.190223.195210.Ung ho co chu hue sang

380

100,000.00

277066.190223.195155.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

381

100,000.00

177911.190223.195121.Con chuc co chu nhieu suc khoe

382

200,000.00

747780.190223.195116.Ung ho co chu Hue Sang 200 FT23051201706085

383

100,000.00

542712.190223.195107.Ung ho co hue chu sang

384

200,000.00

746411.190223.195031.Ung ho em phi vu 200 FT23051000700353

385

500,000.00

790557.190223.194946.UNG HO CHU SANG HUE-190223-19:49:13 790557

386

100,000.00

680963.190223.194842.Chuc Co Chu Hue Sang luon manh khoe gap nhieu may man trong cs

387

200,000.00

777781.190223.194838.VO THI TUONG CHUYEN KHOAN ho tro co chu Hue Sang

388

100,000.00

742857.190223.194831.Ung ho co chu Hue Sang FT23051907180586

389

200,000.00

457486.190223.194815.UNG HO CO CHU HUE SANG

390

200,000.00

208785.190223.194811.Ung ho co chu Hue Sang

391

100,000.00

742038.190223.194804.Ung ho co chu Hue Sang FT23051157010274

392

200,000.00

678914.190223.194758.Ung ho co chu Hue Sang

393

100,000.00

676336.190223.194650.VU THI HONG NHUNG Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

394

100,000.00

739894.190223.194654.Ung ho co chu Hue Sang FT23051125481978

395

200,000.00

MBVCB.3123219940.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000903418 LAM THI ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

396

200,000.00

877446.190223.194500.Ung ho co chu Hue Sang

397

100,000.00

671149.190223.194453.ung ho co chu Hue Sang

398

100,000.00

669073.190223.194404.DANG THI NGOC YEN Chuyen tien ung ho co chu HUE SANG

399

200,000.00

664348.190223.194246.Ung ho co chu Hue Sang

400

200,000.00

270417.190223.194315.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

401

100,000.00

870113.190223.194313.Ung ho co chu hue sang

402

300,000.00

149234.190223.194304.Ung ho co chu Hue Sang

403

30,000.00

732710.190223.194301.Ung ho co chu Hue Sang FT23051498317540

404

100,000.00

MBVCB.3123206633.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1021041311 TRAN THE LAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

405

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36520623397.36520623397-0397551616-ung ho em Phi Vu

406

100,000.00

896717.190223.194141.Ung ho co chu Hue Sang

407

200,000.00

729498.190223.194112.Ung ho co chu Hue Sang FT23051082491053

408

200,000.00

728568.190223.194041.Ung ho co chu hue sang FT23051008710032

409

1,000,000.00

MBVCB.3123192083.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0071000814294 TA DINH NGUYEN HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

410

100,000.00

346001.190223.193712.Ung ho co chu Hue Sang

411

100,000.00

191011.190223.193933.Ung ho co chu Hue Sang

412

50,000.00

MBVCB.3123184936.Ung ho co chu Hue - Sang, chuc co chu khoe manh, hanh phuc ben nhau a.CT tu 0431000248453 LE THI BICH HAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

413

500,000.00

725300.190223.193852.Ung ho co chu Hue Sang FT23051988917796

414

200,000.00

653337.190223.193844.ung ho co chu Hue Sang

415

100,000.00

725121.190223.193846.Ung ho co chu Hue Sang - Ngoc Trang FT23051129960307

416

1,000.00

188745.190223.193825.Ung ho chu HUE SANG

417

100,000.00

MBVCB.3123187078.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1028515052 NGUYEN ANH HAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

418

100,000.00

723125.190223.193740.Ung ho co chu Hue Sang FT23051062907903

419

100,000.00

MBVCB.3123185653.NGUYEN HUYNH DUY AN chuyen tien.CT tu 0441000698461 NGUYEN HUYNH DUY AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

420

100,000.00

784116.190223.193626.UNG HO CHU SANG CO HUE!-190223-19:36:25 784116

421

200,000.00

469699.190223.193613.Ung ho co chu hue sang

422

500,000.00

MBVCB.3123178794.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1756999999 NGUYEN TRONG THE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

423

200,000.00

021403.190223.193557.Ung ho co chu Hue Sang

424

50,000.00

717943.190223.193449.Ung ho co chu Hue Sang FT23051008696542

425

200,000.00

MBVCB.3123169922.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000667794 TRAN THI KIM CHUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

426

100,000.00

640337.190223.193415.Ung ho co chu Hue Sang

427

300,000.00

640340.190223.193415.ung ho co Hue chu Sang chuc chu mau khoi benh

428

100,000.00

118898.190223.193339.ung ho co chu hue sang

429

100,000.00

MBVCB.3123166589.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0431000275079 TRAN VAN HOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

430

200,000.00

827469.190223.193252.ung ho co chu hue sang

431

50,000.00

827127.190223.193248.ung ho co chu Hue Sang Chuc Chu mau khoe manh

432

100,000.00

MBVCB.3123161612.TRINH THI HOANG ANH ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071004580325 TRINH THI HOANG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

433

150,000.00

594732.190223.193226.Ung ho co chu Hue Sang

434

200,000.00

MBVCB.3123159973.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0061001039281 VO THI VU UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

435

100,000.00

452508.190223.193128.Ung ho co chu Hue Sang

436

100,000.00

528397.190223.193117.Ung ho co chu Hue Sang

437

300,000.00

370300.190223.193019.VCB;0071000884846;Ung ho co chu hue sang

438

100,000.00

MBVCB.3123149445.Mot chut chia se voi co chu.CT tu 1015945423 NGUYEN THI MAY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

439

100,000.00

707284.190223.192856.Ung ho gd co chu Hue Sang FT23051555021078

440

200,000.00

458773.190223.192840.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

441

300,000.00

MBVCB.3123142609.THAI THANH HANG chuyen tien.CT tu 0251001804075 THAI THANH HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

442

50,000.00

703197.190223.192643.ung ho co chu Hue Sang FT23051856413317

443

3,000,000.00

702566.190223.192622.Nemzone ung ho co chu Hue Sang FT23051208649801

444

200,000.00

701254.190223.192539.Ung ho co chu hue sang FT23051872710641

445

100,000.00

256426.190223.192525.IBFT Ung ho co chu hue sang

446

100,000.00

254728.190223.192325.IBFT Ung ho em phi vu

447

50,000.00

522684.190223.192313.Ung Ho cho chu Hue Sang

448

150,000.00

MBVCB.3123125377.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0141000719220 LE THI QUYNH TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

449

50,000.00

153693.190223.192153.Ung ho co chi Hue Sang

450

100,000.00

136033.190223.192135.Ung ho co chu Hue Sang

451

300,000.00

693273.190223.192124.Ung ho co chu hue sang FT23051952008885

452

100,000.00

600725.190223.192046.Chuc co Hue chu Sang moi dieu tot dep nhat

453

1,000,000.00

880703.190223.192022.Ung ho co chu Hue Sang

454

100,000.00

410179.190223.192004.Chuc chu mau khoe

455

20,000.00

875558.190223.191930.VCB;0071000884846;LE VAN HAI

456

100,000.00

688940.190223.191905.Ung ho co chu Hue Sang FT23051522031711

457

100,000.00

MBVCB.3123102134.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0491000140363 NGUYEN THI THUY DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

458

200,000.00

MBVCB.3123106757.NGUYEN THANH chuyen tien gui co chu Hue Sang.CT tu 0181003536800 NGUYEN THI CAM THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

459

100,000.00

MBVCB.3123099735.NGUYEN THI HAI HUE ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0591000239372 NGUYEN THI HAI HUE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

460

100,000.00

795234.190223.191656.ung ho co chu Hue Sang

461

500,000.00

684500.190223.191644.Ung ho co chu Hue Sang FT23051527573074

462

1,000,000.00

MBVCB.3123096194.TRUNG ung ho e Phi Vu.CT tu 0071003915102 TRAN HOANG TRUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

463

200,000.00

680072.190223.191420.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc chu mau khoe. FT23051650839345

464

500,000.00

MBVCB.3123087164.Ung Ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0061001137798 NGUYEN DO THI MONG DIEM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

465

1,000,000.00

MBVCB.3123080319.TRUNG ung ho co Hue, chu Sang .CT tu 0071003915102 TRAN HOANG TRUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

466

100,000.00

575324.190223.191155.Ung ho co chu Hue Sang

467

100,000.00

MBVCB.3123075386.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1021962135 TRAN NGOC LAM THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

468

100,000.00

513279.190223.191037.Ung Ho Co Chu Hue Sang

469

50,000.00

696709.190223.191028.Ung ho co chu Hue Sang

470

200,000.00

672419.190223.191012.Ung ho co chu Hue Sang FT23051515514370

471

100,000.00

671317.190223.190936.Giup Hue Sang FT23051552154656

472

100,000.00

MBVCB.3123061647.PHAN THI HOANG LIEN chuyen tien.CT tu 1018008636 PHAN THI HOANG LIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

473

500,000.00

930907.190223.190848.Ung ho co chu Hue Sang

474

200,000.00

769794.190223.190844.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-19:08:43 769794

475

100,000.00

MBVCB.3123059295.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0051000498299 LE YEN NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

476

500,000.00

668881.190223.190819.Ung ho co chu Hue Sang FT23051648770272

477

100,000.00

MBVCB.3123058378.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1033651698 LE DANG PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

478

20,000.00

722459.190223.190719.Ung ho co chu Hue Sang

479

100,000.00

MBVCB.3123056221.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1026637801 LUU XUAN HOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

480

200,000.00

241512.190223.190642.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

481

50,000.00

MBVCB.3123055156.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0611001913204 DO HA THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

482

200,000.00

768090.190223.190527.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-19:05:28 768090

483

500,000.00

MBVCB.3123043021.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 1032932570 NGUYEN GIANG HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

484

100,000.00

MBVCB.3123048200.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 0081001136521 DANG THI MY HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

485

50,000.00

324965.190223.190427.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

486

100,000.00

MBVCB.3123046164.NGUYEN TIEN DAT ung ho co Hue.CT tu 0721000576128 NGUYEN TIEN DAT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

487

50,000.00

115176.190223.190310.Le Hoang Yen Linh ung ho co chu Hue Sang

488

100,000.00

656592.190223.190154.Ung ho co chu Hue Sang. Mong chu som khoi FT23051921564778

489

500,000.00

MBVCB.3123024976.HUYNH THI NGOC KIEU chuyen tien.CT tu 0071000713782 HUYNH THI NGOC KIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

490

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36519242915.36519242915-0934134768-ung ho co chu hue sang

491

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36519292138.36519292138-0905567396-ung ho co chu hue sang

492

100,000.00

MBVCB.3123019492.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0891000633942 LAM QUANG DUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

493

100,000.00

MBVCB.3123020165.NGUYEN THI HAI chuyen tien.CT tu 1012805261 NGUYEN THI HAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

494

100,000.00

MBVCB.3123019788.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0041000322339 DUONG THI HONG TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

495

500,000.00

172970.190223.185822.ung ho co chu Hue Sang

496

100,000.00

563827.190223.185813.ung ho co chu Hue Sang

497

300,000.00

646856.190223.185654.Ung ho co chu Hue Sang FT23051235300150

498

300,000.00

646641.190223.185648.Ung ho co chu hue sang FT23051341267963

499

300,000.00

675712.190223.185625.Ung ho co chu Hue Sang

500

200,000.00

762708.190223.185535.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-18:55:35 762708

501

50,000.00

667244.190223.185427.Ung ho co chu Hue Sang

502

100,000.00

641625.190223.185414.Ung ho co chu Hue Sang FT23051064640030

503

60,000.00

008937.190223.185404.NGUYEN LE THUY DUONG quan 4 ung ho co chu HUE SANG

504

100,000.00

860326.190223.185359.ung ho co chu hue sang

505

200,000.00

MBVCB.3122996862.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1032625555 DOAN THI NGOC LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

506

1,000,000.00

MBVCB.3122995503.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0671004098886 PHAM THI HONG NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

507

50,000.00

859139.190223.185228.ung ho co chu Hue Sang

508

200,000.00

965458.190223.185221.chau Kiem Ai Ben Tre Ung ho co chu Hue Sang

509

100,000.00

637266.190223.185207.Ung ho co chu Hue Sang FT23051689930646

510

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36518486865.36518486865-0932450715-ung ho co chu Hue Sang

511

100,000.00

MBVCB.3122979073.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1030530332 NGO THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

512

500,000.00

295842.190223.184913.Chia se hoan canh Co Hue Chu Sang

513

200,000.00

631150.190223.184904.ung ho co chu Hue Sang FT23051476099990

514

100,000.00

126766.190223.184855.Gui ong ba manh khoe

515

500,000.00

MBVCB.3122975651.Ung ho em Phi Vu.CT tu 1013364318 NGUYEN THI HIEU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

516

500,000.00

629340.190223.184808.Ung ho co chu Hue Sang FT23051282027043

517

100,000.00

627244.190223.184704.Ung ho co chu Hue Sang FT23051443431859

518

100,000.00

047628.190223.184552.Ung ho co chu Hue Sang

519

100,000.00

MBVCB.3122958359.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9792426959 NGUYEN THANH TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

520

27,000.00

075336.190223.184431.ung ho co Hue chu Sang

521

300,000.00

937873.190223.184326.Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

522

100,000.00

377402.190223.184251.chau xin ung ho co chu Hue Sang

523

200,000.00

615800.190223.184133.Ung ho co chu Hue Sang FT23051600190842

524

500,000.00

MBVCB.3122940957.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc co chu binh an hanh phuc.CT tu 0181003348633 DANG THI HAI BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

525

200,000.00

928395.190223.184040.Ung ho hoan canh kho khan

526

300,000.00

MBVCB.3122939218.Ung ho Co Hue Chu Sang.CT tu 0271000973430 BUI THI QUYNH NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

527

200,000.00

MBVCB.3122938672.UNG HO CO CHU HUE, SANG.CT tu 1025025002 NGUYEN THI NGOC TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

528

100,000.00

754106.190223.184009.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-18:40:08 754106

529

50,000.00

601693.190223.183944.NGUYEN NHU QUYNH chuyen khoan

530

20,000.00

597070.190223.183835.NGUYEN THI NGOC QUYEN ung ho co chu Hue Sang

531

100,000.00

061105.190223.183759.Ung ho co chu Hue Sang

532

300,000.00

MBVCB.3122930092.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0371000480140 BANH KHA TU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

533

200,000.00

898348.190223.183707.VCB;0071000884846;TRAN THI NGOC TRANG chuyen khoan Ung ho co chu Hue Sang

534

500,000.00

768540.190223.183656.UNG HO CO CHU HUE SANG

535

300,000.00

MBVCB.3122920547.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003570953 NGUYEN HOANG VINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

536

500,000.00

588461.190223.183639.ung ho co chu Hue Sang

537

200,000.00

MBVCB.3122926837.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0651000631714 NGUYEN THI THANH HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

538

200,000.00

602936.190223.183527.Ung ho co chu Sang Hue FT23051441840117

539

100,000.00

MBVCB.3122917352.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0431000234412 VO PHUONG TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

540

200,000.00

602005.190223.183458.Ung ho co chu Hue Sang FT23051967700678

541

200,000.00

462609.190223.183439.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

542

300,000.00

MBVCB.3122905067.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0181001602816 NGUYEN THI TUYET TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

543

300,000.00

MBVCB.3122903217.ung ho co chu HUE- SANG.CT tu 0111000173543 LE HIEN CAM TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

544

100,000.00

596147.190223.183209.ung ho co chu hue sang FT23051002296600

545

500,000.00

841918.190223.183154.chuyen ung ho co Hue chu Sang

546

100,000.00

MBVCB.3122899072.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003580210 BUI THI XUAN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

547

100,000.00

046787.190223.183058.Huynh Bich Thuy ung ho co chu Hue Sang

548

200,000.00

886277.190223.182817.VCB;0071000884846;LE HUNG VI chuyen khoan mong Chu Sang Cos Hue som khoe lai

549

100,000.00

MBVCB.3122882574.VU NGOC TRINH ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004422666 VU NGOC TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

550

100,000.00

586214.190223.182647.ung ho co chu hue sang FT23051558026806

551

100,000.00

MBVCB.3122877521.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0461000470577 LE HUYNH THUY TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

552

100,000.00

348292.190223.182416.UNG HO EM PHI VU

553

50,000.00

579912.190223.182313.ung ho co chu Hue Sang FT23051030319994

554

200,000.00

578775.190223.182233.Ung ho co chu Hue Sang FT23051999640454

555

50,000.00

MBVCB.3122854636.TRAN LINH HUE giup co hue chu sang.CT tu 1022559278 TRAN LINH HUE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

556

100,000.00

024383.190223.182052.Ung ho co chu Hue Sang

557

100,000.00

475617.190223.182014.Ung ho co chu Hue Sang

558

1,000,000.00

MBVCB.3122852208.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004348898 NGUYEN THI THAI LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

559

200,000.00

MBVCB.3122855759.Chuc bac Hue Sang mau khoe hanh phuc ben gd nho ah.CT tu 0071000936124 TRAN THI TUYET NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

560

500,000.00

725283.190223.181909.Ung ho co chu Hue Sang

561

200,000.00

513922.190223.181840.Ung ho co chu Hue Sang

562

200,000.00

935553.190223.181637.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

563

100,000.00

MBVCB.3122824723.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0301000408850 BUI THI LE QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

564

100,000.00

563139.190223.181403.Ung ho hoat dong mo mat FT23051892588846

565

200,000.00

563004.190223.181358.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051999605799

566

100,000.00

740910.190223.181347.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-18:13:48 740910

567

200,000.00

MBVCB.3122827537.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 9962366696 VU HOANG THUY DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

568

100,000.00

MBVCB.3122826857.TRUONG HAI DEU ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0321000641226 TRUONG HAI DEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

569

500,000.00

747880.190223.181139.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

570

50,000.00

484726.190223.181134.Ung ho co chu Sang Hue

571

200,000.00

156910.190223.181132.Ung ho co chu Hue Sang

572

100,000.00

155773.190223.181110.Ung ho co chu Hue Sang

573

100,000.00

MBVCB.3122804862.Tai Tam ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1017534552 BUI THI TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

574

50,000.00

554343.190223.180921.Ung ho co chu Hue Sang FT23051207809588

575

200,000.00

415873.190223.180624.VCB;0071000884846;DAM VU KY DUYEN chuyen khoan ung ho co chi hue sang

576

1,000,000.00

193592.190223.180621.IBFT NGUYEN THI PHU goi CC Hue Sang

577

100,000.00

823915.190223.180559.ung ho co chu Hue Sang

578

10,000.00

MBVCB.3122791188.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1025414500 LE THI THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

579

100,000.00

135062.190223.180526.Ung ho co chu Hue Sang

580

500,000.00

544204.190223.180401.Ung ho co chu Hue Sang FT23051008146061

581

500,000.00

821199.190223.180351.Ung ho co chu Hue Sang

582

800,000.00

677577.190223.180148.UNG HO CO CHU HUE SANG

583

100,000.00

441119.190223.180141.Ung ho co chu Sang Hue

584

100,000.00

538887.190223.180121.Con xin ung ho co chu Hue Sang chuc co chu binh an FT23051476013959

585

100,000.00

916847.190223.180022.VCB;0071000884846;Ung ho co chu hue sang

586

100,000.00

504752.190223.055949.Ung ho co chu Hue Sang

587

300,000.00

816968.190223.175824.Nga ung ho co chu Hue Sang

588

5,000,000.00

MBVCB.3122753891.Nhom ban ho tro chua tri cho Chu Sang .CT tu 0501000026459 NGUYEN THI LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

589

200,000.00

186943.190223.175740.IBFT Con chuc chu mau khoe lai

590

500,000.00

166762.190223.175612.ung ho co chu Hue Sang

591

100,000.00

787741.190223.175432.ung ho co chu Hue Sang

592

100,000.00

524698.190223.175414.ung ho co chu hue sang FT23051872375616

593

500,000.00

813415.190223.175414.ung ho co chu Hue-Sang

594

500,000.00

524628.190223.175412.Ung ho co chu Hue Sang FT23051527265012

595

200,000.00

MBVCB.3122734795.NAM chuyen tien.CT tu 0111001458932 NGUYEN THI BE NAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

596

500,000.00

730469.190223.175314.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:53:16 730469

597

100,000.00

MBVCB.3122738131.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1012830484 HOANG KHANH VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

598

100,000.00

779621.190223.175158.mong chu Sang mau khoi benh

599

200,000.00

518736.190223.175124.Ung ho co chu Hue Sang FT23051243241092

600

100,000.00

MBVCB.3122724920.Ung ho gia dinh co Hue - chu Sang. Chuc chu mau khoe benh.CT tu 0481000728022 NGUYEN NGOC THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

601

500,000.00

631701.190223.175015.Ung ho co chu hue

602

100,000.00

MBVCB.3122720799.ung ho co hue chu sang.CT tu 1016960840 GIANG THI THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

603

100,000.00

419980.190223.174759.VCB;0071000884846;Ung ho co chu hue sang

604

100,000.00

02004529990219174752202375ea202539.155.174759.cua it long nhieu - giup do co chu hue sang- chuc co chu nhieu suc khoe

605

1,000,000.00

762123.190223.174755.Ung ho co Chu Hue Sang

606

100,000.00

056582.190223.174554.Ung ho co chu Hue Sang

607

2,000,000.00

MBVCB.3122692981.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9903687954 NGUYEN THI LE HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

608

100,000.00

751496.190223.174328.HUYNH TIEU MY Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

609

200,000.00

MBVCB.3122687311.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0431000220538 PHAM THI THUY DIEM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

610

300,000.00

041276.190223.174208.Ung ho co chu Hue Sang

611

50,000.00

039787.190223.174145.Ung ho co chu Hue Sang

612

200,000.00

498415.190223.174135.Ung ho co chu Hue Sang FT23051527013248

613

100,000.00

446219.190223.174135.Ung ho co chu Hue Sang

614

100,000.00

451367.190223.174129.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

615

300,000.00

MBVCB.3122670487.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000622400 NGUYEN NGOC QUYNH TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

616

100,000.00

336320.190223.173906.Ung ho co chu Hue Sang

617

500,000.00

491330.190223.173815.Ung ho e Phi Vu FT23051327030734

618

1,000,000.00

025389.190223.173803.Ung ho co chu hue sang

619

50,000.00

732391.190223.173751.ung ho chu Sang va co Hue

620

2,000,000.00

MBVCB.3122654461.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0111000322613 DANG KIM PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

621

200,000.00

MBVCB.3122652682.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0621003691070 TRAN THI THIEN KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

622

50,000.00

484405.190223.173454.Ung ho co chu hue sang FT23051443166507

623

500,000.00

760147.190223.173326.Ung ho co chu Hue Sang

624

200,000.00

481077.190223.173319.mot chut tam long gui co chu Sang Hue, chuc chu mau khoe FT23051597953467

625

500,000.00

480033.190223.173249.LIEN MY MAI ung ho co chu HUE - SANG. Chuc ca phau thuat thanh cong - chuc co chu nhieu suc khoe FT23051251727580

626

100,000.00

303250.190223.173209.Ung ho co chu Hue Sang

627

300,000.00

167009.190223.173200.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

628

5,000,000.00

MBVCB.3122632106.Gd Thach Minh ung ho em PHi Vu.CT tu 0071000616076 LAM NGOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

629

50,000.00

299991.190223.173132.Ung ho co Hue chu sang

630

500,000.00

MBVCB.3122639841.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071004228645 TANG THI MAI TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

631

500,000.00

MBVCB.3122638321.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000697858 HUA THI NGOC NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

632

5,000,000.00

MBVCB.3122637307.Gd Thach Minh chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000616076 LAM NGOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

633

1,000,000.00

718493.190223.173019.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:30:18 718493

634

200,000.00

MBVCB.3122636139.cua it long nhieu - gd chu Hue Sang.CT tu 0531002537330 PHAM MINH TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

635

100,000.00

472625.190223.172919.Ung ho co chu hue sang FT23051189938010

636

50,000.00

227286.190223.172913.LAM VAN THANG CHUYEN TIEN 2 VO CHONG chu Sang co Hue

637

60,000.00

288145.190223.172903.TRAN THI BICH TRAM chuyen khoan

638

200,000.00

989057.190223.172848.NGUYEN THI THU HUONG VIET TRI ung ho CO HUE CHU SANG

639

50,000.00

987885.190223.172831.UNG HO CO HUE CHU SANG

640

300,000.00

MBVCB.3122624325.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331003865093 VU NHU QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

641

300,000.00

716814.190223.172714.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:27:14 716814

642

1,000,000.00

716754.190223.172708.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:27:03 716754

643

1,000,000.00

584871.190223.172306.Ung ho co chu Hue Sang

644

100,000.00

459281.190223.172247.Nga chuyen giup co chu hue sag FT23051341012060

645

500,000.00

230693.190223.172222.ung ho co chu Hue Sang

646

50,000.00

458333.190223.172220.ung ho co chu Hue Sang FT23051600695825

647

500,000.00

MBVCB.3122589993.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0031000373607 NGUYEN THI PHUONG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

648

50,000.00

957776.190223.172106.Ung ho co chu Hue Sang

649

200,000.00

454863.190223.172042.Ung ho co chu Hue Sang FT23051357403785

650

10,000.00

248233.190223.172013.Ung ho co Hue chu Sang

651

100,000.00

953742.190223.172006.Ung ho co Hue chu Sang

652

200,000.00

895863.190223.171950.Ung ho co chu Hue Sang

653

100,000.00

894802.190223.171944.Ung ho co chu Hue Sang

654

200,000.00

MBVCB.3122575131.Ung Ho Co Chu HUE SANG.CT tu 1019898964 LUONG THI KIM ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

655

100,000.00

039660.190223.171859.chuyen tien ung ho em Phi Vu

656

500,000.00

584426.190223.171714.Ung ho co chu Hue Sang

657

500,000.00

MBVCB.3122568155.Ung ho Co Chu Hue- Sang.CT tu 0181003698888 NGUYEN THI HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

658

1,000,000.00

MBVCB.3122554811.NGUYEN THI VAN ung ho co chu Hue _Sang.CT tu 0071000817236 NGUYEN THI VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

659

100,000.00

MBVCB.3122558647.Ung ho a Sang-c Hue.CT tu 0791000029488 NGUYEN THANH PHAT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

660

500,000.00

MBVCB.3122558287.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 9903687954 NGUYEN THI LE HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

661

100,000.00

152668.190223.171256.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

662

100,000.00

708913.190223.171149.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:11:51 708913

663

100,000.00

151731.190223.171149.IBFT ung ho co chu hue sang chuyen tien

664

300,000.00

MBVCB.3122542561.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003655833 NGUYEN THI THAO LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

665

100,000.00

421245.190223.171018.OZERI YAEL PHUONG TRINH chuyen tien

666

100,000.00

420971.190223.170955.Ung ho co chu Hue Sang

667

200,000.00

431381.190223.170928.Ung ho co chu hue sang FT23051921143955

668

200,000.00

MBVCB.3122532228.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0181003655833 NGUYEN THI THAO LY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

669

200,000.00

638215.190223.170850.ung ho co chu Hue Sang

670

200,000.00

429611.190223.170837.Gui Co Hue va chu Sang FT23051141312732

671

100,000.00

429167.190223.170823.Ung ho co chu Hue Sang FT23051029430013

672

200,000.00

MBVCB.3122530354.Ung ho co chu hue sang chuc chu som khoi benh.CT tu 0411001012575 THAI DUC TAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

673

50,000.00

633300.190223.170719.ung ho co chu Hue Sag

674

100,000.00

425556.190223.170639.Ung ho co chu Hue Sang FT23051158704052

675

500,000.00

MBVCB.3122521503.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0371000426448 TANG TRONG NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

676

200,000.00

899424.190223.170603.NGUYEN QUYNH TRANG ung ho co chu Hue Sang

677

20,000.00

MBVCB.3122526067.ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0141000834756 TRUONG VAN HOAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

678

100,000.00

421864.190223.170450.Thuong gui co chu Hue Sang o Nha Be FT23051969900833

679

300,000.00

MBVCB.3122512432.PHAM THI THANH DAO chuyen tien ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 1017003535 PHAM THI THANH DAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

680

200,000.00

975118.190223.170344.ung ho co chu hue sang

681

200,000.00

792207.190223.170307.VCB;0071000884846;NGUYEN THI TU ANH chuyen khoan

682

200,000.00

MBVCB.3122502839.LY THI KIM TIEN ung ho co chu hue-sang.CT tu 1024121786 LY THI KIM TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

683

100,000.00

MBVCB.3122502692.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 1013882801 DINH THI KHANH HUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

684

300,000.00

MBVCB.3122501161.chuyen tien ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 1019569733 DANG THI QUYNH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

685

100,000.00

MBVCB.3122501249.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0411001075847 THAN KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

686

300,000.00

703856.190223.170201.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-17:02:00 703856

687

1,000,000.00

613353.190223.170122.ung ho co chu Hue Sang

688

100,000.00

609758.190223.170023.NGUYEN ANH DUNG Chuyen tien Ung ho co chu Hue Sang

689

100,000.00

412184.190223.170010.Ung ho co chu hue sang FT23051233030716

690

100,000.00

MBVCB.3122483700.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0081001327799 TRINH BICH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

691

200,000.00

411372.190223.165947.Ung ho co Hue chu Sang FT23051000271024

692

300,000.00

603277.190223.165813.Ung ho co chu Hue Sang

693

500,000.00

407705.190223.165802.Thu chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051841160785

694

100,000.00

602520.190223.165756.THUY TRINH ung ho co Hue chu Sang

695

100,000.00

701616.190223.165740.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:57:39 701616

696

50,000.00

144813.190223.165705.ung ho co chu Hue Sang

697

1,000,000.00

MBVCB.3122476316.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0251001754489 NGUYEN THI KIM THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

698

500,000.00

MBVCB.3122474049.ung ho co chu sang- hue.CT tu 0071000994736 DAO THI HONG NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

699

200,000.00

MBVCB.3122473122.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1031425107 LE THI DUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

700

50,000.00

854274.190223.165428.Ung ho co chu Hue Sang

701

100,000.00

MBVCB.3122462609.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 9845325262 NGUYEN THI YEN NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

702

200,000.00

MBVCB.3122462550.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0461004030509 PHAM THI THU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

703

100,000.00

218102.190223.165246.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

704

200,000.00

870972.190223.165217.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

705

100,000.00

136544.190223.165201.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

706

200,000.00

698617.190223.165222.UNG HO EM PHI VU-190223-16:51:49 698617

707

1,000,000.00

514381.190223.165103.SBR TERRAPAY MU Ly Thao Truong

708

100,000.00

393133.190223.165054.Ung ho co chu Hue Sang FT23051443006124

709

100,000.00

116703.190223.165029.Do Thi Nam ung ho co chu hue sang

710

100,000.00

390833.190223.164947.Em gui ung ho co chu Hue Sang FT23051251570674

711

100,000.00

835763.190223.164946.Tran Thai Ha Ung ho co chu hue sang

712

100,000.00

109262.190223.164855.NGUYEN NGOC THAO chuyen khoan ung ho co chu HUE SANG

713

100,000.00

571122.190223.164825.ung ho co chu Hue Sang

714

100,000.00

760932.190223.164737.Ung ho co chu Hue Sang

715

500,000.00

385867.190223.164724.Ung ho chau PHI VU FT23051606304142

716

200,000.00

825571.190223.164643.Ung ho co chu Hue Sang

717

100,000.00

MBVCB.3122421352.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015626910 HUYNH PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

718

200,000.00

379351.190223.164413.Ung ho co chu Hue Sang FT23051959209813

719

200,000.00

MBVCB.3122425895.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004048852 HOANG THUY HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

720

100,000.00

129872.190223.164321.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

721

100,000.00

MBVCB.3122415034.NGUYEN THI THU THAO chuyen tien.CT tu 0631000459764 NGUYEN THI THU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

722

200,000.00

553336.190223.164251.DO THI THIEN TRANG Chuyen tien chu Sang co Hue

723

100,000.00

035739.190223.163839.Ung ho co chu Hue Sang Nha Be

724

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36514921600.36514921600-0907886462-ung ho co chu Hue Sang

725

100,000.00

396536.190223.163835.Ung ho co chu Hue Sang nha Be

726

100,000.00

807462.190223.163812.ung ho co chu Hue Sang

727

100,000.00

396170.190223.163806.ung ho co chu hue sang

728

100,000.00

846893.190223.163736.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

729

100,000.00

970628.190223.163726.VCB;0071000884846;Uho co chu Hue Sang

730

100,000.00

MBVCB.3122391460.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451001745393 VU HONG VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

731

100,000.00

MBVCB.3122390848.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721005118398 LAM NGUYEN MY LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

732

100,000.00

364921.190223.163659.Ung ho co chu Hue Sang FT23051475054113

733

100,000.00

364854.190223.163657.Ung ho co chu Hue Sang FT23051519430594

734

200,000.00

MBVCB.3122390127.ung ho co hue chu quang.CT tu 0311000534985 LE THI PHUONG NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

735

200,000.00

363088.190223.163603.Mong chu se mo thanh cong va lay lai suc khoe nhe chu , co len nhe chu FT23051905014940

736

100,000.00

362688.190223.163550.Ung ho co chu Hue Sang FT23051002452350

737

50,000.00

362557.190223.163546.ung ho co chu Hue Sang FT23051458875074

738

200,000.00

082873.190223.163440.UNG HO CO CHU HUE SANG

739

200,000.00

391892.190223.163234.Ung ho co Hue chu Sang Nha Be

740

100,000.00

MBVCB.3122369574.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0601000491222 LE MINH ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

741

500,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36514919909.36514919909-0397724689-ung ho co chu Hue Sang

742

500,000.00

688073.190223.163130.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:31:30 688073

743

200,000.00

353034.190223.163100.ung ho co chu hue sang FT23051244726497

744

100,000.00

743580.190223.163057.ung ho co chu Hue Sang

745

100,000.00

352766.190223.163052.Ung ho co chu Hue Sang FT23051916468090

746

200,000.00

352410.190223.163040.Ung ho co chu Hue Sang FT23051820617207

747

500,000.00

792841.190223.163040.Nguyen Thien Y ung ho

748

100,000.00

920918.190223.163035.NGUYEN ANH DUC chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

749

100,000.00

213743.190223.163029.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

750

300,000.00

MBVCB.3122362954.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015494856 VAN NGOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

751

200,000.00

MBVCB.3122353850.Bao Han . Thien Y ung ho ong ba Hue Sang.CT tu 0481000755640 NGUYEN KHANH HIEN THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

752

200,000.00

389898.190223.162954.UH co chu Hue Sang

753

500,000.00

MBVCB.3122361612.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0071001122326 NGUYEN NGAN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

754

150,000.00

025746.190223.162933.Ung ho co chu hue sang

755

200,000.00

348511.190223.162840.Ung ho co chu Hue Sang FT23051214980800

756

500,000.00

MBVCB.3122356893.TRAN THI NGOC chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 1012789005 TRAN THI NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

757

100,000.00

MBVCB.3122348192.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011001369788 NGUYEN THI DIEP HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

758

100,000.00

345429.190223.162707.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051520897679

759

100,000.00

685918.190223.162707.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:27:04 685918

760

700,000.00

466490.190223.162657.Ung ho hoat dong mo mat

761

100,000.00

659901.190223.162647.VCB;0071000884846;LE PHUONG HUYNH chuyen khoan

762

200,000.00

343632.190223.162611.Ung ho co chu Hue Sang FT23051002789637

763

200,000.00

011697.190223.162606.Uh co chu Hue Sang

764

100,000.00

MBVCB.3122334712.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001165912 HOANG THI THAO MIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

765

100,000.00

343044.190223.162554.Ung ho co chu Hue Sang FT23051100625559

766

100,000.00

342692.190223.162543.Ung ho co chu Hue Sang FT23051627891595

767

100,000.00

341795.190223.162516.Chuc chu mau khoi benh FT23051450079863

768

200,000.00

MBVCB.3122343371.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002136952 NGUYEN THI HOANG OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

769

100,000.00

942825.190223.162453.Ung ho co chu Hue Sang

770

300,000.00

742056.190223.162449.Ck giup co chu Hue Sang

771

500,000.00

462081.190223.162429.Ung ho em Phi Vu

772

100,000.00

339548.190223.162406.ung ho co chu hue sang FT23051552650066

773

50,000.00

MBVCB.3122330498.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1028681849 NGUYEN TIEN DAT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

774

100,000.00

513809.190223.162332.VCB;0071000884846;Chuyen khoan

775

500,000.00

459044.190223.162306.Ung ho co chu Hue Sang

776

100,000.00

937756.190223.162257.ung ho co chu hue sang chuc co chu khoe manh binh an mot doi

777

500,000.00

683710.190223.162234.UNG HO CO CHU HUE-SANG-190223-16:22:35 683710

778

100,000.00

MBVCB.3122336335.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9344686026 TONG THI HUONG TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

779

300,000.00

MBVCB.3122336757.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 1017964769 TRAN THI NGOC DU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

780

50,000.00

383371.190223.162119.Ung ho co chu Hue Sang

781

300,000.00

MBVCB.3122315114.Ung ho Hue Sang.CT tu 0021001458658 TRUONG TU TAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

782

30,000.00

383141.190223.162104.LE DUC CAN chuyen tien

783

50,000.00

MBVCB.3122313896.HUYNH THI NGOC VINH chuyen tien.CT tu 1030892078 HUYNH THI NGOC VINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

784

600,000.00

682649.190223.162057.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:20:24 682649

785

300,000.00

MBVCB.3122312313.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0181003424284 QUACH HUONG DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

786

100,000.00

682512.190223.162005.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:20:04 682512

787

200,000.00

382231.190223.161941.Ung ho co chu hue sang

788

200,000.00

MBVCB.3122321446.Thuong gui co chu Hue Sang.CT tu 0181003420517 VAN THUY HAI YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

789

100,000.00

MBVCB.3122320927.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000910654 HUYNH DUNG LAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

790

200,000.00

330011.190223.161905.Chuc vo chong co chu Hue Sang mau khoe FT23051004306383

791

50,000.00

769208.190223.161858.Gui co chu Hue Sang

792

100,000.00

MBVCB.3122309191. Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001057672 HOANG THI PHUONG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

793

500,000.00

961282.190223.161820.Ung ho co chu Hue Sang

794

200,000.00

380364.190223.161713.Ung ho co chu Hue Sang

795

800,000.00

326130.190223.161704.Ung ho co chu Hue Sang FT23051883028162

796

100,000.00

MBVCB.3122315312.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002490389 NGUYEN HUU LUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

797

100,000.00

325133.190223.161634.Ung ho co chu Hue Sang FT23051906492095

798

200,000.00

MBVCB.3122305613.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0371003950850 DOAN THI HOANG MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

799

50,000.00

379842.190223.161630.Ung ho co chu Hue Sang

800

100,000.00

763381.190223.161601.Ung ho co chu hue-sang chuc chu mau khoe

801

300,000.00

969695.190223.161511.NGUYEN THI LAN chuyen khoan

802

100,000.00

322402.190223.161508.Gui co chu Hue Sang FT23051064047802

803

100,000.00

980231.190223.161456.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

804

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513566542.36513566542-0349683739-ung ho co chu Hue Sang

805

100,000.00

MBVCB.3122290572.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000382769 NGUYEN THI LOAN THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

806

100,000.00

320270.190223.161403.Mong chu mau khoe FT23051270476819

807

100,000.00

318107.190223.161255.Ung ho co chu Hue Sang FT23051647081048

808

300,000.00

MBVCB.3122287490.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011000600537 MAI THI THU NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

809

100,000.00

317177.190223.161225.Ung ho co chu sang-hue FT23051848932843

810

50,000.00

376555.190223.161152.NGUYEN THI MY LINH chuyen tien

811

500,000.00

315376.190223.161131.Ung ho co chu Hue Sang FT23051156303072

812

100,000.00

677833.190223.161031.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-16:10:32 677833

813

200,000.00

375251.190223.161002.Thuong gui co chu Hue Sang Nha Be

814

100,000.00

312244.190223.160953.ung ho co chu Hue - Sang FT23051450284332

815

100,000.00

751590.190223.160945.Ung ho co chu Hue Sang

816

500,000.00

686259.190223.160930.Ung ho co chu Hue Sang

817

100,000.00

311119.190223.160918.Ung ho co chu Hue Sang FT23051234782678

818

200,000.00

MBVCB.3122279368.UNG HO EM PHI VU_CHUC EM SUC KHOE.CT tu 0761002367409 DU THE DAT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

819

500,000.00

310897.190223.160912.Ung ho co chu hue sang FT23051708778774

820

100,000.00

749612.190223.160845.Ung ho co chu Hue Sang

821

50,000.00

725728.190223.160731.Ung ho co chu Hue sang

822

200,000.00

919571.190223.160726.Ung ho co chu hue sang 100 em Vu 100

823

100,000.00

938640.190223.160717.Ung ho co Hue chu Sang

824

100,000.00

MBVCB.3122265902.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 1019491987 BUI PHAN THO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

825

200,000.00

675638.190223.160626.BUI THI QUYEN chuyen khoan ung ho em Vu

826

300,000.00

MBVCB.3122254128.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 0331000426369 BUI THUY ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

827

50,000.00

885060.190223.160523.LE THI THU BICH Chuyen tien ung ho Co Chu Hue Sang Chuc Chu Sang som khoe manh

828

200,000.00

302823.190223.160501.Ung ho co chu HUE SANG FT23051425740220

829

105,000.00

723724.190223.160452.UNG HO CO CHU HUE SANG

830

1,000,000.00

MBVCB.3122251211.QH ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011000497612 HOANG THI NGOC QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

831

200,000.00

674625.190223.160412.TITMIT CHUC OB KHOE MANH HP-190223-16:04:11 674625

832

50,000.00

300931.190223.160400.Ung ho co chu hue sang FT23051425736684

833

100,000.00

154154.190223.160347.Ung ho co chu hue sang

834

200,000.00

279737.190223.160341.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

835

200,000.00

300233.190223.160340.Ung ho co chu Hue Sang FT23051409008630

836

100,000.00

MBVCB.3122257101.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9945988938 VAN DINH TU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

837

100,000.00

299061.190223.160302.Ung ho co chu Hue Sang FT23051889802908

838

100,000.00

393395.190223.160256.ISL20230219160253073-UNG HO CO CHU HUE SANG

839

300,000.00

920499.190223.160248.BUI THI QUYEN ung ho

840

100,000.00

298169.190223.160235.Ung ho co chu Hue Sang FT23051385210145

841

1,000,000.00

MBVCB.3122247425.HUYNH THANH NHAN chuyen tien Ung Ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0071001037328 HUYNH THANH NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

842

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513244915.36513244915-0774837427-Gui co Hue va chu Sang

843

200,000.00

654892.190223.160027.DTDD CAO PHUOC VINH TUY GO QUAO KG chuyen khoan CO HUE CHU TAM

844

200,000.00

098480.190223.160005.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

845

1,000,000.00

MBVCB.3122239141.HUYNH THANH NHAN chuyen tien Ung Ho Em Vu.CT tu 0071001037328 HUYNH THANH NHAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

846

200,000.00

291819.190223.155913.UnghocochuSangHue FT23051906420959

847

100,000.00

289942.190223.155812.ung ho co chu hue sang FT23051235423003

848

50,000.00

411495.190223.155800.Ung ho co chu Hue Sang

849

200,000.00

MBVCB.3122228722.ung ho co chu Hue sang.CT tu 0011004182906 DUONG NGOC QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

850

500,000.00

718225.190223.155712.ung ho co hue sang

851

100,000.00

MBVCB.3122223387.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1033874430 KIEU THI NGOC MO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

852

100,000.00

725768.190223.155623.Ung ho co chu Hue Sang

853

100,000.00

222841.190223.155623.VCB;0071000884846;Ung ho co chu hue sang

854

100,000.00

MBVCB.3122218766.ung ho cho vck co Hue - chu Sang.CT tu 0821000060174 TRAN THI HOAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

855

400,000.00

282320.190223.155403.Ung ho co chu Hue Sang FT23051461710691

856

100,000.00

093851.190223.155351.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

857

100,000.00

363262.190223.155308.Ung ho co chu Hue Sang

858

300,000.00

MBVCB.3122208189.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015288217 PHAM HOANG THIEN DUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

859

1,000,000.00

MBVCB.3122207992.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0531000291919 NGUYEN THANH TUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

860

100,000.00

580181.190223.155220.VCB;0071000884846;Ung ho chu hue sang

861

300,000.00

879810.190223.155215.Ung ho co chu Hue Sang

862

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513143254.36513143254-0784364818-Ung ho co chu Hue Sang

863

200,000.00

716543.190223.155123.Dang Nguyen Nhu Huynh chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

864

100,000.00

276763.190223.155104.Ung ho co chu Hue Sang FT23051100502529

865

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513560742.36513560742-0703900036-ung ho co chu Hue Sang

866

100,000.00

148859.190223.155046.Ung ho co chu Hue Sang

867

200,000.00

371332.190223.155024.Ung ho co chu Hue Sang

868

200,000.00

MBVCB.3122194384.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000425279 NGUYEN GIA THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

869

500,000.00

714020.190223.155012.Ung ho co chu Hue Sang

870

100,000.00

275068.190223.155009.Ung ho co chu hue sang FT23051340972424

871

50,000.00

MBVCB.3122193730.Ung ho co chu hue sang.CT tu 1028464361 NGUYEN THI NGUYET MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

872

300,000.00

148364.190223.154938.Ung ho co chu Hue Sang

873

100,000.00

712516.190223.154912.ung ho co chu Hue Sang

874

170,000.00

710961.190223.154839.Ung ho co chu Hue Sang

875

100,000.00

MBVCB.3122184880.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451000248651 NGUYEN THU PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

876

100,000.00

467954.190223.154809.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

877

200,000.00

MBVCB.3122184031.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0371000272738 HA VAN TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

878

500,000.00

666658.190223.154753.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-15:47:52 666658

879

500,000.00

832708.190223.154742.ung ho co chu Hue Sang

880

50,000.00

269927.190223.154723.Ung ho co chu hue sang FT23051103950856

881

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513241652.36513241652-0368799275-Ung ho co chu Hue Sang

882

100,000.00

MBVCB.3122180841.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0361000250111 TRIEU THI HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

883

100,000.00

MBVCB.3122180688.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0101001088886 TRAN THI VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

884

200,000.00

829107.190223.154606.ung ho co chu Hue Sang

885

500,000.00

MBVCB.3122185988.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0071005107137 MAN SUR toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

886

100,000.00

704966.190223.154537.Ung ho co chu Hue Sang

887

500,000.00

665431.190223.154525.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-15:45:26 665431

888

100,000.00

265295.190223.154454.Ung ho co chu Hue Sang FT23051745200101

889

200,000.00

MBVCB.3122176580.Chuc con mau khoe. Cam on ekip nhe!.CT tu 0071001512089 HUYNH THI MAI CA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

890

200,000.00

MBVCB.3122176201.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0301000330368 TRAN THI HONG ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

891

200,000.00

598571.190223.154403.Ung ho co chu hue sang

892

500,000.00

MBVCB.3122175350.Giup co chu Hue- Sang.CT tu 0441000659516 TU NGUYEN UYEN DY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

893

100,000.00

MBVCB.3122163281.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0161000294350 TRAN NHAT LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

894

200,000.00

145575.190223.154256.ung ho gia dinh co chu Hue Sang

895

100,000.00

MBVCB.3122170750.PHAN THI KHANH HUYEN chuyen tien.CT tu 0341007147695 PHAN THI KHANH HUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

896

200,000.00

456873.190223.034247.Chau Ngo Minh Phuc ung ho ong ba Hue Sang

897

100,000.00

714270.190223.154149.ung ho co chu hue sang

898

200,000.00

707367.190223.154141.unghocochuHueSang

899

50,000.00

355488.190223.154140.TRAN QUANG VI transfer

900

100,000.00

590860.190223.154138.Ung ho co chu Hue Sang

901

200,000.00

663497.190223.154138.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-15:41:37 663497

902

70,000.00

589063.190223.154106.Ung ho co chu Hue Sang

903

500,000.00

695626.190223.154038.ung ho co chu Hue Sang (by TPBank ChatPay)

904

500,000.00

812413.190223.154017.XUAN NGUYEN ung co chu SANG HUE

905

100,000.00

834570.190223.154007.ung ho co chu hue sang

906

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36512198221.36512198221-0902734500-ung ho co chu Hue Sang

907

200,000.00

833300.190223.153946.Unh ho chu Hue Sang

908

100,000.00

256044.190223.153945.Ung ho co chu hue sang FT23051030391120

909

200,000.00

705974.190223.153937.Ung ho co chu Hue Sang

910

500,000.00

577164.190223.153922.Ung ho co chu hue sang

911

1,000,000.00

791460.190223.153854.ung ho co chu Hue Sang

912

100,000.00

829057.190223.153840.Ung ho co chu Hue Sang

913

100,000.00

807119.190223.153817.Ung ho co chu Hue Sang

914

100,000.00

253471.190223.153821.Ung ho co chu Hue Sang FT23051664937741

915

50,000.00

MBVCB.3122153319.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0691000382434 NGUYEN PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

916

200,000.00

826601.190223.153800.Ung ho co chu Hue Sang

917

100,000.00

252121.190223.153735.Ung ho co chu Hue Sang FT23051927134105

918

200,000.00

352666.190223.153723.Ung ho co chu Hue Sang

919

200,000.00

352675.190223.153723.ung ho co chu hue sang

920

100,000.00

MBVCB.3122151271.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0921000725506 TA THI XUAN HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

921

300,000.00

MBVCB.3122140466.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004094359 VU HOANG NAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

922

100,000.00

574743.190223.153653.Ung ho co chu Hue Sang chuc chu mau khoe

923

200,000.00

573752.190223.153637.Ung ho Co Chu Hue Sang

924

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513079853.36513079853-0937678981-Ung ho co chu Hue Sang

925

200,000.00

351828.190223.153605.Ung ho vo chong co chu hue sang

926

100,000.00

MBVCB.3122148666.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001512089 HUYNH THI MAI CA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

927

100,000.00

686759.190223.153549.Nguyen Thi Thuy Duong chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

928

300,000.00

MBVCB.3122146955.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0031000155166 DOAN THI VAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

929

50,000.00

MBVCB.3122147040.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0301000390749 GIANG THI THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

930

100,000.00

247500.190223.153503.Ung ho co chu Hue Sang FT23051491290782

931

200,000.00

702847.190223.153500.Ung ho co chu Hue - Sang

932

100,000.00

247041.190223.153447.ung ho co chu Hue Sang FT23051648075725

933

200,000.00

392162.190223.153313.ung ho co chu Hue sang

934

500,000.00

243970.190223.153305.Ung ho co chu Hue Sang FT23051927115904

935

100,000.00

242980.190223.153232.Ung ho co chu Hue Sang FT23051326666047

936

100,000.00

MBVCB.3122131306.Con chuc ong ba khoe manh.CT tu 1019638100 NGUYEN THI HONG PHUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

937

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36513138558.36513138558-0333335119-ung ho co chu Hue Sang

938

100,000.00

MBVCB.3122119020.NGUYEN THI TUYET VAN ung ho em Phi Vu.CT tu 0251002667471 NGUYEN THI TUYET VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

939

100,000.00

MBVCB.3122119327.LE THANH DIEP UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 0121001556633 LE THANH DIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

940

100,000.00

140841.190223.153042.UNG HO CO CHU HUE SANG

941

100,000.00

348083.190223.153033.Ung ho co chu Hue Sang

942

200,000.00

784941.190223.153027.ung ho em phi vu

943

50,000.00

MBVCB.3122127242.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004153360 LE PHUONG LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

944

100,000.00

251265.190223.153016.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

945

100,000.00

795987.190223.153014.Ung ho co chu Hue Sang

946

200,000.00

238591.190223.153003.Ung ho co chu Hue Sang FT23051960390505

947

100,000.00

208390.190223.152922.ung ho co chu Hue Sang

948

1,000,000.00

236021.190223.152835.Ung ho co chu Hue Sang FT23051456003484

949

500,000.00

235331.190223.152811.Ung ho co chu Hue Sang FT23051392670091

950

200,000.00

MBVCB.3122112779.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121001430533 DOAN THI HONG TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

951

300,000.00

234473.190223.152743.Ung ho co chu Hue Sang FT23051201130700

952

200,000.00

346177.190223.152731.Ung ho co chu Hue Sang

953

200,000.00

671007.190223.152717.Ung ho co chu hue sang

954

200,000.00

774686.190223.152652.ung ho co chu hue sang

955

50,000.00

784306.190223.152701.chuc chu Sang mau khoe a

956

100,000.00

656196.190223.152656.UNG HO CO CHU : HUE-SANG-190223-15:26:55 656196

957

300,000.00

MBVCB.3122101802.CAO ANH NGOC chuyen tien mong chu mau khoe.CT tu 0071000918139 CAO ANH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

958

100,000.00

783382.190223.152647.Ung ho co chu Hue Sang

959

200,000.00

MBVCB.3122101456.PHAN NGUYEN TUONG VY ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0181003483790 PHAN NGUYEN TUONG VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

960

100,000.00

345418.190223.152621.ung ho co chu Hue Sang

961

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36511717649.36511717649-0935784934-ung ho co chu Hue Sang

962

50,000.00

231327.190223.152559.Gui tang co Hue chu Sang mong chu som khoe FT23051514785730

963

200,000.00

138982.190223.152554.Ung ho co chu Hue Sang

964

100,000.00

230288.190223.152526.ung ho co chu Hue Sang FT23051185100847

965

100,000.00

MBVCB.3122098496.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0201000601607 DANG CAM HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

966

100,000.00

MBVCB.3122097986.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001196564 NGUYEN THI TUYET NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

967

200,000.00

332423.190223.152458.VCB;0071000884846;NGUYEN THI NGA chuyen khoan ung ho co chu hue sang

968

100,000.00

535082.190223.152428.Ung ho co chu hue sang

969

200,000.00

665038.190223.152414.ung ho co chu Hue Sang

970

100,000.00

MBVCB.3122096627.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002199169 HO THI THANH BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

971

100,000.00

664724.190223.152354.Ung ho co chu Hue Sang

972

50,000.00

227354.190223.152348.ung ho co chu Hue Sang FT23051650084100

973

100,000.00

227053.190223.152338.Ung ho co chu Hue Sang FT23051331866993

974

150,000.00

MBVCB.3122093999.DOAN QUANG VINH ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000624659 DOAN QUANG VINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

975

100,000.00

531462.190223.152321.Ung Ho Co Chu Hue Sang

976

100,000.00

226476.190223.152319.ung ho co chu Hue Sang FT23051360731289

977

200,000.00

342906.190223.152230.ung ho co chu Hue Sang

978

100,000.00

071202.190223.152220.IBFT LE THUY TRUC chuyen tien Hue sang

979

50,000.00

764510.190223.152149.Ung Ho Co Hue Chu Sang

980

200,000.00

MBVCB.3122091365.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0021001557587 NGUYEN PHUONG CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

981

100,000.00

760531.190223.152112.Ung ho co chu Hue Sang

982

100,000.00

660082.190223.152109.Ung ho co chu Hue Sang

983

100,000.00

378928.190223.152104.chuc co chu Hanh Sang khoe manh

984

200,000.00

029043.190223.152034.UNG HO CO CHU HUE SANG

985

100,000.00

02004529990219152006202381e6194732.98347.151947.ung ho co chu Hue Sang

986

200,000.00

756702.190223.151953.VU HONG PHAT Chuyen tien chu Sang co Hue

987

100,000.00

757686.190223.151955.ung ho co chu hue sang

988

50,000.00

MBVCB.3122087113.LE THI DIEM QUYNH chuyen tien ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 1014809038 LE THI DIEM QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

989

200,000.00

MBVCB.3122086748.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013904849 NGUYEN LE QUE HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

990

200,000.00

692109.190223.151852.Ung ho co chu Hue Sang

991

200,000.00

136315.190223.151849.ung ho co chu Hue Sang

992

200,000.00

752791.190223.151844.Ung ho co chu Hue Sang

993

200,000.00

456566.190223.151806.UNG HO CO CHU HUE SANG

994

200,000.00

904772.190223.151810.ung ho co chu Hue Sang

995

500,000.00

652006.190223.151801.UNG HO CO CHU HUE-SANG-190223-15:18:03 652006

996

100,000.00

750890.190223.151757.Ung ho co chu Hue Sang

997

100,000.00

MBVCB.3122074302.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0021000288994 NGUYEN HUONG GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

998

50,000.00

339920.190223.151750.Ung ho co chu Hue Sang

999

100,000.00

513135.190223.151748.Cau mong chu Sang khoe manh sinh hoat binh thuong

1000

100,000.00

MBVCB.3122072879.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0991000003832 PHAM THI THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1001

100,000.00

MBVCB.3122062289.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0451000493280 NGUYEN HONG HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1002

500,000.00

690822.190223.151657.ung ho co Hue chu Sang

1003

300,000.00

213872.190223.151612.Ung ho co chu Hue-Sang FT23051064148745

1004

500,000.00

326562.190223.151556.Ung ho co chu Hue Sang

1005

100,000.00

MBVCB.3122069762.Ung Ho Co Chu Hue Sang .CT tu 0631000493698 HUYNH MINH DOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1006

100,000.00

338434.190223.151529.Ung ho co chu hue sang

1007

50,000.00

743739.190223.151508.ung ho co chu Hue Sang

1008

100,000.00

065919.190223.151454.NGUYEN THI TUYET NGA chuyen tien

1009

100,000.00

503765.190223.151452.Ngoc ung ho co chu hue sang

1010

100,000.00

211386.190223.151447.Ung ho co chu Hue Sang FT23051832628010

1011

200,000.00

MBVCB.3122065602.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000410943 HA CONG LUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1012

100,000.00

MBVCB.3122056884.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003407506 NGUYEN DIEU THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1013

200,000.00

208664.190223.151313.Tien chuyen FT23051090473460

1014

1,000,000.00

738570.190223.151304.Ung ho co chu Hue Sang

1015

50,000.00

MBVCB.3122056340.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1031311855 NGUYEN THANH NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1016

100,000.00

739304.190223.151301.ung ho co chu Hue Sang

1017

200,000.00

MBVCB.3122055749.NGUYEN THI BINH UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 0731000682888 NGUYEN THI BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1018

50,000.00

147040.190223.151246.chau ung ho co chu hue sang

1019

50,000.00

207676.190223.151238.Ung ho co chu hue sang FT23051902393918

1020

300,000.00

MBVCB.3122054087.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001283971 HOANG THI MAI PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1021

300,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36512310940.36512310940-0773267090-Ung ho Co chu Hue Sang

1022

100,000.00

205902.190223.151139.ung ho co chu Hue Sang FT23051514727078

1023

500,000.00

MBVCB.3122052208.DO VU DINH NAM chuyen tien Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000466652 DO VU DINH NAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1024

200,000.00

MBVCB.3122051728.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0971000014224 NGUYEN LINH GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1025

200,000.00

MBVCB.3122041621.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002728877 PHAN THI MY HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1026

200,000.00

MBVCB.3122042531.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013158519 NGUYEN THU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1027

200,000.00

492216.190223.151105.Ung ho co chu Hue Sang

1028

100,000.00

586598.190223.151019.UH co chu HUE SANG

1029

100,000.00

203160.190223.151009.Ung ho co chu Hue Sang FT23051270234763

1030

100,000.00

729828.190223.150950.ung ho co chu Hue Sang

1031

100,000.00

202471.190223.150946.Nhung chuyen ung ho co Hue chu Sang FT23051967030655

1032

300,000.00

MBVCB.3122039164.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000218595 LE HONG THAO NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1033

100,000.00

MBVCB.3122039576.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002317004 LE VU NGOC HIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1034

100,000.00

200473.190223.150839.Ung ho co chu hue sang FT23051460560260

1035

100,000.00

061451.190223.150805.IBFT THANH ung ho co chu Hue Sang

1036

100,000.00

MBVCB.3122036444.LUONG MY KIEU chuyen tien.CT tu 1019519177 LUONG MY KIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1037

100,000.00

MBVCB.3122036237.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0561000508781 TRAN NU MINH NGUYET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1038

50,000.00

069944.190223.150736.UNG HO CO CHU HUE SANG

1039

100,000.00

MBVCB.3122035464.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011003984089 TRAN MINH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1040

200,000.00

333383.190223.150726.Ung ho co chu HueSang

1041

100,000.00

197626.190223.150701.ung ho co chu hue sang FT23051988003278

1042

100,000.00

MBVCB.3122023915.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1034380251 TRANG NGOC BICH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1043

200,000.00

197239.190223.150648.Ung ho co chu Hue Sang FT23051250834604

1044

100,000.00

069791.190223.150636.UNG HO CO CHU HUE SANG

1045

45,000.00

125529.190223.150616.ung ho co chu hue sang

1046

100,000.00

MBVCB.3122032391.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0181003573971 NGUYEN HO CANH XUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1047

1,000,000.00

915959.190223.150538.Ricky M Ricky ung ho co chu Hue Sang

1048

110,000.00

194883.190223.150524.ung ho co chu Hue Sang FT23051475362700

1049

500,000.00

MBVCB.3122030922.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001157231 NGUYEN NGOC THUY VI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1050

100,000.00

631522.190223.150509.Ung ho co chu Hue Sang

1051

200,000.00

608600.190223.150504.ung ho co chu hue sang

1052

100,000.00

717624.190223.150451.ung ho co chu hue sang

1053

100,000.00

645672.190223.150434.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-15:04:33 645672

1054

200,000.00

MBVCB.3122020143.Ung ho co chu Hue Sang. Mong chu se som binh phuc.CT tu 0501000121155 TRAN THI NHAT THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1055

100,000.00

192027.190223.150346.Ung ho co chu Hue Sang FT23051284909019

1056

200,000.00

670382.190223.150343.VCB;0071000884846;LE THUY DUNG transfers ung ho co chu Hue Sang

1057

100,000.00

191865.190223.150339.Anh chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051858805609

1058

100,000.00

645182.190223.150331.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-15:03:30 645182

1059

100,000.00

697785.190223.150304.Ung ho co chu Hue Sang

1060

50,000.00

130685.190223.150253.Kinh gui co chu Hue Sang, chuc co chu manh khoe

1061

100,000.00

MBVCB.3122016722.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0441000780525 HOANG THI HONG LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1062

200,000.00

229712.190223.150219.Ung ho co chu Hue Sang

1063

200,000.00

MBVCB.3122025426.Ung ho co chu Hue-Sang. Con chuc chu mau khoe.CT tu 0301000365516 DO HUYEN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1064

100,000.00

MBVCB.3122025534.Chuc chu mau khoe.CT tu 1020460433 PHAM THI BICH HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1065

500,000.00

710608.190223.150207.Ung ho co chu Hue Sang

1066

200,000.00

463160.190223.150210.Ung ho co chu Hue Sang

1067

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36512189691.36512189691-0962800764-ung ho co chu Hue Sang

1068

100,000.00

MBVCB.3122014840.Ung Ho Co Chu Hue Sang .CT tu 0071005241615 DO THI BICH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1069

100,000.00

057174.190223.150137.IBFT ung ho co chu Hue Sang

1070

100,000.00

MBVCB.3122004470.ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0821000146592 HOANG TUAN HAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1071

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36512308553.36512308553-0968230564-Ung ho co chu Hue Sang

1072

100,000.00

MBVCB.3122013964.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0101001255306 NGUYEN THI TU TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1073

200,000.00

448627.190223.150044.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1074

500,000.00

MBVCB.3122011163.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1027804649 NGUYEN THI THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1075

100,000.00

470530.190223.150008.VCB;0071000884846;UNG HO CO CHU HUE SANG

1076

500,000.00

MBVCB.3122002220.Trang Trang ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071002964725 TRAN THUY TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1077

200,000.00

MBVCB.3122002171.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251001269404 VU HA TUAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1078

200,000.00

686502.190223.145944.Ung ho co chu Hue Sang

1079

100,000.00

MBVCB.3122010817.PHAN THI TRAM ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000836451 PHAN THI TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1080

100,000.00

184169.190223.145911.ung ho co chu Hue-sang FT23051920760620

1081

100,000.00

MBVCB.3122009603.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000601850 NGO THI THIEN KIM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1082

100,000.00

183235.190223.145840.ung ho co chu Hue Sang FT23051065922029

1083

50,000.00

682354.190223.145838.Ung ho co chu Hue Sang

1084

300,000.00

MBVCB.3122008984.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0841000072820 HOANG THI DIEU CHINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1085

100,000.00

183079.190223.145835.ung ho co chu Hue Sang FT23051749000608

1086

100,000.00

642845.190223.145808.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-14:58:09 642845

1087

100,000.00

700661.190223.145758.ung ho co chu hue sang

1088

200,000.00

700441.190223.145747.chuc chu Sang mau khoe manh

1089

200,000.00

679844.190223.145752.Ung ho co chu Hue Sang

1090

200,000.00

232575.190223.145750.Ung ho co chu Hue Sang

1091

200,000.00

MBVCB.3121996672.Ung Ho Co Chu HUE SANG.CT tu 0481000752605 NGO QUYNH LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1092

50,000.00

179915.190223.145643.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051607538263

1093

50,000.00

148700.190223.145606.UNG HO CO CHU HUE SANG

1094

100,000.00

177714.190223.145524.Ung ho co chu hue sang FT23051713111651

1095

100,000.00

177548.190223.145518.Chi chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051088675828

1096

200,000.00

760986.190223.145513.ung ho co chu hue sang

1097

100,000.00

177371.190223.145511.Ung ho co chu Hue Sang FT23051565860344

1098

100,000.00

177360.190223.145511.ung ho co chu Hue Sang FT23051398655923

1099

50,000.00

MBVCB.3121982503.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0321000663733 NGUYEN THI HONG MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1100

50,000.00

048147.190223.145445.ZP6HC84RRQQR ung ho co chu hue sang

1101

200,000.00

612659.190223.145441.Do Thi Hue chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

1102

50,000.00

MBVCB.3121982172.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0541000325767 NGUYEN THI LAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1103

100,000.00

MBVCB.3121981532.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0511000431281 HUYNH KIM THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1104

50,000.00

667558.190223.145412.Ung ho co chu Hue Sang

1105

200,000.00

676177.190223.145357.VU HUU HOP chuyen tien toi DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH-0071000884846

1106

150,000.00

MBVCB.3121979896.DO ANH BAO VY chuyen tien ho chu Sang co Hue .CT tu 0881000484868 DO ANH BAO VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1107

300,000.00

610646.190223.145330.ung ho chu Hue Sang

1108

100,000.00

172844.190223.145232.Ung ho co chu Hue Sang FT23051118590488

1109

300,000.00

MBVCB.3121978815.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0251002222124 PHAM ANH TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1110

100,000.00

675171.190223.145222.Ung ho co chu Hue Sang

1111

100,000.00

MBVCB.3121978546.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001309024 NGUYEN THI BICH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1112

50,000.00

MBVCB.3121978192.ung ho co chu hue sang.CT tu 0351000778845 PHAM THI THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1113

100,000.00

687009.190223.145208.ung ho co chu Hue Sang

1114

200,000.00

685941.190223.145205.ung ho co chu Hue Sang

1115

100,000.00

172203.190223.145211.Ung ho co chu hue sang FT23051004981050

1116

100,000.00

MBVCB.3121986144.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003536064 PHAM VU KIM HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1117

200,000.00

607508.190223.145121.dieu huong va bao ngoc uh co chu hue sang

1118

200,000.00

323000.190223.145028.Ung ho co chu Hue Sang

1119

200,000.00

540578.190223.145027.ung ho co chu Hue Sang

1120

100,000.00

MBVCB.3121965023.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1121

200,000.00

573765.190223.144959.Ung ho co chu Hue-Sang

1122

300,000.00

357425.190223.144930.Co chu Hue Sang

1123

200,000.00

604253.190223.144953.Ung ho chu sang + co hue

1124

500,000.00

MBVCB.3121973191.Ung ho Hue-Sang qua dai tieng noi nd .CT tu 0011000632443 DINH THI PHUONG LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1125

200,000.00

278514.190223.144946.Ung ho co chu hue sang

1126

100,000.00

168089.190223.144945.Ung ho co chu Hue - Sang FT23051331738175

1127

250,000.00

MBVCB.3121962965.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0011004161965 PHAM ANH TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1128

500,000.00

167107.190223.144910.Ung ho co chu hue sang FT23051214602131

1129

200,000.00

678459.190223.144856.PHAN HUONG LY ung ho co chu hue sang

1130

100,000.00

136776.190223.144849.VCB;0071000884846;co chu Hue Sang

1131

100,000.00

601800.190223.144815.ung ho co chu Hue Sang

1132

100,000.00

321496.190223.144759.Ung ho co chu Hue Sang

1133

200,000.00

024637.190223.144732.CK nhanh - ung ho co chu hue sang

1134

100,000.00

674290.190223.144704.Ung ho co chu Hue Sang

1135

200,000.00

MBVCB.3121967282.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0501000143640 DO THI YEN NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1136

300,000.00

163624.190223.144708.Ung ho co chu Hue Sang FT23051009676775

1137

100,000.00

573471.190223.144619.ung ho co chu Hue Sang

1138

50,000.00

598679.190223.144614.Ung ho co chu hue sang

1139

100,000.00

MBVCB.3121958816.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0671004074322 NGO HAO TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1140

50,000.00

597613.190223.144559.Ung ho co chu Hue Sang

1141

100,000.00

124795.190223.144540.Ung ho co chu Hue Sang

1142

300,000.00

MBVCB.3121965172.KIM KHANH chuyen tien VO CHONG CO HUE 73 tuoi - CHU SANG 56 tuoi.CT tu 9327166796 NGUYEN KIM KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1143

100,000.00

MBVCB.3121957852.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0011004340934 NGUYEN NGOC BICH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1144

500,000.00

637239.190223.144526.UNG HO QUY SCCGDV 500K-190223-14:45:26 637239

1145

200,000.00

026473.190223.144520. LY chuyen tien giup vkvk Chu Sang Co Hue

1146

100,000.00

MBVCB.3121954814.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0611001576373 NGUYEN THU TRA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1147

100,000.00

MBVCB.3121956642.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029930226 TRAN NGOC KIM NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1148

100,000.00

MBVCB.3121956388.NGUYEN THI NGA ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011001249033 NGUYEN THI NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1149

200,000.00

MBVCB.3121953267.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004075900 LE THI ANH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1150

100,000.00

739313.190223.144420.UNG HO CO CHU HUE SANG

1151

100,000.00

319236.190223.144414.Ung ho co chu Hue Sang

1152

100,000.00

593951.190223.144407.Ung ho chu Sang co Hue, mong chu mau khoe, a di da phat

1153

100,000.00

221306.190223.144340.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1154

300,000.00

MBVCB.3121943699.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0261003493774 LE THI THAO HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1155

100,000.00

406716.190223.144305.Ung ho co chu Hue Sang

1156

100,000.00

664760.190223.144250.Ung ho co chu Hue Sang

1157

100,000.00

591585.190223.144228.Ung ho co hue chu sang

1158

100,000.00

155245.190223.144208.Ung ho co chu Hue Sang FT23051911524276

1159

100,000.00

MBVCB.3121949284.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1024189849 NGUYEN DANG UYEN PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1160

50,000.00

317661.190223.144151.Ung ho co chu Hue Sang

1161

50,000.00

590744.190223.144138.Vu Phuong Anh chuyen tien ung ho co chu hue sang

1162

200,000.00

154428.190223.144138.Ung ho co chu hue sang FT23051268170146

1163

100,000.00

123383.190223.144131.Ung ho co chu Hue Sang

1164

200,000.00

401969.190223.144127.Ung ho vo chong co chu Hue Sang

1165

200,000.00

153657.190223.144109.ung ho co chu Hue Sang FT23051032455737

1166

300,000.00

006666.190223.144012.Ung ho co chu Hue Sang

1167

1,000,000.00

MBVCB.3121934292.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0071003027435 NGUYEN THI MAI UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1168

100,000.00

540892.190223.143842.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

1169

100,000.00

147183.190223.143839.unghocochuHueSang

1170

200,000.00

149390.190223.143837.Ung ho co chu Hue Sang FT23051258306718

1171

200,000.00

584621.190223.143804.Ung ho co chu Hue Sang

1172

100,000.00

MBVCB.3121932306.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003533321 HO THI PHI YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1173

100,000.00

147897.190223.143744.UnghocochuHueSang FT23051297049401

1174

300,000.00

MBVCB.3121924000.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0161000516197 LUONG QUANG THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1175

200,000.00

MBVCB.3121931803.Ung ho Co Hue chu Sang.CT tu 0841000056323 NGUYEN THANH CHUM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1176

300,000.00

MBVCB.3121931264.Chuc chu Sang mau khoe.CT tu 0671000434487 NGUYEN THI NGOC PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1177

500,000.00

MBVCB.3121923216.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029452840 NGUYEN DUC HUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1178

50,000.00

145851.190223.143631.Gui co Hue chu Sang. Chuc chu mau khoe FT23051987898834

1179

100,000.00

633328.190223.143624.UNG HO CO CHU HUE SANG. MONG CHU SOM KHOE LAI-190223-14:36:23 633328

1180

100,000.00

606383.190223.143611.TRAN KHANH CHI UNG HO CO CHU HUE SANG

1181

50,000.00

606213.190223.143608.Ung ho co chu Hue Sang

1182

200,000.00

314709.190223.143548.Ung ho co chu Hue Sang

1183

100,000.00

MBVCB.3121920721.NGUYEN THI THU HA chuyen tien gdinh co Hue.CT tu 0061000999582 NGUYEN THI THU HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1184

100,000.00

142944.190223.143445.ung ho e Phi Vu FT23051998897571

1185

200,000.00

382560.190223.143443.Ung ho co chu Hue Sang

1186

200,000.00

335976.190223.143341.chau trang ung ho co chu hue sang

1187

200,000.00

141068.190223.143337.Ung ho co chu Hue Sang FT23051250709035

1188

100,000.00

MBVCB.3121917037.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 0671004074093 NGUYEN NGOC HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1189

50,000.00

914341.190223.143305.Ung ho co chu Hue Sang

1190

500,000.00

313094.190223.143301.Ung ho co chu Hue Sang

1191

100,000.00

588964.190223.143057.Ung ho co chu Hue Sang

1192

100,000.00

587838.190223.143038.ung ho co chu hue sang

1193

300,000.00

635531.190223.143028.ung ho co chu hue sang

1194

200,000.00

135728.190223.143026.Ung ho co chu Hue Sang FT23051998880061

1195

1,000,000.00

370422.190223.143011.ung ho co chu hue sang

1196

200,000.00

MBVCB.3121902018.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1014580121 PHAM VO TU QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1197

300,000.00

MBVCB.3121901723.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0511003703199 TRAN NGOC BAO TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1198

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36510822305.36510822305-0908478755-Ung ho Co Chu Hue Sang

1199

500,000.00

133743.190223.142913.Nhung chuyen FT23051090035469

1200

100,000.00

IBVCB.3121899047.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0411001007047 HUYNH THI THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1201

100,000.00

132265.190223.142821.Ung ho chu hue sang FT23051644509041

1202

100,000.00

914075.190223.142736.Ung ho co chu Hue Sang

1203

200,000.00

MBVCB.3121905349.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0041000119877 HUYNH HO NHU HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1204

100,000.00

130254.190223.142703.Ung ho co chu hue sang FT23051097463124

1205

200,000.00

MBVCB.3121895820.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0721000559843 PHUNG DIEM CHINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1206

200,000.00

659111.190223.142613.Trung Hieu, Trung Son ung ho co chu Hue Sang

1207

100,000.00

146015.190223.142445.uh co chu hue sang

1208

300,000.00

126273.190223.142435.Ung ho co chu Hue Sang FT23051235080087

1209

200,000.00

913906.190223.142416.TRAN NGOC DAO Chuyen tien ung ho vo chong Hue Sang

1210

100,000.00

033012.190223.142340.IBFT Ung ho co chu Hue sang

1211

100,000.00

349223.190223.142234.Ung ho co chu Hue Sang

1212

100,000.00

MBVCB.3121878584.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0761002367597 VU THI MINH KHA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1213

100,000.00

557001.190223.142109.Ung ho co chu Hue Sang

1214

100,000.00

626459.190223.142011.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-14:20:13 626459

1215

100,000.00

MBVCB.3121872288.ung ho em Phi Vu.CT tu 0071001303459 BUI NGOC BUT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1216

200,000.00

305829.190223.142004.ung ho co hue chu sang mong co chu mau khoe

1217

50,000.00

553057.190223.141957.Ung ho co chu Hue Sang

1218

50,000.00

651910.190223.141927.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1219

200,000.00

550625.190223.141915.Ung ho co chu Hue Sang

1220

100,000.00

MBVCB.3121870124.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001303459 BUI NGOC BUT toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1221

100,000.00

625461.190223.141744.GUI CO CHU HUE SANG-190223-14:17:44 625461

1222

200,000.00

MBVCB.3121868143.Duong Bao Ngoc v e Nguyen Tue Minh ung ho anh Phi Vu. Chuc anh chong khoe!.CT tu 0021002090446 DUONG BAO NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1223

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36510531232.36510531232-0916766611-UNG HO CO CHU HUE SANG

1224

200,000.00

724608.190223.141641.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1225

100,000.00

MBVCB.3121859644.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0041000198921 NGUYEN PHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1226

100,000.00

602728.190223.141605.ung ho co chu hue sang

1227

300,000.00

331733.190223.141601.Ung ho co chu hue sang

1228

1,000,000.00

498536.190223.141553.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1229

200,000.00

538544.190223.141545.Ung ho co chu hue sang

1230

50,000.00

335140.190223.141538.ung ho co Hue chu Sang

1231

100,000.00

109528.190223.141425.ung ho co chu hue sang FT23051600295611

1232

100,000.00

106750.190223.141244.Ung ho co chu Hue Sang FT23051011605322

1233

200,000.00

104883.190223.141134.Chuc co chu Hue Sang that nhieu suc khoe FT23051202335176

1234

50,000.00

570307.190223.141057.Ung ho em Phi Vu

1235

500,000.00

429361.190223.140905.VCB;0071000884846;UNG HO CO CHU HUE SANG

1236

200,000.00

MBVCB.3121834684.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0031000333874 NGUYEN THI VIET LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1237

400,000.00

023346.190223.140720.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1238

200,000.00

298624.190223.140714.ung ho co chu Hue Sang

1239

100,000.00

298416.190223.140647.Unghocochu Hue Sang

1240

500,000.00

MBVCB.3121822283.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0081001257609 ABUSAMA MUSTAFA KARIM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1241

200,000.00

MBVCB.3121828666.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001228773 DINH HONG LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1242

150,000.00

022024.190223.140504.IBFT ung ho co chu Hue Sang

1243

500,000.00

MBVCB.3121828150.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0671000426549 NGUYEN DANG THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1244

200,000.00

351554.190223.140204.Ung ho co chu Hue Sang

1245

100,000.00

757767.190223.140146.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1246

150,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36509586321.36509586321-0902528042-chuyen tien ung ho co chu Hue Sang a

1247

200,000.00

MBVCB.3121812365.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003493174 VO THI ANH DAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1248

300,000.00

086849.190223.140051.Ung ho co chu hue sang FT23051029203120

1249

500,000.00

644560.190223.140049.ung ho co chu Hue Sang

1250

100,000.00

MBVCB.3121811224.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0451000218242 TRAN HUYEN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1251

100,000.00

192266.190223.140007.Ung ho co chu Hue Sang

1252

100,000.00

564971.190223.135903.NGUYEN THI MAI ANH Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

1253

300,000.00

294034.190223.135844.ung ho chu Sang co Hue chuc chu mau khoe

1254

50,000.00

MBVCB.3121799686.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0041000274097 LE NGOC THAO QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1255

100,000.00

563544.190223.135750.NGUYEN THI MAI ANH Chuyen tien ung ho em Phi Vu

1256

100,000.00

079312.190223.135621.Ung ho co chu hue sang FT23051461278051

1257

200,000.00

MBVCB.3121792693.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000436353 NGUYEN PHUONG DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1258

100,000.00

616540.190223.135517.UNG HO EM PHI VU-190223-13:55:18 616540

1259

200,000.00

076775.190223.135450.Ung ho co chu hue sang FT23051976500484

1260

300,000.00

350720.190223.135443.Ung ho em Phi Vu

1261

200,000.00

641100.190223.135437.ung ho co chu Hue Sang

1262

100,000.00

076134.190223.135428.Chuc chu mau khoe FT23051649748428

1263

150,000.00

615805.190223.135402.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-13:53:29 615805

1264

100,000.00

MBVCB.3121785678.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1031480706 NGUYEN THI NGAN HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1265

500,000.00

MBVCB.3121780831.Ung ho chu Sang co Hue.CT tu 0251002705350 NGUYEN THI BICH HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1266

200,000.00

995422.190223.135028.PHAM THI PHUONG HANG Chuyen tien

1267

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36509584001.36509584001-0906809801-ung ho co chu hue sang

1268

100,000.00

065427.190223.134815.Ung ho co chu Hue Sang FT23051777804198

1269

100,000.00

MBVCB.3121753821.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0281000310101 NGUYEN THI THUY NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1270

100,000.00

118592.190223.134548.Ung ho co chu Hue Sang

1271

100,000.00

984217.190223.134506.chuc hai bac Hue Sang binh an

1272

500,000.00

MBVCB.3121763657.gd Xuan Son ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0071005384270 TRAN THI THANH XUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1273

200,000.00

497023.190223.134447.Ung ho co chu Hue Sang

1274

100,000.00

244096.190223.134348.Ung ho co chu Hue Sang

1275

100,000.00

MBVCB.3121750335.HA TRIEU GIANG chuyen tien Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0621000414567 HA TRIEU GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1276

5,000,000.00

285539.190223.134312.Ung ho co chu Hue Sang

1277

200,000.00

611485.190223.134241.CON GUI CO CHU HUE SANG..CON CHU CHU MAU KHOE-190223-13:42:41 611485

1278

100,000.00

978344.190223.134219.chuc chu Sang co Hue nhieu suc khoe

1279

100,000.00

MBVCB.3121748499.UH co chu Sang Hue.CT tu 0041000217183 DUONG THI NGOC THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1280

100,000.00

053557.190223.134135.Ung ho co chu Hue Sang FT23051758504061

1281

200,000.00

975475.190223.134112.ung ho co chu Hue Sang

1282

100,000.00

MBVCB.3121757404.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0091000617419 TRAN THI DIEU HAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1283

100,000.00

741184.190223.133927.VCB;0071000884846;TRAN THI NGAN chuyen khoan ung ho co chu hue sang

1284

200,000.00

006842.190223.133923.IBFT ung ho co chu Hue Sang

1285

100,000.00

971062.190223.133829.ung ho co chu Hue Sang

1286

200,000.00

047904.190223.133827.Ung ho co Hue chu Sang FT23051574382897

1287

200,000.00

MBVCB.3121742200.Ung ho co chu Hue Sang..CT tu 0281000410889 DO TRINH NHAT KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1288

300,000.00

MBVCB.3121742862.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 0181003414279 PHAM DIEU LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1289

250,000.00

631691.190223.133808.ung ho em Phi Vu

1290

50,000.00

631453.190223.133736.Ung ho co chu Hue Sang

1291

300,000.00

630852.190223.133629.ung ho co chu Hue Sang

1292

50,000.00

483267.190223.133609.Ung ho co chu Hue Sang

1293

300,000.00

MBVCB.3121729166.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0721000577880 LE HOANG KHANH LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1294

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36509580819.36509580819-0372144774-Ung ho co chu Hue Sang

1295

500,000.00

219971.190223.133456.Ung ho co chu Hue Sang

1296

200,000.00

MBVCB.3121735581.ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0331003774173 DINH THI THUY NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1297

50,000.00

407712.190223.133304.Ung ho co chu Hue Sang

1298

100,000.00

MBVCB.3121715064.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0481000919407 TRAN THI BICH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1299

100,000.00

MBVCB.3121723850.UnghoemPhiVu.CT tu 0611001934507 HO THI TRA MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1300

100,000.00

035167.190223.133151.Ung ho gia dinh vo chong Hue Sang FT23051728802341

1301

100,000.00

627483.190223.133042.ung ho co chu Hue Sang

1302

300,000.00

371460.190223.133033.Ung ho co Hue chu Sang chuc chu mau khoe

1303

50,000.00

209032.190223.133036.Ung ho co chu Hue Sang

1304

500,000.00

420285.190223.133025.VU THI KIM OANH chuyen tien

1305

200,000.00

473226.190223.132959.Ung Ho co chu Hue Sang

1306

100,000.00

473128.190223.132952.Ung ho co chu hue sang

1307

200,000.00

MBVCB.3121719103.NGUYEN THUY PHUONG NHU chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1025181356 NGUYEN THUY PHUONG NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1308

100,000.00

950443.190223.132852.ung ho co chu hue sang

1309

100,000.00

MBVCB.3121716645.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0581000733282 DO NGUYEN DAI NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1310

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36509351398.36509351398-0935016717-Hai chau Min Mon ung ho ong ba Hue Sang

1311

100,000.00

947472.190223.132731.con sunny 3 tuoi ung ho co chu hue sang

1312

100,000.00

946902.190223.132731.Ung ho co chu Hue Sang Gia dinh Hoa Thuan ung ho

1313

100,000.00

566925.190223.132711.ung ho co chu HUE SANG

1314

1,000,000.00

MBVCB.3121706595.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0531002545567 TA KHANH LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1315

100,000.00

946127.190223.132652.LE THUY DUONG ung ho co chu hue sang

1316

500,000.00

024968.190223.132651.chuc chu Sang mau khoi benh FT23051120867861

1317

50,000.00

467753.190223.132631.Dinh Kim Thuy ungho cochu Hue Sang

1318

300,000.00

022388.190223.132539.Nhai chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051065580695

1319

100,000.00

942295.190223.132510.Chuyen tien giup co chu Sang Hue

1320

100,000.00

MBVCB.3121693971.UNG HO CO CHU HUE - SANG.CT tu 0501000238126 NGUYEN THI A TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1321

100,000.00

192297.190223.132409.UNG HO EM PHI VU

1322

50,000.00

379729.190223.132354.Ung ho co chu hue sang

1323

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36509389643.36509389643-0396040496-ung ho co chu Hue Sang

1324

500,000.00

746235.190223.132210.Ung ho chu hue co sang

1325

15,000,000.00

MBVCB.3121689295.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0451000243578 DO THI THU HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1326

300,000.00

012683.190223.132126.Ung ho em Phi Vu FT23051906368639

1327

500,000.00

126506.190223.132054.Ung ho co chu Hue Sang

1328

100,000.00

009713.190223.132017.Ung ho co chu hue sang FT23051306502084

1329

500,000.00

601892.190223.131953.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-13:19:53 601892

1330

200,000.00

601475.190223.131856.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-13:18:56 601475

1331

100,000.00

567881.190223.131655.VCB;0071000884846;TRAN THI TU ANH chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

1332

100,000.00

171197.190223.131620.Ung ho co chu HUE SANG

1333

100,000.00

206548.190223.131556.Mong co chu binh an ve sau

1334

500,000.00

MBVCB.3121675653.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001024563 NGUYEN TRAN THI TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1335

150,000.00

920605.190223.131523.ung ho chu Sang co Hue

1336

300,000.00

566045.190223.131427.Ung ho co chu Hue Sang

1337

100,000.00

MBVCB.3121663741.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0761002363726 NGUYEN THI LUU NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1338

100,000.00

537600.190223.131412.VCB;0071000884846;NGUYEN MAU THANH chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

1339

500,000.00

128353.190223.131338.NGUYEN THI TUOI chuyen tien ung ho co chu hue sang

1340

50,000.00

917282.190223.131320.Ung Ho co chu Hue Sang

1341

200,000.00

161132.190223.131248.Ung ho co chu Hue Sang

1342

100,000.00

194741.190223.131149.Ung ho co chu Hue Sang

1343

300,000.00

912510.190223.131124.ung ho co chu Sang Hu

1344

100,000.00

616018.190223.131125.ung ho co chu hue sang

1345

100,000.00

734982.190223.131030.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1346

100,000.00

615258.190223.131012.ung ho e phi vu

1347

200,000.00

597580.190223.130944.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-13:09:43 597580

1348

500,000.00

327779.190223.130706.Nguyen thu trang

1349

500,000.00

613079.190223.130654.ung ho Cho Co Hue - Anh Sang

1350

200,000.00

264838.190223.130649.ung ho co ch Hue Sang

1351

200,000.00

565454.190223.130639.Mong Co Hue va Chu Sang luon khoe manh va binh an

1352

50,000.00

899616.190223.130538.ung ho co chu hue sang

1353

100,000.00

595527.190223.130500.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-13:04:59 595527

1354

500,000.00

610207.190223.130233.Ung ho co chu Hue Sang.

1355

200,000.00

984639.190223.130227.IBFT ung ho co chu hue sang

1356

200,000.00

728425.190223.130130.LE BAO NHI CHUYEN KHOAN ung ho co chu Hue Sang

1357

200,000.00

608470.190223.005957.ung ho co chu Hue Sang

1358

500,000.00

092414.190223.125954.Ung ho co chu Hue Sang

1359

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36508344050.36508344050-0338043058-mong co chu cung nhau vuot qua kho khan

1360

100,000.00

297977.190223.125719.Ung ho gd co Hue chu Sang

1361

100,000.00

MBVCB.3121594257.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001245916 VONG NGOC LE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1362

100,000.00

103716.190223.125218.Ung ho co chu Hue Sang

1363

100,000.00

MBVCB.3121584831.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0261003476403 TRAN NGOC TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1364

100,000.00

861858.190223.124927.Ung ho co chu Hue Sang

1365

50,000.00

857676.190223.124739.HOANG THI NGOC TRAM Chuyen tien

1366

200,000.00

401302.190223.124701.FB CamCam Ung ho co chu Hue Sang

1367

500,000.00

MBVCB.3121575558.Ung ho em Phi Vu.CT tu 1020397262 HO NHU THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1368

100,000.00

MBVCB.3121565639.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 1022696999 BUI THI HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1369

200,000.00

253098.190223.124337.LE MY NHAN chuyen khoan

1370

300,000.00

586103.190223.124312.UNG HO E PHI VU-190223-12:43:13 586103

1371

50,000.00

MBVCB.3121560599.Ung ho co chu hue sang .CT tu 0251002754287 LY GIA NGHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1372

200,000.00

585582.190223.124153.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-12:41:52 585582

1373

200,000.00

MBVCB.3121557618.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721005123327 KHUU LAN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1374

200,000.00

071095.190223.124045.Ung ho co chu Hue Sang

1375

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36508229558.36508229558-0935631122-Ung ho co chu Hue Sang

1376

500,000.00

837272.190223.123847.Tang anh chi Hue Sang chua benh

1377

100,000.00

236641.190223.123839.Ung ho co chu Hue Sang

1378

500,000.00

MBVCB.3121541294.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0251002323945 NGUYEN THI MINH THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1379

200,000.00

MBVCB.3121540630.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000541240 NGO THI DOAN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1380

200,000.00

563104.190223.123440.Ung ho vo chong Hue Sang

1381

50,000.00

MBVCB.3121522970.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013022195 NGUYEN THI NGOC BICH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1382

100,000.00

MBVCB.3121522402.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0281000618977 CHAU LE THUY KIEU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1383

500,000.00

181898.190223.123252.Ung ho co chu Hue Sang

1384

500,000.00

MBVCB.3121513970.GIUP DO CO HUE CHU SANG.CT tu 0161001639657 LE TRAN NGOC TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1385

500,000.00

MBVCB.3121508264.ung ho co chu Hue Sang..CT tu 1034688192 DINH TRAN Y NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1386

200,000.00

809701.190223.122816.UNG HO EM PHI VUCHUC EM DAT DUOC UOC MO

1387

100,000.00

428901.190223.122824.ung ho co chu hue sang

1388

100,000.00

200192.190223.122820.Ung ho co chu Hue Sang Chuc co chu luon manh khoe

1389

300,000.00

816851.190223.122741.VCB;0071000884846;LE THI KHA LY ung ho Co Chu Hue Sang

1390

100,000.00

197508.190223.122736.ung ho co chu hue sang

1391

200,000.00

240123.190223.122638.Ung ho Co Hue chu Sang

1392

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36507105435.36507105435-0387678383-NGUYEN THI NGOC NGUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo

1393

100,000.00

MBVCB.3121499511.Ung ho co chu hue sang.CT tu 1028987645 NGUYEN THI THANH TAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1394

1,000,000.00

330668.190223.122459.Ung ho co chu Hue Sang

1395

600,000.00

MBVCB.3121498309.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013374044 NGUYEN THI KIM PHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1396

100,000.00

MBVCB.3121493593.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000983900 TRAN MINH THIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1397

30,000.00

130015.190223.122257.con la sinh vien ung ho anh Phi Vu

1398

200,000.00

178312.190223.122208.Ung ho co chu Hue Sang

1399

100,000.00

MBVCB.3121487332.HO TRUC MY ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029859429 HO TRUC MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1400

200,000.00

013436.190223.122114.Ung ho co chu Hue Sang

1401

50,000.00

012975.190223.122106.Ung ho co chu Hue Sang

1402

30,000.00

376907.190223.122102.con la sinh vien hng ho co chu Hue Sang

1403

100,000.00

MBVCB.3121486128.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0041000617523 NGUYEN THI NGAN HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1404

500,000.00

MBVCB.3121485862.Ung ho co chu hue sang .CT tu 0251002734713 DUONG LE HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1405

300,000.00

790431.190223.122002.Ung ho co chu Hue Sang

1406

100,000.00

355778.190223.122005.Ung ho co chu Hue Sang

1407

200,000.00

575670.190223.121943.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-12:19:43 575670

1408

100,000.00

384581.190223.121637.ISL20230219121632235-ung ho co chu Hue Sang

1409

200,000.00

578918.190223.001604.Ung ho co chu Hue Sang

1410

200,000.00

232936.190223.121522.Ung ho co chu Hue Sang

1411

50,000.00

MBVCB.3121466078.LE THI QUYNH HOA chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0861000957579 LE THI QUYNH HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1412

100,000.00

175686.190223.121419.Ung ho co chu Hue Sang

1413

50,000.00

953079.190223.121319.IBFT TRAN THI DIEM KIEU chuyen tien

1414

100,000.00

929991.190223.121305.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1415

100,000.00

142166.190223.121217.ung ho co chu HUE SANG

1416

100,000.00

MBVCB.3121450826.Ung ho em PHI VU.CT tu 0261003469613 NGUYEN THI LINH CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1417

300,000.00

MBVCB.3121442426.ung ho co chu hue sang.CT tu 0181002352142 TRAN THI LIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1418

100,000.00

MBVCB.3121446791.TRAN NGOC XUAN chuyen tien.CT tu 1016831730 TRAN NGOC XUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1419

200,000.00

MBVCB.3121439952.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0531002545946 HUYNH NGUYEN ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1420

200,000.00

777421.190223.120831.ung ho co chu Hue Sang

1421

100,000.00

MBVCB.3121437419.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001115369 DUONG THANH VIET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1422

50,000.00

756157.190223.120712.UNG HO E PHI VU

1423

200,000.00

569249.190223.120600.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-12:06:00 569249

1424

100,000.00

MBVCB.3121421391.VAN DONG 30 TRIEU DONG.CT tu 0891000660131 LAM NGUYEN VINH PHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1425

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36506526246.36506526246-0388667721-ung ho co chu Hue Sang

1426

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36507099353.36507099353-0918777992-Ung ho co chu Hue Sang

1427

100,000.00

MBVCB.3121427494.DINH THI NHA KHA ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0471000332542 DINH THI NHA KHA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1428

500,000.00

225852.190223.120408.Ung ho co chu Hue Sang

1429

100,000.00

MBVCB.3121427090.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0901000077105 BUI THI THANH MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1430

100,000.00

568325.190223.120402.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-12:04:03 568325

1431

200,000.00

MBVCB.3121427121.Chut it tam long gui den gia dinh co Hue chu Sang.CT tu 1015441795 PHAM NGOC MY HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1432

200,000.00

MBVCB.3121404717.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1027682468 NGUYEN CHI TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1433

100,000.00

740029.190223.120059.ung ho co chu hue sang

1434

200,000.00

MBVCB.3121410178.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0031000134683 NGUYEN THI NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1435

200,000.00

097183.190223.115951.Ung ho co chu Hue Sang

1436

200,000.00

091727.190223.115820.Ung ho Co Chu Hue Sang

1437

500,000.00

MBVCB.3121395999.Gui em Phi Vu.CT tu 9902080956 NGUYEN VAN QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1438

100,000.00

730681.190223.115739.ung ho co chu Hue Sang

1439

100,000.00

890427.190223.115627.ung ho co chu Hue Sang

1440

300,000.00

220800.190223.115620.Ung ho Co Chu Hue Sang

1441

100,000.00

083306.190223.115600.Ung ho co Hue chu Sang

1442

100,000.00

MBVCB.3121382637.ung ho chu sang co hue.CT tu 0071001147311 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1443

200,000.00

977381.190223.115520.Ung ho em Phi Vu

1444

200,000.00

MBVCB.3121391217.LE THUY HOANG THUY chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003609788 LE THUY HOANG THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1445

100,000.00

MBVCB.3121381629.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000292028 TO BUU NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1446

500,000.00

MBVCB.3121385347.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0421000494984 TRAN THI THUY HUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1447

20,000.00

217250.190223.115044.ung ho co chu Hue Sang

1448

50,000.00

MBVCB.3121362656.ung ho co Hue chu Sang.CT tu 1014398783 LE NGOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1449

100,000.00

300190.190223.115026.Ung ho co chu Hue Sang

1450

100,000.00

916885.190223.115019.ung ho e Phi Vu

1451

200,000.00

709521.190223.114933.UNG HO EM PHI VU

1452

100,000.00

914002.190223.114911.ung ho co chu Hue Sang

1453

200,000.00

328979.190223.114845.ung ho co hue chu sang.

1454

500,000.00

MBVCB.3121359509.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1012996249 NGUYEN THI THU THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1455

50,000.00

215383.190223.114804.Ung ho co chu Hue Sang

1456

500,000.00

052256.190223.114757.UNG HO EM PHI VU

1457

200,000.00

558115.190223.114722.ung ho co chu hue sang

1458

100,000.00

902546.190223.114540.UNG HO EM PHI VU

1459

100,000.00

901979.190223.114527.Ung ho co hue chu sang

1460

200,000.00

MBVCB.3121341727.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000458440 NGUYEN THI NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1461

300,000.00

719734.190223.114458.Ung ho co chu hue sang

1462

100,000.00

898362.190223.114420.UNG HO GIA DINH HUE SANG

1463

50,000.00

MBVCB.3121349847.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0371003898619 LUONG THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1464

300,000.00

MBVCB.3121348246.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0011000435452 NGUYEN THU HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1465

80,000.00

212032.190223.114305.Ung ho co chu hue sang

1466

50,000.00

286781.190223.114236.Ung ho co chu Hue Sang

1467

500,000.00

951177.190223.114216.Ung ho co chu HUE SANG

1468

300,000.00

950962.190223.114207.Ung ho co chu Hue Sang

1469

500,000.00

890132.190223.114142.Ung ho co chu Hue Sang

1470

100,000.00

211075.190223.114139.Ck ung ho em phi vu

1471

100,000.00

027654.190223.114132.ung ho co chu Hue Sang

1472

200,000.00

209482.190223.113904.Ung ho co chu Hue Sang

1473

300,000.00

208946.190223.113815.ung ho co chu Hue Sang

1474

300,000.00

120128.190223.113755.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

1475

200,000.00

208135.190223.113701.UNG HO CO CHU HUE SANG

1476

200,000.00

MBVCB.3121325619.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004026162 LE GIA KIET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1477

100,000.00

029647.190223.113334.ZP6HC84RNB2N Ung ho co chu Hue Sang

1478

500,000.00

MBVCB.3121308484.NGUYEN VAN QUANG chuyen tien.CT tu 9902080956 NGUYEN VAN QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1479

100,000.00

MBVCB.3121307711.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0961000035051 NGUYEN THI HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1480

300,000.00

MBVCB.3121298466.Duyen tu chi Luyen, chuc anh chi Hue Sang luon khoe.CT tu 1027405401 NGUYEN THI THANH HUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1481

50,000.00

MBVCB.3121306528.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1016640501 TRINH NGUYEN TU ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1482

40,000.00

657786.190223.113141.VCB;0071000884846;con xin ung ho co Hue chu Sangmong co chu nhieu suc khoe a

1483

300,000.00

MBVCB.3121305306.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0721000599395 TRAN THI THAO NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1484

500,000.00

MBVCB.3121281570.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000412927 PHAN THI HONG GAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1485

200,000.00

922687.190223.112925.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1486

100,000.00

MBVCB.3121288764.PHAM THI VAN ANH chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 0031000237587 PHAM THI VAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1487

200,000.00

258200.190223.112738.Ung ho co chu Hue Sang

1488

300,000.00

844196.190223.112730.Ung ho Hue Sang

1489

100,000.00

MBVCB.3121276694.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004302316 NGUYEN HOANG LAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1490

50,000.00

610837.190223.112544.VCB;0071000884846;Vk ck hue sang

1491

100,000.00

028723.190223.112421.ZP6HC84RN5U9 UNG HO CO CHU HUE SANG

1492

100,000.00

961388.190223.112334.Ung ho co chu Hue Sang

1493

1,000,000.00

959967.190223.112312.NGUYEN DINH DONG tro duyen co chu Hue Sang

1494

200,000.00

958157.190223.112245.Ung ho co chu Hue Sang

1495

200,000.00

198652.190223.112238.Ung ho co chu Hue Sang

1496

100,000.00

248472.190223.112225.UNG HO EM VU

1497

100,000.00

547932.190223.112125.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-11:21:24 547932

1498

100,000.00

381843.190223.112121.Ung ho co chu Hue Sang

1499

500,000.00

197165.190223.112025.UNG HO CO CHU HUE SANG

1500

100,000.00

916232.190223.112024.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1501

100,000.00

943615.190223.111853.Giup do co chu Hue Sang Chuc co chu luon khoe manh

1502

1,000,000.00

434749.190223.111809.ung ho co chu Hue Sang FT23051712401281

1503

50,000.00

619478.190223.111731.ung ho co chu Hue Sang

1504

1,000,000.00

716023.190223.111702.LE THI MINH NGOC CHUYEN KHOAN ung ho co chu Hue Sang

1505

100,000.00

936512.190223.111700.Ung ho co chu Hue Sang

1506

50,000.00

810717.190223.111648.Ung ho co chu Hue Sang Con la SV nen khong co nhieu mong co chu mau khoe a

1507

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36505092831.36505092831-0786604133-Ung Ho Co Chu Hue Sang

1508

1,000,000.00

613701.190223.111505.Ung ho vo chong co chu Hue Sang

1509

100,000.00

424070.190223.111155.Ung ho em Phi Vu FT23051649141701

1510

100,000.00

MBVCB.3121203789.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0621000409439 TRAN THI HOANG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1511

500,000.00

776570.190223.110925.Ung ho CHUYEN TINH HUE SANG

1512

100,000.00

MBVCB.3121212031.NGUYEN THE MY chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1013711958 NGUYEN THE MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1513

100,000.00

418995.190223.110855.Ung ho co chu hue sang FT23051599243707

1514

50,000.00

MBVCB.3121201516.ung ho co chu Hue Sang .CT tu 0901000104652 NGUYEN THI HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1515

100,000.00

417559.190223.110804.chuyen tien ung ho A Sang va Hue FT23051300025850

1516

50,000.00

528851.190223.110753.VO MAI THY chuyen tien den DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH - 0071000884846

1517

200,000.00

901249.190223.110709.Ung ho co chu Hue Sang

1518

100,000.00

556200.190223.110644.Ung ho co chu Hue Sang

1519

500,000.00

MBVCB.3121207444.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0371000562819 VOONG THI LAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1520

300,000.00

004336.190223.110611.Ung ho Co Chu Hue Sang-KeioMiASunny

1521

200,000.00

MBVCB.3121205899.Ung ho co chu Hue - Sang.CT tu 0071000699619 NGUYEN THI CAM VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1522

200,000.00

773385.190223.110519.Ung ho co chu HUE SANG

1523

2,000,000.00

MBVCB.3121189642.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0071000823310 BUI THI THUY ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1524

500,000.00

538972.190223.110241.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-11:02:42 538972

1525

300,000.00

524674.190223.110230.Ung ho co chu Hue - Sang

1526

100,000.00

569325.190223.105956.ung ho co chu Hue Sang

1527

100,000.00

403179.190223.105939.Huyen chuyen , ung ho co chu Hue Sang FT23051646007960

1528

100,000.00

004148.190223.105913.Ung ho co chu Hue Sang

1529

290,000.00

427892.190223.105646.uh hue sag

1530

100,000.00

398762.190223.105705.Ung ho co chu Hue Sang FT23051889586514

1531

100,000.00

408653.190223.105644.VCB;0071000884846;giup do co chu Hue Sang

1532

100,000.00

872072.190223.105612.Ung ho co chu Hue Sang

1533

100,000.00

707459.190223.105610.HUYNH THI NGOC HUONG Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

1534

200,000.00

535753.190223.105603.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-10:56:00 535753

1535

100,000.00

MBVCB.3121157341.TRAN THI TUYET NHI chuyen tien ung ho co chu hue sang.CT tu 0181003634689 TRAN THI TUYET NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1536

200,000.00

395336.190223.105500.Ung ho co chu Hue Sang FT23051310095307

1537

200,000.00

897898.190223.105452.IBFT Ung ho co chu hue sang

1538

200,000.00

195119.190223.105419.UNG HO CO CHU HUE SANG

1539

300,000.00

326078.190223.105417.UNG HO CO CHU HUE SANG

1540

200,000.00

MBVCB.3121149662.Ung ho anh Sang mo dot song co.CT tu 0371000499657 PHAM THI HONG HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1541

100,000.00

MBVCB.3121147067.UNG HO EM PHI VU.CT tu 1027543696 HOANG MINH AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1542

50,000.00

989629.190223.105059.Chuyen tien ung ho ban Phi Vu

1543

100,000.00

384617.190223.104843.Ung ho co chu Hue Sang FT23051155200005

1544

200,000.00

183587.190223.104814.UNG HO EM PHI VU

1545

100,000.00

981886.190223.104810.TRUONG MY LINH Chuyen tien ung ho co chu hue sang

1546

100,000.00

383761.190223.104810.Ung ho co chu Hue Sang FT23051176039038

1547

50,000.00

716680.190223.104726.Ung ho co chu Hue Sang

1548

100,000.00

382469.190223.104724.Ung ho co chu Hue Sang FT23051299950672

1549

100,000.00

MBVCB.3121117450.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1030590954 NGUYEN THI LAM LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1550

100,000.00

945884.190223.104439.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1551

100,000.00

377069.190223.104412.ung hi co chu hue sang FT23051526449749

1552

300,000.00

MBVCB.3121112360.Chau Bap men tang Ong Sang Ba Hue .Mong ong mau khoe nhe.CT tu 0331000457597 NGUYEN THI THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1553

100,000.00

704333.190223.104320.

1554

100,000.00

MBVCB.3121101387.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0501000224297 LY THOAI QUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1555

300,000.00

888236.190223.104129.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1556

500,000.00

124608.190223.103942.ung ho co Hue chu Sang

1557

200,000.00

368860.190223.103925.Ung ho co chu Sang Hue FT23051889513910

1558

200,000.00

365552.190223.103728.Lan chuyen ung ho Co Chu Hue Sang FT23051573801055

1559

200,000.00

364937.190223.103705.Ung ho co chu hue sang FT23051087807813

1560

50,000.00

505603.190223.103701.ung ho co chu Hue Sang

1561

100,000.00

362522.190223.103537.ung ho co chu Hue - Sang FT23051474099070

1562

100,000.00

779197.190223.103430.Ung ho co chu Hue Sang

1563

100,000.00

MBVCB.3121063351.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0491000075454 NGUYEN HUU HONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1564

300,000.00

902433.190223.103156.Ung ho co chu Hue Sang

1565

200,000.00

MBVCB.3121059250.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0071001241733 NGUYEN THI THU HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1566

300,000.00

MBVCB.3121058215.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 1032087094 TRAN THI THUY NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1567

100,000.00

354494.190223.103056.Ung ho co chu Hue Sang FT23051680103005

1568

200,000.00

354356.190223.103052.Ung ho co chu hue-sang FT23051072047255

1569

100,000.00

351170.190223.102902.Ung ho co chu Hue Sang FT23051649086352

1570

200,000.00

351125.190223.102900.Ung ho me hue anh sang FT23051806130038

1571

200,000.00

MBVCB.3121042776.ung ho Phi Vu.CT tu 0531002516810 VU PHAM THUY ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1572

50,000.00

877203.190223.102648.IBFT Ung ho co chu hue sang

1573

200,000.00

660946.190223.102635.ung ho co chu Hue Sang

1574

100,000.00

520738.190223.102610.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-10:26:09 520738

1575

200,000.00

MBVCB.3121024575.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9358271024 TRAN THI YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1576

200,000.00

138259.190223.102401.Ung ho Sang Hue

1577

300,000.00

MBVCB.3121022553.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001043264 HOANG THI THANH HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1578

400,000.00

341119.190223.102302.Ung ho co chu Hue Sang FT23051440101388

1579

1,000,000.00

755266.190223.102300.ung ho co chu Hue Sang

1580

500,000.00

MBVCB.3121018561.ung ho co chu hue sang .CT tu 0721000600205 NGUYEN THI THUY TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1581

1,000,000.00

728000.190223.102040.HOANG THI LUYEN ung ho co chu Hue Sang

1582

200,000.00

333634.190223.101838.Gia dinh Dat An ung ho co chu Hue Sang FT23051686186257

1583

1,000,000.00

311004.190223.101834.NGUYEN THI THU chuyen tien ung ho co chu hue sang

1584

200,000.00

MBVCB.3121002678.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0151000588798 TRUONG THI HUYNH MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1585

300,000.00

127409.190223.101826.ung ho co chu Hue Sang

1586

100,000.00

333231.190223.101824.Ung ho co hue chu sang FT23051455042183

1587

100,000.00

624270.190223.101724.NGUYEN THI THUY chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

1588

100,000.00

890477.190223.101626.ung ho co chu hue sang

1589

200,000.00

MBVCB.3121007695.Ung ho Co Chu Hue Sang chua benh.CT tu 0011004136476 MAI KIM ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1590

300,000.00

887988.190223.101527.BUI THI HONG LIEN Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

1591

200,000.00

154442.190223.101500.Ung ho em phi vu

1592

200,000.00

MBVCB.3120983597.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015414080 QUACH BAO TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1593

200,000.00

MBVCB.3120982652.Ung ho chu Sang - co Hue.CT tu 0331000473046 TRAN NHAT TAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1594

200,000.00

324660.190223.101315.Ung ho co chu Hue Sang FT23051820310920

1595

100,000.00

514110.190223.101226.UNG HO CO CHU HUE - SANG-190223-10:12:22 514110

1596

100,000.00

879182.190223.101205.ung ho co chu Hue Sang

1597

200,000.00

MBVCB.3120988988.DAO THI THUY GIANG chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0061001056027 DAO THI THUY GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1598

100,000.00

114168.190223.101116.Le Nguyen Cam Quyen chuyen tien

1599

200,000.00

771976.190223.101109.Ung ho co Hue chu Sang

1600

500,000.00

MBVCB.3120977211.NGUYEN HAI UYEN chuyen tien.CT tu 0071000717234 NGUYEN HAI UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1601

100,000.00

MBVCB.3120974257.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001234013 DO NGUYEN MAI PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1602

100,000.00

870907.190223.100931.Ung ho co chu Hue Sang

1603

100,000.00

MBVCB.3120974412.chuc chu mau khoe.CT tu 0141000878808 VU THI NGAN TINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1604

100,000.00

111213.190223.100911.Nhung ung ho co chu Hue Sang

1605

200,000.00

150693.190223.100908.ung ho co chu hue sang

1606

500,000.00

316180.190223.100808.Ung ho co chu Hue Sang FT23051283907273

1607

150,000.00

770941.190223.100737.VCB;0071000884846;Ung ho em Phi Vu

1608

300,000.00

315172.190223.100732.Thu ung ho co chu Hue Sang FT23051060464763

1609

100,000.00

252227.190223.100732.VCB;0071000884846;Ung ho chu Sang co Hue

1610

100,000.00

MBVCB.3120960164.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071005427824 VO THI NGOC TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1611

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36502116700.36502116700-0937263798-ung ho co chu hue sang

1612

100,000.00

313227.190223.100621.Ung ho co chu Hue Sang FT23051836639842

1613

200,000.00

105575.190223.100603.UNG HO CO CHU HUE SANG

1614

200,000.00

312694.190223.100559.Chuc co chu mau khoe manh se ung ho co chu hue sang FT23051359066656

1615

200,000.00

MBVCB.3120966783.CAO THI MY HUYNH chuyen tien.CT tu 9779996962 CAO THI MY HUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1616

300,000.00

510585.190223.100520.UNG HO CHU HUE SANG-190223-10:05:20 510585

1617

200,000.00

311087.190223.100502.ung ho co chu Sang Hue FT23051299797691

1618

200,000.00

MBVCB.3120954529.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1017610228 NGUYEN MANH KHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1619

30,000.00

669369.190223.100427.NGUYEN HA TRUC QUYNH chuyen khoan

1620

50,000.00

MBVCB.3120944040.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0891000658454 TRAN MINH THINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1621

150,000.00

599464.190223.100413.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1622

100,000.00

MBVCB.3120943437.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0571000026441 DANG LE DIEU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1623

100,000.00

859187.190223.100242.IBFT LE THI QUY chuyen tien

1624

50,000.00

IBVCB.3120940807.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002503725 HA THU HOAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1625

200,000.00

MBVCB.3120948274.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000957537 BUI VU TRUC NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1626

200,000.00

857740.190223.100052.IBFT Ung ho co chu hue sang

1627

200,000.00

303541.190223.100028.Ung ho co chu Hue Sang FT23051728016461

1628

1,000,000.00

653441.190223.100004.Ung ho co chu hue sang

1629

300,000.00

301333.190223.095905.Ung ho co chu Hue Sang FT23051157201671

1630

300,000.00

839692.190223.095808.Ung ho co chu Hue Sang

1631

50,000.00

142343.190223.095600.Ung ho co chu hue sang

1632

1,000,000.00

MBVCB.3120925683.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0331000500403 NGUYEN KIM HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1633

500,000.00

475312.190223.095516.Hong Nhung - UNG HO EM PHI VU

1634

200,000.00

MBVCB.3120916176.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0281000355340 NGUYEN THI NGOC QUI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1635

100,000.00

027118.190223.095349.UNG HO CO CHU HUE SANG CUA IT LONG NHIEU

1636

100,000.00

628831.190223.095259.UH Hue Sang

1637

100,000.00

473488.190223.095229.ung ho co chu Hue Sang

1638

100,000.00

139443.190223.095116.Nhung VSOURCE ung ho Co Chu HUE SANG

1639

200,000.00

076294.190223.094955.Quang Ngoc Linh chuyen tien ung ho aSang

1640

500,000.00

617527.190223.094954.Ung ho em Phi Vu

1641

100,000.00

286260.190223.094936.Ung ho co chu Sang Hue FT23051929009839

1642

100,000.00

816296.190223.094918.Ung ho co chu Hue Sang

1643

500,000.00

538781.190223.094902.Ung ho co chu Tue Sang

1644

500,000.00

MBVCB.3120884295.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0721000563418 MAI THI KIM ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1645

500,000.00

283275.190223.094741.Ung ho co chu Hue Sang FT23051236370368

1646

100,000.00

534349.190223.094737.ung ho vk ck chu Sang Hue

1647

500,000.00

609964.190223.094732.Uh co chu Hue Sang

1648

100,000.00

322326.190223.094643.ung ho co chu hue sang

1649

100,000.00

605397.190223.094610.Ung ho co chu Hue Sang

1650

500,000.00

MBVCB.3120879448.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0371000445230 NGUYEN KIEU NGHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1651

100,000.00

MBVCB.3120885799.Ung Ho Co Chu HUE SANG.CT tu 0471000339715 TANG THUC NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1652

200,000.00

704626.190223.094514.Ung Ho Em Phi Vu

1653

200,000.00

135231.190223.094424.Le Hong Hanh phu giup chu Sang chi phi mo

1654

300,000.00

721043.190223.094422.Ung ho co chu hue sang kim phung hau giang

1655

50,000.00

MBVCB.3120875802.ung ho co chu hue sang.CT tu 1023255539 TRUONG KHA AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1656

200,000.00

MBVCB.3120875876.VU HUYNH KIM CHI chuyen tien.CT tu 0911000062827 VU HUYNH KIM CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1657

100,000.00

276749.190223.094328.Ung ho co chu Hue Sang FT23051573600590

1658

100,000.00

273525.190223.094122.ung ho co chu Hue Sang FT23051249720664

1659

200,000.00

148518.190223.094120.VCB;0071000884846;NGUYEN THI HOAI THUONG chuyen khoan ung ho co Hue chu Sang

1660

150,000.00

499317.190223.094108.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-09:41:08 499317

1661

300,000.00

MBVCB.3120859804.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0331000454527 NGUYEN DUY PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1662

100,000.00

515481.190223.094048.Ung ho co chu Hue Sang

1663

200,000.00

498676.190223.093948.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-09:39:48 498676

1664

300,000.00

509392.190223.093843.Ung ho co chu Hue Sang

1665

50,000.00

347437.190223.093825.Ung ho phau thuat co Hue-chu Sang

1666

500,000.00

781731.190223.093620.ung ho co chu Hue Sang

1667

200,000.00

265935.190223.093615.Ung ho co chu Hue Sang FT23051243286884

1668

200,000.00

02004529990219093524202347ec177862.94307.093532.ung ho co chu hue sang

1669

500,000.00

840677.190223.093516.NGUYEN KIM THY chuyen tien ung ho Co Chu Hue Sang

1670

200,000.00

004443.190223.093347.Ung ho em Phi Vu

1671

200,000.00

128606.190223.093315.Ung ho co chu Hue Sang

1672

100,000.00

770636.190223.093237.Hee guicochu Sang56Hue73

1673

100,000.00

344803.190223.093141.Ung ho co chu Hue Sang

1674

200,000.00

MBVCB.3120830495.UnghocochuHueSang.CT tu 0171003456708 HUYNH THI TI TI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1675

100,000.00

542624.190223.093056.VO THI PHUONG QUYEN chuyen tien

1676

20,000.00

MBVCB.3120820327.ung ho chu hue sang.CT tu 9707256766 TRAN KIM KIM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1677

100,000.00

MBVCB.3120829109.Ung ho co chu hue sang.CT tu 9342552948 DUONG THUY TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1678

100,000.00

043086.190223.092903.Ung ho co Hue chu Sang

1679

300,000.00

126261.190223.092903.Ung ho co chu HUE SANG

1680

100,000.00

MBVCB.3120817084.HOANG NU HONG NGOC chuyen tien.CT tu 0171003470474 HOANG NU HONG NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1681

200,000.00

755378.190223.092816.VCB;0071000884846;Ung ho vc chu Hue Sang

1682

200,000.00

253529.190223.092745.ung ho co chu hue sang FT23051892902414

1683

200,000.00

690441.190223.092734.Ung ho em phi vu

1684

30,000.00

422464.190223.092725.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1685

200,000.00

MBVCB.3120802609.Ung ho co chu Hue-Sang.CT tu 0231000678004 NGUYEN QUOC QUYNH VI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1686

200,000.00

492687.190223.092619.UNGHOCOCHUHUESANG-190223-09:26:19 492687

1687

100,000.00

251117.190223.092604.Ung ho em Phi Vu FT23051310760325

1688

100,000.00

037400.190223.092541.Bao ung ho co chu Hue Sang

1689

100,000.00

250145.190223.092524.Ung ho co chu hue sang FT23051806000369

1690

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36500716787.36500716787-0937759190-PHAN NGOC TU TU ung ho

1691

200,000.00

036983.190223.092510.ung ho co chu Hue Sang

1692

100,000.00

491824.190223.092420.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-09:24:21 491824

1693

500,000.00

246883.190223.092304.Lan chuyen ung ho anh chi hue sang FT23051304258803

1694

100,000.00

246738.190223.092258.Ung ho Hue Sang FT23051087533700

1695

200,000.00

122769.190223.092246.Ung ho co chu Hue Sang

1696

200,000.00

032837.190223.092240.Ung ho co chu Hue Sang

1697

200,000.00

MBVCB.3120791759.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0461000475069 PHAN NGUYEN NGOC VU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1698

300,000.00

MBVCB.3120782074.ung ho phi vu.CT tu 0441003934507 NGUYEN THI THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1699

100,000.00

MBVCB.3120781113.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9793334648 NGUYEN DUC HUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1700

100,000.00

MBVCB.3120788457.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1029659583 TRAN VAN TINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1701

1,000,000.00

241060.190223.091902.Duy Phan ung ho co chu Hue Sang FT23051749979090

1702

200,000.00

489078.190223.091802.UNG HO CHO CK CO 73T MO-190223-09:18:03 489078

1703

100,000.00

239595.190223.091757.Ung ho co chu sang hue chi phi phau thuat FT23051008956604

1704

1,000,000.00

238772.190223.091719.Huong ung ho em PHI VU FT23051809416532

1705

50,000.00

MBVCB.3120774400.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003658377 CHAU HUE TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1706

200,000.00

665619.190223.091425.Ung ho co hue chu sang

1707

500,000.00

234720.190223.091419.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc co chu manh khoe va hanh phuc. FT23051747819700

1708

100,000.00

232316.190223.091230.Ung ho co chu Hue Sang FT23051613943994

1709

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36500773297.36500773297-0909287196-ung ho co chu hue sang

1710

45,000.00

015194.190223.091103.Ung ho co chu Hue Sang

1711

100,000.00

228847.190223.090950.Ung ho co chu Hue Sang FT23051500550809

1712

100,000.00

228355.190223.090928.Ung ho co chu Hue Sang FT23051805934560

1713

150,000.00

227419.190223.090845.ung ho Phi Vu FT23051344402308

1714

100,000.00

223784.190223.090557.Hanh chuyen UNG HO EM PHI VU FT23051223800459

1715

100,000.00

008606.190223.090552.Ho Hoang Minh Thu chuyen tien

1716

100,000.00

113424.190223.090532.Ung ho co chu Hue Sang

1717

200,000.00

MBVCB.3120724863.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001270339 NGUYEN PHAM PHUONG NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1718

200,000.00

MBVCB.3120724302.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9939798868 DUONG MINH NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1719

100,000.00

MBVCB.3120723040.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011003467794 TA THANH BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1720

300,000.00

416008.190223.090425.Ung ho co chu Hue Sang

1721

100,000.00

112340.190223.090330.Ung ho co chu Hue Sang

1722

50,000.00

428733.190223.090156.Ung ho co chu Hue Sang

1723

100,000.00

MBVCB.3120729011.ung ho Vu.CT tu 0281000481946 CAO THI NHU QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1724

100,000.00

002783.190223.090132.Ung ho co chu hue sang

1725

100,000.00

MBVCB.3120727324.Sang-hue.CT tu 0281000481946 CAO THI NHU QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1726

200,000.00

217042.190223.090035.Hanh chuyen UNG HO CO CHU HUE-SANG FT23051157091900

1727

200,000.00

427345.190223.090011.Sang-Hue. Mong chu som khoe

1728

500,000.00

215621.190223.085926.Ung ho co chu Hue Sang FT23051404008176

1729

3,000,000.00

814626.190223.085747.IBFT UNG HO CO CHU HUE SANG

1730

100,000.00

213513.190223.085745.Ung ho co chu Hue Sang FT23051870577097

1731

100,000.00

996635.190223.085721.Nguyen Thi Mai Anh chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

1732

500,000.00

MBVCB.3120702360.NGUYEN THAI HA chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0541000270268 NGUYEN THAI HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1733

50,000.00

451868.190223.085650.VU HOI CHANH chuyen khoan

1734

50,000.00

859937.190223.085606.ung ho co Hue chu Sang

1735

200,000.00

479941.190223.085547.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-08:55:48 479941

1736

200,000.00

210173.190223.085505.ung ho co chu Hue Sang FT23051496101748

1737

200,000.00

108070.190223.085433.Ung ho co chu Sang Hue

1738

500,000.00

MBVCB.3120705233.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0251001195700 HOANG THI NGUYET ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1739

100,000.00

106955.190223.085218.Ung ho em Phi Vu

1740

1,000,000.00

MBVCB.3120692592.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 9989537679 DANG KHANH HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1741

200,000.00

MBVCB.3120691073.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121001052643 VU THU HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1742

300,000.00

MBVCB.3120690569.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0091000542846 TRAN TRINH TU TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1743

100,000.00

105900.190223.084959.Ung ho co chu Hue Sang

1744

100,000.00

MBVCB.3120687732.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0431000209035 DANG NGUYEN NGOC DIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1745

200,000.00

808522.190223.084802.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1746

80,000.00

199745.190223.084612.Ung ho co chu Hue Sang FT23051407575579

1747

200,000.00

199342.190223.084552.Ung ho co chu Hue Sang FT23051556665242

1748

5,000,000.00

MBVCB.3120664859.NGUYEN THAI HA chuyen tien ung ho em Phi Vu.CT tu 0541000270268 NGUYEN THAI HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1749

500,000.00

371835.190223.084534.Ung ho co chu Hue sang

1750

100,000.00

MBVCB.3120661968.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0641000008495 PHAN THI HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1751

500,000.00

319332.190223.084309.Ung ho co chu Hue Sang

1752

200,000.00

MBVCB.3120660694.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0421000469362 NGUYEN THI MY TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1753

100,000.00

653356.190223.084128.DANG THI HA VAN Ung ho co chu Hue Sang

1754

300,000.00

194668.190223.084131.Ung ho co chu hue sang FT23051213335878

1755

100,000.00

MBVCB.3120658346.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000404582 NGUYEN DUONG NGOC HAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1756

31,192.00

407554.190223.084013.CON UNG HO CO CHU HUE SANG

1757

100,000.00

MBVCB.3120655159.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0671004058146 PHAM NGUYEN THANH TUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1758

3,000,000.00

648855.190223.083920.Ung ho Chuong trinh SCCGDV

1759

100,000.00

192176.190223.083906.Luong Huu Tin UH Co Chu Hue Sang FT23051370086793

1760

30,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36497987763.36497987763-0973870701-Ung ho co chu Hue Sang

1761

200,000.00

647636.190223.083821.ung ho co chu hue sang

1762

300,000.00

416219.190223.083801.Ung ho co chu Hue Sang

1763

100,000.00

MBVCB.3120649923.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000810009 HOANG THI THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1764

100,000.00

186914.190223.083410.Ung ho co chu Hue Sang FT23051499891351

1765

100,000.00

968772.190223.083406.Ngoc Anh gui co chu Hue Sang

1766

1,000.00

830433.190223.083402.100k gui quen ghi noi dung Ung ho co chu Hue Sang

1767

200,000.00

186308.190223.083335.Nha Bom ung ho co chu Hue Sang FT23051031189798

1768

200,000.00

MBVCB.3120625079.LE NGUYEN THU TRANG ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0441000667200 LE NGUYEN THU TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1769

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36498115854.36498115854-0342860946-VO THI KIM CUONG chuyen tien mien phi qua MoMo

1770

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36497946476.36497946476-0936971445-ung ho Hue Sang

1771

100,000.00

632093.190223.082957.Ung ho co chu Hue Sang

1772

300,000.00

338940.190223.082951.Ung ho co chu Hue Sang

1773

100,000.00

MBVCB.3120628598.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 9977684734 DUONG THI HONG THAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1774

100,000.00

180013.190223.082720.Ung ho em Phi Vu FT23051064568929

1775

200,000.00

179993.190223.082719.Ung ho co chu hue sang mong chu mau khoe FT23051740065923

1776

210,000.00

546487.190223.082624.Ung ho co chu Hue Sang

1777

100,000.00

372588.190223.082550.ung ho vch chu Sang co Hue

1778

500,000.00

MBVCB.3120604964.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011002902426 THAI LAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1779

300,000.00

014709.190223.082453.UNG HO CO CHU HUE SANG

1780

200,000.00

957370.190223.082402.Vo Thi Hoang Oanh chuyen tien

1781

100,000.00

176577.190223.082345.Ung ho co chu Hue Sang FT23051881468535

1782

100,000.00

956277.190223.082330.Ung ho co chu Hue Sang

1783

300,000.00

MBVCB.3120599705.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0631000460136 TRAN NGOC QUYNH NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1784

200,000.00

616003.190223.082058.UNG HO CO CHU HUE SANG

1785

500,000.00

408379.190223.082101.ung ho co chu Hue Sang

1786

200,000.00

093288.190223.082041.Ung ho co chu Hue Sang

1787

50,000.00

172764.190223.081943.Ung Ho Co Chu Hue Sang FT23051552729345

1788

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36497984411.36497984411-0913183816-ung ho co chu Hue Sang

1789

50,000.00

353916.190223.081708.Ung ho co chu Hue Sang

1790

1,000,000.00

MBVCB.3120591290.LY TRUNG KIEN ung ho co chu HUE SANG.CT tu 1016964634 LY TRUNG KIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1791

100,000.00

091361.190223.081517.Ung ho co chu hue sang

1792

50,000.00

168348.190223.081453.Linh chuyen FT23051545883878

1793

50,000.00

MBVCB.3120580837.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000840582 TRIEU QUANG VINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1794

100,000.00

762014.190223.081401.ung ho co chu Hue Sang

1795

200,000.00

724271.190223.081223.Ung ho co chu sang Hue

1796

1,000,000.00

165665.190223.081152.Ung ho co chu Hue Sang FT23051096165910

1797

50,000.00

MBVCB.3120576361.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1017270353 LAI MINH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1798

100,000.00

163041.190223.080849.Thao chuyen ung ho co chu Nguyet Sang FT23051513253984

1799

100,000.00

162730.190223.080828.Ung ho co chu Hue Sang FT23051776631514

1800

100,000.00

MBVCB.3120571729.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0371000453409 LE NGUYEN THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1801

50,000.00

MBVCB.3120569999.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 1033778392 PHAN THI MY THUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1802

500,000.00

160661.190223.080600.Ung ho co chu Hue Sang FT23051718903242

1803

200,000.00

969357.190223.080509.Ung ho co chu Hue Sang

1804

500,000.00

557102.190223.080257.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1805

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36497942380.36497942380-0794464933-ung ho co chu Hue Sang

1806

100,000.00

156905.190223.080113.Ung ho co chu Hue Sang FT23051950230716

1807

200,000.00

579222.190223.075741.Ung ho co chu Hue Sang

1808

50,000.00

781899.190223.075744.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1809

200,000.00

MBVCB.3120540290.QuyLong giup do co chu Hue Sang.CT tu 1014637718 NGO THI THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1810

50,000.00

MBVCB.3120545324.ung ho vc Hue-Sang.CT tu 0501000116125 NGUYEN LE THE VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1811

100,000.00

479817.190223.075510.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

1812

1,000,000.00

460391.190223.075239.UNG HO CO CHU HUE SANG CHUA BENH-190223-07:52:38 460391

1813

200,000.00

779508.190223.075215.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1814

200,000.00

MBVCB.3120532999.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002469661 NGUYEN BAO NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1815

100,000.00

148955.190223.075020.Ung ho co chu hue sang FT23051020026182

1816

200,000.00

269610.190223.075019.Ung ho co chu Hue Sang

1817

300,000.00

804575.190223.074953.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1818

100,000.00

MBVCB.3120529985.ung ho e phi vu.CT tu 0061001049909 PHAM THI QUYNH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1819

300,000.00

147337.190223.074757.Ung ho co chu Hue Sang FT23051022305051

1820

200,000.00

297221.190223.074727.Ung ho co chu Sang Hue

1821

100,000.00

MBVCB.3120520711.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0061001049909 PHAM THI QUYNH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1822

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36496418155.36496418155-0857996773-ung ho ong Sang ba Hue

1823

300,000.00

MBVCB.3120527857.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1019402437 NGUYEN TRANG ANH MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1824

200,000.00

MBVCB.3120527060.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1825

300,000.00

919450.190223.074359.Ung ho co chu Hue Sang

1826

100,000.00

920044.190223.074354.Ung ho co chu Hue Sang

1827

500,000.00

MBVCB.3120513129.ung ho cho chu Hue Sang.CT tu 0441000751201 PHAM NGOC Y NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1828

150,000.00

917136.190223.074043.Ung ho co chu Hue Sang

1829

200,000.00

252790.190223.073843.Ung ho co chu Hue Sang

1830

2,000,000.00

139835.190223.073612.Ung ho co chu Hue Sang FT23051941130936

1831

50,000.00

MBVCB.3120506576.ung ho co chu Hue Sanc.CT tu 0261003484125 NGUYEN NGOC THUY VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1832

100,000.00

MBVCB.3120499672.Ung ho gia dinh co Hue Chu Sang.CT tu 0071001314898 NGUYEN LE NHU THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1833

100,000.00

995680.190223.073410.UNG HO EM PHI VU

1834

500,000.00

913868.190223.073428.Ung ho co chu Hue Sang

1835

111,000.00

246871.190223.073418.Ung ho co chu Hue Sang Mong chu som khoe lai

1836

100,000.00

MBVCB.3120498625.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000420726 LE NGUYEN PHUONG DAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1837

200,000.00

MBVCB.3120497182.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0481000794034 HUYNH THI NGOC HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1838

2,000,000.00

MBVCB.3120495735.Ung Ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0511000445548 LE NGUYEN THANH AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1839

100,000.00

875569.190223.073023.VCB;0071000884846;BUI THI KIEU TIEN chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

1840

200,000.00

241339.190223.072941.Ung ho vc co chu hue sang

1841

100,000.00

MBVCB.3120484466.Ung ho co chu HUE SANG.CT tu 0491000045782 VU THI LUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1842

100,000.00

240194.190223.072840.Ung ho anh sang

1843

200,000.00

455135.190223.072825.UNGHO CO HUE VA CHU SANG. CHUC CHU MAU KHOE-190223-07:28:24 455135

1844

200,000.00

MBVCB.3120483925.PHAN THI NGOC DUNG chuyen tien.CT tu 0501000180358 PHAN THI NGOC DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1845

100,000.00

538171.190223.072759.Ung ho co chu Hue Sang

1846

200,000.00

MBVCB.3120490243.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000306244 NGUYEN THI THANH NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1847

50,000.00

454717.190223.072630.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-07:26:30 454717

1848

100,000.00

MBVCB.3120480980.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001085258 NGO THI NGOC CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1849

100,000.00

MBVCB.3120479877.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0051000494919 NGO THI ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1850

150,000.00

MBVCB.3120486758.PHAM THI NGOC BICH chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0161001602552 PHAM THI NGOC BICH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1851

50,000.00

132354.190223.072247.Ung ho co chu hue sang FT23051062006429

1852

500,000.00

999497.190223.072117.UNG HO CO CHU HUE SANG- CHUC CO CHU MANH KHOE VUOT QUA KHO KHAN

1853

300,000.00

MBVCB.3120474554.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002534158 PHAN BAO NIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1854

100,000.00

257802.190223.072040.UNG HO CHU HUE SANG

1855

200,000.00

MBVCB.3120476556.UNG HO CO CHU HUE-SANG.CT tu 0011000642555 THAI DUC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1856

300,000.00

902895.190223.071752.Ung ho co chu Hue Sang

1857

300,000.00

MBVCB.3120475202.Ung ho em PHI VU.CT tu 1001000292819 HUYNH NGUYEN BAO TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1858

500,000.00

452315.190223.071323.UNG HO CO CHU HUE SANG 0943398869-190223-07:13:22 452315

1859

200,000.00

666817.190223.071320.Ung ho co chu Hue Sang

1860

200,000.00

MBVCB.3120468861.Ung ho Co Chu Hue Sang.CT tu 0181003481052 LE THI MINH CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1861

100,000.00

000634.190223.071248.Ung ho co chu Sang Hue

1862

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36496653741.36496653741-0906274119-TRAN CHAN TRIEU chuyen tien mien phi qua MoMo Ung ho co chu Hue Sang

1863

200,000.00

MBVCB.3120460733.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111001093044 NGUYEN HOANG CAM TU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1864

200,000.00

MBVCB.3120460578.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000771215 TRAN DUC TRUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1865

100,000.00

MBVCB.3120458885.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071004617753 PHAN THI NGOC HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1866

100,000.00

331728.190223.070806.PHAN VO HOANG YEN KHOA chuyen tien

1867

100,000.00

964668.190223.070748.mong co chu binh an

1868

500,000.00

125086.190223.070734.Ung ho co chu Hue Sang FT23051649098904

1869

100,000.00

217290.190223.070729.PHAM MAI QUYNH ANH chuyen khoan

1870

100,000.00

181370.190223.070406.Ung ho co chu Hue Sang

1871

200,000.00

MBVCB.3120452283.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003411436 TRAN THI MY TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1872

200,000.00

272211.190223.070157.ung ho co chu Hue Sang

1873

300,000.00

120917.190223.065727.Ung ho co chu Hue Sang FT23051936709030

1874

200,000.00

823799.190223.065646.xin giup co chu Hue Sang

1875

100,000.00

MBVCB.3120439851.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015000046 DAO NGUYEN PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1876

100,000.00

MBVCB.3120446017.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0641000138744 NGUYEN THI CAM NHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1877

100,000.00

118619.190223.065049.Ung ho co chu hue sang FT23051670198216

1878

200,000.00

759042.190223.065024.IBFT UH co chu Hue Sang

1879

300,000.00

514549.190223.064846.Ung ho co chu Hue - Sang

1880

50,000.00

954795.190223.064748.TRAN PHAM MY DUYEN Chuyen tien

1881

200,000.00

MBVCB.3120432172.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0671004113783 NGUYEN PHAM HONG HIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1882

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36496412925.36496412925-0355660013-ung ho co chu Hue Sang

1883

100,000.00

MBVCB.3120430891.NGUYEN THI VIET TRINH chuyen tien ung ho vo chong Co Chu Hue Sang.CT tu 1016453385 NGUYEN THI VIET TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1884

300,000.00

447907.190223.064329.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-06:42:57 447907

1885

500,000.00

MBVCB.3120430111.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1012748872 MAI NGOC KIM CUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1886

200,000.00

115167.190223.063924.Ung ho co chu Sang Hue FT23051460847358

1887

300,000.00

MBVCB.3120422924.UNG HO EM PHI VU.CT tu 0071004605557 TRAN TRUNG DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1888

200,000.00

MBVCB.3120422667.NGUYEN THI THUY VAN chuyen tien ung ho co chu Sang Hue.CT tu 0011002431797 NGUYEN THI THUY VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1889

200,000.00

MBVCB.3120428384.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0021002263107 DAO THI HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1890

100,000.00

MBVCB.3120414745.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0181003633027 LE TRUNG THIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1891

100,000.00

661487.190223.062718.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1892

200,000.00

178222.190223.062642.Ung ho co chu Hue Sang

1893

100,000.00

111728.190223.062545.ung ho co chu Hue - Sang FT23051170751635

1894

1,000,000.00

MBVCB.3120417801.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001215587 NGUYEN DUY QUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1895

50,000.00

206239.190223.062126.Ung ho co chu Hue Sang

1896

100,000.00

066642.190223.061526.ung ho co chu Hue Sang

1897

200,000.00

939114.190223.061440.ung ho co chu HUE SANG con chuc chu mau khoe ve voi co cung song hp quang doi con lai

1898

200,000.00

109127.190223.061322.Ung ho co chu Hue Sang FT23051238542001

1899

200,000.00

504097.190223.061323.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

1900

500,000.00

106715.190223.055902.Ung ho co chu Hue Sang FT23051480204942

1901

200,000.00

158378.190223.055740.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

1902

200,000.00

751252.190223.055657.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1903

200,000.00

MBVCB.3120394576.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1021144765 HO THI KIEU MI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1904

200,000.00

443213.190223.054651.CHUC CO CHU MAU KHOE-190223-05:46:18 443213

1905

300,000.00

104721.190223.054546.Ung ho co chu Hue Sang FT23051662929409

1906

200,000.00

930557.190223.054030.ung ho co chu Hue Sang

1907

50,000.00

MBVCB.3120396039.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0121000758797 NGUYEN THI YEN NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1908

200,000.00

063966.190223.053121.Ung ho Co Chu Hue Sang

1909

100,000.00

102255.190223.052753.Ung ho co chu Hue Sang FT23051062157594

1910

500,000.00

927220.190223.052725.Ung ho co chu Hue Sang

1911

200,000.00

181650.190223.051617.HOANG THI NHUNG ung ho co chu Hue Sang

1912

50,000.00

100131.190223.051113.Ung ho em phi vu FT23051706383599

1913

400,000.00

372194.190223.050937.ISL20230219050937508-Ung ho co chu Hue Sang

1914

50,000.00

099833.190223.050842.Ung ho co chu hue sang FT23051365692962

1915

200,000.00

099596.190223.050652.Ung ho co chu hue sang FT23051616111088

1916

500,000.00

099437.190223.050540.Thuy onezo ung ho co chu hue sang FT23051545178907

1917

2,000.00

822366.190223.045304.ung ho vk ck anh Sang

1918

50,000.00

158102.190223.045013.Ung ho chu Sang co Hue

1919

500,000.00

932172.190223.044828.UNG HO CO CHU HUE SANG

1920

1,000,000.00

171157.190223.044421.Ung ho co chu hue sang

1921

85,000.00

919043.190223.043907.Ung ho co chu Hue Sang

1922

100,000.00

438342.190223.043058.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-04:30:57 438342

1923

100,000.00

MBVCB.3120375445.Ung ho co chu Hue Sang - chuc chu mau khoe .CT tu 0401001356807 HA HONG PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1924

100,000.00

151405.190223.042217.ung ho co chu hue sang

1925

100,000.00

094753.190223.042118.An chuyen FT23051743018002

1926

100,000.00

094035.190223.041423.Ung ho co chu Hue Sang FT23051815981275

1927

100,000.00

149304.190223.041421.Ung ho co chu hue sang

1928

100,000.00

092775.190223.040228.Ung ho co chu Hue Sang FT23051241353397

1929

40,000.00

543190.190223.035643.Ung ho co chu Hue Sang

1930

200,000.00

MBVCB.3120352912.Ung ho co chu huesang.CT tu 1013059178 NGUYEN THANH MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1931

500,000.00

140498.190223.034257.Ung ho co chu hue sang a di da phat mong co chu giu suc khoe nhanh binh phuc

1932

200,000.00

138060.190223.033418.Ung ho co chu hue sang

1933

50,000.00

743194.190223.033011.IBFT DO HONG DINH chuyen tien

1934

150,000.00

857136.190223.032639.ung ho co chu Hue Sang

1935

100,000.00

433270.190223.032321.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-03:23:20 433270

1936

300,000.00

355607.190223.032257.NGUYEN NGOC NI con gui chu; chuc chu som khoe manh

1937

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494917003.36494917003-0905288616-ung ho co chu Hue Sang

1938

100,000.00

855914.190223.031600.UNG HO CO CHU HUE SANG

1939

300,000.00

854468.190223.031125.Co chu heu sang

1940

500,000.00

085666.190223.030333.Giup do vo chong co chu Hue Sang FT23051119443432

1941

1,000,000.00

085580.190223.030258.Ung ho co chu Hue Sang FT23051525842608

1942

100,000.00

542961.190223.025715.Ung ho co chu Hue Sang

1943

200,000.00

741022.190223.024710.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1944

50,000.00

120170.190223.024533.ung ho co chu Hue Sang

1945

200,000.00

896129.190223.024511.VU THI MAI LE Chuyen tien ung ho

1946

100,000.00

MBVCB.3120332017.Ung ho co chu Tue Sang .CT tu 1016486585 NGO HUYNH THI CAM GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1947

200,000.00

MBVCB.3120331697.PHAN THI KIEU LOAN ung ho co chu hue sang .CT tu 1020366103 PHAN THI KIEU LOAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1948

500,000.00

127256.190223.023626.Ung ho co chu Hue Sang

1949

78,000.00

081299.190223.023532.Ung ho co chu Hue Sang FT23051170897987

1950

100,000.00

198708.190223.023503.ung ho co chu Hue Sang

1951

500,000.00

MBVCB.3120338265.PHAM NU THANH THI chuyen tien UH EM PHI VU.CT tu 9369099999 PHAM NU THANH THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1952

200,000.00

994847.190223.023345.UNG HO CO CHU HUE SANG

1953

100,000.00

054984.190223.023258.Ung ho co chu Hue Sang

1954

500,000.00

MBVCB.3120329145.PHAM NU THANH THI chuyen tien UH Co chu Hue Sang.CT tu 9369099999 PHAM NU THANH THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1955

100,000.00

470430.190223.023251.ung ho co chu Hue Sang

1956

100,000.00

080694.190223.023227.Ung ho co chu Hue Sang FT23051622120489

1957

200,000.00

196830.190223.022953.ung ho co chu Hue Sang

1958

100,000.00

MBVCB.3120327834.ChuccochuHueSangmanhkhoe.CT tu 0721000620999 VU THI NGOC MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1959

100,000.00

MBVCB.3120336354.NGO THI THUY QUYEN chuyen tien.CT tu 0381000591581 NGO THI THUY QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1960

100,000.00

409794.190223.022535.VCB;0071000884846;NGUYEN THI KIEU OANH Ung ho co chu Hue Sang

1961

500,000.00

427399.190223.022551.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-02:25:19 427399

1962

100,000.00

845112.190223.022351.Ung ho co chu Hue Sang

1963

100,000.00

078814.190223.022250.Ung ho co chu Hue Sang FT23051045925432

1964

300,000.00

844719.190223.022102.Trang UH co chu Hue Sang

1965

200,000.00

MBVCB.3120325255.HUYNH THI TRA MY chuyen tien.CT tu 0091000593498 HUYNH THI TRA MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1966

200,000.00

816786.190223.021636.Ung ho co chu hue sang

1967

100,000.00

843760.190223.021609.Ung ho co chu Hue Sang

1968

200,000.00

116600.190223.021414.ung ho co Hue chu Sang

1969

300,000.00

MBVCB.3120323144.NGUYEN KHANH LINH ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0851000022926 NGUYEN KHANH LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1970

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494248339.36494248339-0903300142-PHAN THANH HUYEN chuyen tien qua MoMo

1971

50,000.00

105122.190223.020844.Ung ho co chu Hue Sang

1972

100,000.00

053027.190223.020837.Ung ho co chu Hue Sang

1973

5,000,000.00

075417.190223.020440.Ung ho co chu Hue Sang FT23051011320953

1974

50,000.00

102508.190223.020313.NGUYEN NGOC ANH THU chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

1975

100,000.00

074054.190223.015845.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc co chu luon khoe manh hanh phuc FT23051809033346

1976

200,000.00

100037.190223.015758.Ung ho co chu Hue Sang

1977

100,000.00

737662.190223.015737.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

1978

100,000.00

968658.190223.015758.ung ho co chu hue sang

1979

100,000.00

876434.190223.015715.Chuc chu Sang mau khoe co chu dang yeu lam a

1980

100,000.00

711684.190223.015625.Ung ho chu Sang. Chuc chu mau khoe manh

1981

200,000.00

423724.190223.015553.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-01:55:53 423724

1982

200,000.00

106811.190223.015509.Ung ho co chu Hue Sang

1983

200,000.00

051726.190223.015424.Ung ho co chu Hue Sang

1984

150,000.00

737281.190223.015254.IBFT Ung ho co chu HUE - SANG

1985

100,000.00

072200.190223.015027.Ung ho co chu Hue Sang FT23051190677543

1986

100,000.00

071610.190223.014745.chuyen ung ho em Phi Vu FT23051190666351

1987

100,000.00

MBVCB.3120307455.UNG HO CO CHU HUE SANG.CT tu 9934932090 NGUYEN DANG NGOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

1988

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494426522.36494426522-0939936733-SunPinn chuyentien

1989

200,000.00

070629.190223.014324.Ung ho co chu Hue Sang FT23051175259932

1990

100,000.00

070563.190223.014306.Dung chuyen ung ho em Phi Vu FT23051570000103

1991

200,000.00

461202.190223.014252.ung ho co chu Hue Sang

1992

300,000.00

098471.190223.014127.Ung ho co chu Hue Sang

1993

100,000.00

421688.190223.014126.CHUC CHU SANG CO HUE MAI HANH PHUC NHE!-190223-01:40:53 421688

1994

200,000.00

833130.190223.013944.Ung ho co Hue chu Sang

1995

100,000.00

118227.190223.013837.ung ho co chu hue sang

1996

100,000.00

096689.190223.013832.Ung ho co chu Hue Sang

1997

100,000.00

069354.190223.013825.Ung ho co chu Hue Sang , chuc co chu khoe manh FT23051605017820

1998

200,000.00

735957.190223.013655.IBFT Ung ho co chu hue sang

1999

100,000.00

049962.190223.013512.Ung ho co chu Hue Sang

2000

200,000.00

067799.190223.013407.Trinh chuyen ung ho co chu hue sang FT23051298524178

2001

200,000.00

067359.190223.013325.Ung ho co chu Hue Sang FT23051081778811

2002

100,000.00

457427.190223.013138.Ung ho co chu hue sang

2003

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494913359.36494913359-0848363770-ung ho co chu Hue Sang

2004

100,000.00

830576.190223.013032.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc chu mau khoe ah

2005

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494246539.36494246539-0932137762-Ung ho co chu Hue Sang

2006

200,000.00

735272.190223.012930.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2007

100,000.00

MBVCB.3120301518.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002570771 DINH HOANG HIEP toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2008

200,000.00

829204.190223.012756.Ung ho co chu Hue Sang

2009

100,000.00

089414.190223.012748. UYEN chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

2010

100,000.00

082181.190223.012727.VO THI THAO QUYEN chuyen khoan

2011

79,000.00

067274.190223.012621.Ung ho co chu hue sang FT23051427411194

2012

200,000.00

514618.190223.012557.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

2013

500,000.00

419540.190223.012459.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-01:24:58 419540

2014

100,000.00

861999.190223.012439.Ung ho co chu Hue Sang

2015

500,000.00

MBVCB.3120290689.TRAN THAI chuyen tien.CT tu 0371000445611 TRAN THAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2016

250,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494246269.36494246269-0349165967-NGUYEN TRONG VINH chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

2017

100,000.00

178423.190223.012252.Ung ho co chu Hue Sang

2018

500,000.00

MBVCB.3120299381.Ung ho co chu hue sang.CT tu 8888566666 NGUYEN THI KIM THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2019

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494425276.36494425276-0372435371-ung ho co chu Hue Sang

2020

100,000.00

084105.190223.012019.Ung ho co chu Hue Sang

2021

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494912776.36494912776-0932116837-ung ho co chu Hue Sang

2022

100,000.00

077104.190223.011946.Chuc co chuc suc khoe ah

2023

300,000.00

891442.190223.011657.Tam long gui co chu Sang Hue

2024

200,000.00

081629.190223.011654.Con gui cho co chu Hue Sang Mong moi dieu may man den voi co chu

2025

500,000.00

080938.190223.011546.Ung ho co chu Hue Sang

2026

100,000.00

080304.190223.011456.Ung ho co chu Hue Sang

2027

100,000.00

175815.190223.011446.ung ho co chu Hue Sang

2028

100,000.00

MBVCB.3120287335.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1012438836 LE THI THANH NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2029

50,000.00

733712.190223.011309.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2030

200,000.00

MBVCB.3120284976.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0561000618440 PHAM VAN THUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2031

100,000.00

MBVCB.3120284740.Hoan My- Truong Vy giup do co chu a.CT tu 0091000682488 CAO HOAN MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2032

100,000.00

452857.190223.011052.Tram

2033

100,000.00

MBVCB.3120284476.Ung ho em Phi Vu.CT tu 0371003919177 TRAN NGOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2034

100,000.00

MBVCB.3120284362.Mong chu mau khoe.CT tu 0141000732168 NGUYEN TRUONG GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2035

100,000.00

MBVCB.3120286244.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0371003919177 TRAN NGOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2036

200,000.00

732923.190223.010543.IBFT Ung ho co hue chu sang

2037

150,000.00

MBVCB.3120285459.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015017217 NGUYEN THI HONG THAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2038

200,000.00

172772.190223.010508.Chuc chu mau khoe. Cua it long nhieu mong chu som khoi benh.

2039

200,000.00

064676.190223.010503.Ung ho co chu Hue Sang FT23051792016902

2040

100,000.00

103872.190223.010452.ung ho co chu Hue -Sang

2041

100,000.00

064630.190223.010454.Ung ho co chu Hue Sang FT23051092402820

2042

200,000.00

MBVCB.3120285201.Ung ho co Hue - chu Sang.CT tu 0281000607516 NGUYEN HOANG THONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2043

80,000.00

820557.190223.010226.Ung ho Co Hue Chu Sang, xin loi vi em chi con nhieu day thoi

2044

200,000.00

732454.190223.010144.IBFT ung ho co chu Hue Sang

2045

100,000.00

MBVCB.3120273882.ung ho hoat dong mo mat.CT tu 0061001121037 NGUYEN THI MINH CHUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2046

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494911555.36494911555-0909804469-giup do co chu Hue Sang

2047

50,000.00

069843.190223.010027.Ung ho co chu Hue Sang

2048

50,000.00

MBVCB.3120273545.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0111000347156 NGUYEN BUI TRUC UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2049

300,000.00

069376.190223.005950.PHAM THI THUY TRANG chuyen khoan ung ho co chu hue sang

2050

200,000.00

068236.190223.005838.Ung ho ba va chu

2051

100,000.00

415215.190223.005804.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:58:05 415215

2052

200,000.00

MBVCB.3120278774.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0621000424160 TRINH THI HONG YEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2053

200,000.00

MBVCB.3120277605.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000781534 LE KIM THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2054

200,000.00

064436.190223.005426.Ung ho co chu Hue Sang

2055

100,000.00

061153.190223.005405.Ung ho co chu Hue Sang FT23051369922355

2056

200,000.00

731541.190223.005343.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2057

200,000.00

060579.190223.005228.Ung ho co chu Hue Sang FT23051045595033

2058

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494691933.36494691933-0355920989-DO NGOC THIEN THANH chuyen tien mien phi qua MoMo

2059

100,000.00

815549.190223.005208.Ung ho co chu Hue Sang

2060

50,000.00

059766.190223.005009.Ung ho co chu hue sang FT23051333632367

2061

300,000.00

044088.190223.005000.Giup chu Sang

2062

100,000.00

MBVCB.3120269597.Be khai anh Ung ho co chu hue sag .CT tu 0021000377673 NGUYEN THI HONG TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2063

100,000.00

059625.190223.004944.Ung ho co chu hue sang FT23051051965681

2064

100,000.00

MBVCB.3120269482.PHUNG NHA THI chuyen tien.CT tu 9937990882 PHUNG NHA THI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2065

100,000.00

MBVCB.3120269299.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071000825617 DUONG THI PHUONG DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2066

100,000.00

059398.190223.004906.Ung ho co chu Hue Sang FT23051916200725

2067

100,000.00

059361.190223.004900.Ung ho co chu hue sang FT23051904136973

2068

100,000.00

043845.190223.004830.Ung ho co chu Hue Sang

2069

100,000.00

MBVCB.3120275181.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0091000612185 TRAN THI HUYNH NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2070

200,000.00

059102.190223.004816.Ung ho co chu Hue Sang FT23051933809234

2071

100,000.00

813161.190223.004758.Ung ho co chu Hue Sang

2072

150,000.00

053471.190223.004742.DO THI THUY AN chuyen khoan

2073

100,000.00

MBVCB.3120268262.TRAN ANH THU chuyen tien.CT tu 9941143322 TRAN ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2074

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494343646.36494343646-0903667014-NGUYEN NGOC DIEM NHUNG chuyen tien mien phi qua MoMo

2075

200,000.00

MBVCB.3120264244.Hoang Oanh-Ung ho mo mat.CT tu 0121000813259 TRUONG THI HOANG OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2076

300,000.00

MBVCB.3120264147.DO THI MY VAN chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011000429252 DO THI MY VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2077

100,000.00

165549.190223.004504.Ung ho co chu Hue Sang

2078

200,000.00

840511.190223.004449.ung ho Hue Sang

2079

100,000.00

413081.190223.004452.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:44:52 413081

2080

500,000.00

057770.190223.004437.Ung ho co chu Hue Sang phau thuat FT23051595699372

2081

200,000.00

057481.190223.004351.Ung ho co chu hue sang FT23051333607023

2082

100,000.00

MBVCB.3120266858.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002537694 NGUYEN NGOC KIM NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2083

500,000.00

048010.190223.004157.Ung ho con chu Hue Sang

2084

200,000.00

168250.190223.004049.Ung ho co chu hue sang

2085

200,000.00

056344.190223.004040.Ung ho co chu Hue Sang, mong co chu luon khoe manh va hanh phuc FT23051809284011

2086

100,000.00

MBVCB.3120254505.TRAN THI THU UYEN chuyen tien.CT tu 0161001721810 TRAN THI THU UYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2087

200,000.00

809136.190223.003923.Ung ho co chu hue sang

2088

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36494909902.36494909902-0964463331-ung ho co chu Hue Sang

2089

200,000.00

048500.190223.003709.Ung ho co chu hue sang

2090

500,000.00

439791.190223.003649.Ung ho co chu Hue Sang ..Nam Mo A Di Da Phat ..

2091

100,000.00

041600.190223.003529.Ung ho co chu Hue Sang

2092

100,000.00

MBVCB.3120260004.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0481000733043 CAO THI NGOC LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2093

200,000.00

054194.190223.003515.ung ho co chu hue sang FT23051233861712

2094

100,000.00

MBVCB.3120259850.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0021000323262 NGUYEN KIM ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2095

200,000.00

687014.190223.003434.Ung ho co chu Hue Sang

2096

500,000.00

MBVCB.3120252196.ung ho co chu hue sang.CT tu 0951004206018 LY MAY SENH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2097

200,000.00

MBVCB.3120252119.Xin ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1021039128 LE THI ANH NGUYET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2098

469,000.00

302570.190223.123350.782322408-DAN TIENG NOI NHAN DAI

2099

100,000.00

167968.190223.003256.con gui 1 it tam long 3

2100

100,000.00

410803.190223.003149.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:31:50 410803

2101

100,000.00

MBVCB.3120250871.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0371000446070 VU THI THANH HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2102

100,000.00

831314.190223.003120.NGUYEN THI GIANG Chuyen tien ung ho co chu SANG HUE

2103

200,000.00

052030.190223.003008.UNG HO CO CHU HUE SANG FT23051912091101

2104

200,000.00

MBVCB.3120249569.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0031000317479 NGUYEN THI BICH LE toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2105

200,000.00

296992.190223.002844.PHAN THI MY DUNG chuyen tien

2106

100,000.00

803028.190223.002742.Ung ho co chu Hue Sang

2107

250,000.00

409789.190223.002621.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:26:21 409789

2108

500,000.00

MBVCB.3120255506.Ung ho chi Hue - a. Sang.CT tu 0071001005690 LE THI LAN PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2109

200,000.00

039698.190223.002501.UH co chu Hue Sang

2110

100,000.00

049270.190223.002429.Ung ho co chu Hue Sang FT23051643503310

2111

100,000.00

MBVCB.3120244633.PHAM PHAN YEN VY Ung ho co Hue chu Sang .CT tu 1032083989 PHAM PHAN YEN VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2112

100,000.00

158043.190223.002411.ung ho co chu Hue Sang

2113

500,000.00

049080.190223.002406.Yen chuyen ung ho co Hue FT23051951466350

2114

200,000.00

MBVCB.3120244349.Giup co Hue va chu Sang.CT tu 0531002484631 DANG THANH TRUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2115

200,000.00

MBVCB.3120244230.Ung ho co Hue chu Sang.CT tu 0121000877517 TRAN QUOC TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2116

100,000.00

MBVCB.3120243219.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0561000584620 TRUONG KIEU HA VI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2117

100,000.00

MBVCB.3120242966.Mong co chu Hue Sang vuot qua kho khan.CT tu 0511000462595 HOANG THI PHUONG TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2118

200,000.00

MBVCB.3120233980.Ung ho cho co chu Hue Sang.CT tu 1023621020 HUYNH THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2119

200,000.00

000098.190223.001810.Ung ho co chu Hue Sang

2120

300,000.00

408246.190223.001838.GIA DINH MINH GUI UNG HO HOAN CANH EM PHI VU-190223-00:18:05 408246

2121

100,000.00

MBVCB.3120232596.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 1028778643 NGUYEN THI YEN XUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2122

500,000.00

407794.190223.001544.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:15:43 407794

2123

50,000.00

155234.190223.001538.Ung ho co chu Hue Sang

2124

500,000.00

037876.190223.001515.Ung ho co chu Hue Sang

2125

100,000.00

MBVCB.3120231902.Ung ho vc chu Sang Hue.CT tu 1027603187 TRUONG THI THUY NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2126

200,000.00

407689.190223.001510.UNG HO CO CHU HUE SANG-190223-00:15:09 407689

2127

100,000.00

MBVCB.3120239432.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1015388869 LE THI THUY TRANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2128

20,000.00

725527.190223.001425.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2129

200,000.00

432102.190223.001414.Ung ho co chu Hue Sang

2130

50,000.00

043690.190223.001148.Co hue chu sang FT23051835536730

2131

50,000.00

815089.190223.000921.ung ho co chu Hue Sang

2132

100,000.00

036485.190223.000835.Ung ho co chu Hue Sang

2133

100,000.00

789613.190223.000749.Ung ho co Hue chu Sang

2134

50,000.00

010238.190223.000742.HOANG THI NGOC DIEM chuyen khoan

2135

150,000.00

MBVCB.3120224815.HUYNH THI THANH TIEN chuyen tien.CT tu 0881000469755 HUYNH THI THANH TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2136

200,000.00

130772.190223.000640.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

2137

100,000.00

252154.190223.000538.DAO THI THU PHUONG CHUYEN KHOAN DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH ung ho co chu hue sang

2138

200,000.00

MBVCB.3120224005.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0491000142864 NGUYEN THI HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2139

200,000.00

MBVCB.3120223853.TRAN THI NGOC CHAU ck ung ho co chu hue sang .CT tu 0531002593420 TRAN THI NGOC CHAU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2140

100,000.00

MBVCB.3120223826.chuc chu mau khoe.CT tu 0541000230115 NGUYEN NGOC LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2141

100,000.00

MBVCB.3120226345.ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0531002579501 NGUYEN THI NHU QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2142

500,000.00

039913.190223.000442.Ung ho co chu Hue Sang FT23051369740777

2143

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36493246552.36493246552-0364710775-UNG HO CO CHU HUESANG

2144

100,000.00

MBVCB.3120225878.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9938902608 NGUYEN THI TUYET NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2145

300,000.00

MBVCB.3120225556.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0081001199825 NGUYEN THI MY DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2146

200,000.00

203111.190223.000343.uh co chu Hue Sang

2147

200,000.00

035360.190223.000332.Ung ho co chu hue sang

2148

100,000.00

035115.190223.000229.Ung ho co chu hue sang

2149

100,000.00

809712.190223.000222.HONG THI TRUC chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

2150

200,000.00

038465.190223.000208.Ung ho co chu Hue Sang FT23051736532230

2151

100,000.00

034986.190223.000201.Ung ho Co Chu Hue Sang

2152

500,000.00

034642.190223.000032.NGUYEN THUY TRA MY chuyen tien

2153

100,000.00

000571.190223.000029.Ung ho co chu Hue Sang

2154

150,000.00

784588.190223.000009.Ung ho co chu Hue Sang. Chuc co chu nhieu suc khoe

2155

100,000.00

244562.180223.235822.Ung ho co chu Hue Sang

2156

500,000.00

MBVCB.3120218854.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000442712 VUONG GIA LUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2157

200,000.00

036274.180223.235806.Ung bo co chu Hue Sang FT23051642425950

2158

100,000.00

651142.180223.235624.Ung ho em Phi Vu

2159

100,000.00

MBVCB.3120210762.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0501000159776 NGUYEN HONG KIEU ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2160

100,000.00

722080.180223.235542.IBFT My Linh ck Ung ho co chu Hue Sang

2161

100,000.00

404023.180223.235609.UNG HO CO CHU HUE SANG-180223-23:55:36 404023

2162

100,000.00

MBVCB.3120209414.HOANG THAO NHU chuyen tien.CT tu 0281000633322 HOANG THAO NHU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2163

1,000,000.00

403649.180223.235355.UNG HO CO CHU HUE SANG-180223-23:53:58 403649

2164

100,000.00

033005.180223.235322.Ung ho co chu Hue Sang

2165

200,000.00

MBVCB.3120215868.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003660792 DANG THI MY PHUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2166

100,000.00

032731.180223.235210.ung ho co chu hue sang

2167

200,000.00

MBVCB.3120207491.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0421000429660 VIEN THI TUYET HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2168

50,000.00

MBVCB.3120207385.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 9908002601 HOANG VUONG BAO NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2169

200,000.00

419012.180223.235019.Chuc chu mau khoe a

2170

300,000.00

031731.180223.234958.Ung ho em Phi Vu FT23051497412851

2171

200,000.00

640939.180223.234853.Ung ho co chu Hue Sang

2172

10,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36492958304.36492958304-0763646114-cua it long nhieu giup do co Hue chu Sang

2173

100,000.00

MBVCB.3120203139.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0501000209430 TRAN THI TUYET MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2174

100,000.00

MBVCB.3120202876.Ung ho co chu Hue Sang, con mong chu mau khoe.CT tu 0441004005161 NGUYEN THI DUY LOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2175

500,000.00

030248.180223.234720.Ung ho gia dinh sang hue FT23051609318690

2176

2,000,000.00

144782.180223.234655.ung ho co chu Hue Sang

2177

300,000.00

029572.180223.234610.Ung ho co chu Hue Sang FT23051648228006

2178

150,000.00

029529.180223.234605.Minh chuyen ung ho co chu Hue Sang FT23051839643841

2179

300,000.00

MBVCB.3120193861.Chuc chu Sang mau khoe nhe..! .CT tu 1021444031 DUONG THU TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2180

100,000.00

994011.180223.234424.Ung ho co chu hue sang

2181

100,000.00

144056.180223.234415.Ung ho co chu Hue Sang

2182

100,000.00

990861.180223.234354.Y NHI( UNG HO CO HUE CHU SANG)

2183

100,000.00

401411.180223.234300.UNG HO CHU SANG CO HUE-180223-23:43:01 401411

2184

100,000.00

632076.180223.234245.TRAN CONG DUONG chuyen khoan ung ho co chu Hue Sang

2185

100,000.00

770251.180223.234219.Ung ho co chu Hue Sang

2186

100,000.00

030124.180223.234124.Ung ho co chu Hue Sang

2187

300,000.00

MBVCB.3120198431.Ung ho co chu Hue Sang .CT tu 9938333339 TRAN THI CAM MY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2188

100,000.00

718884.180223.233921.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2189

100,000.00

MBVCB.3120189478.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0481000920952 PHAM NGUYEN ANH THY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2190

100,000.00

313661.180223.233857.chia se cung co chu hue sang

2191

200,000.00

218113.180223.233840.Ung ho co chu hue sang

2192

100,000.00

025127.180223.233822.UNG HO CO CHU HUE SANG FT23051626439140

2193

100,000.00

MBVCB.3120188435.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0721000614110 DUONG BANG TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2194

1,000,000.00

MBVCB.3120196308.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1012340079 DO BAO KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2195

300,000.00

623951.180223.233734.LE NGOC HAN chuyen khoan

2196

100,000.00

410610.180223.233724.ung ho co chu Hue Sang

2197

300,000.00

409591.180223.233503.Ung ho co chu hue sang

2198

100,000.00

764329.180223.233502.Ung ho co chu Hue Sang

2199

200,000.00

764787.180223.233453.ung ho a Phi Vu

2200

200,000.00

399572.180223.233434.UNG HO CO CHU HUE SANG-180223-23:34:34 399572

2201

100,000.00

MBVCB.3120184270.ung ho co chu Hue, Sang.CT tu 0181003455080 HUA HUONG NHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2202

100,000.00

MBVCB.3120185714.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0281000394808 CHAU ANH TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2203

200,000.00

717570.180223.233334.IBFT Ung ho co chu Hue Sang

2204

100,000.00

783875.180223.233214.PHAM THI NGOC ANH Chuyen tien

2205

100,000.00

MBVCB.3120174275.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0181003464649 NGUYEN TRAN KHANH CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2206

500,000.00

211561.180223.233034.Ung Ho Co Chu Hue Sang

2207

200,000.00

MBVCB.3120172765.Ung ho co chu hue sang .CT tu 0351000906243 NGO THI THU THAO (NGO THU THAO) toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2208

200,000.00

020046.180223.233025.Ung ho em Phi Vu FT23051264981762

2209

100,000.00

MBVCB.3120172422.PHAM THI THANH THUY chuyen tien ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1020215853 PHAM THI THANH THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2210

200,000.00

611744.180223.232944.Ung ho co chu Hue Sang

2211

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36492946219.36492946219-0961010656-ung ho hue sang

2212

200,000.00

398370.180223.232906.UNG HO CO CHU HUE SANG-180223-23:29:07 398370

2213

300,000.00

610545.180223.232859.Ung ho anh chi

2214

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36492946120.36492946120-0961010656-ung ho e phi vu

2215

500,000.00

MBVCB.3120171412.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0331000470881 DANG THI HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2216

100,000.00

781555.180223.232825.Ung ho co chu Hue Sang

2217

600,000.00

018629.180223.232819.Hao nguyen goi tang ac FT23051423058672

2218

100,000.00

MBVCB.3120179958.TRUC ( ung ho chu sang co hue ) .CT tu 0701000432078 HUYNH THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2219

100,000.00

056567.180223.232741.CK nhanh - ung ho co chu Hue Sang

2220

100,000.00

MBVCB.3120170753.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0381000620028 VU HOANG HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2221

50,000.00

200979.180223.232710.Ung ho co chu Hue Sang

2222

200,000.00

199486.180223.232615.Ung ho co chu Hue Sang

2223

200,000.00

017104.180223.232559.Ung ho co chu Hue Sang FT23051017413320

2224

100,000.00

777854.180223.232518.ung ho co chu hue sang

2225

100,000.00

423956.180223.232510.VCB;0071000884846;ung ho co chu Hue Sang

2226

100,000.00

776730.180223.232438.ung ho co chu sang hue

2227

30,000.00

MBVCB.3120168559.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1020976678 LE NGOC DIEM QUYNH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2228

200,000.00

MBVCB.3120176430.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0381000486146 PHAM THI THUY TIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2229

100,000.00

195465.180223.232339.Ung ho co chu Hue Sang Chuc chu mau khoe cua it long nhieu

2230

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36493183381.36493183381-0344232081-Ung ho co chu Hue Sang

2231

100,000.00

776136.180223.232314.TRINH SUONG Chuyen tien ung ho co chu Hue Sang

2232

200,000.00

775778.180223.232308.ung ho co chu Hue Sang

2233

100,000.00

015159.180223.232308.Ung ho co chu hue sang FT23051500485299

2234

100,000.00

774509.180223.232145.ung ho co chu Hue Sang mau khoe

2235

20,000.00

MBVCB.3120167229.ung ho co chu hue sang.CT tu 1014559918 LY THI MY DUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2236

100,000.00

MBVCB.3120175859.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0701000401302 NGUYEN MONG QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2237

100,000.00

024831.180223.232134.Ung ho co Hue

2238

100,000.00

684319.180223.232107.Ung ho co chu Hue Sang

2239

500,000.00

013430.180223.232040.van dong Hue Sang FT23051567696576

2240

100,000.00

MBVCB.3120153891.Ung ho co chu Hue sang.CT tu 0071001068739 VO HOANG KIM NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2241

50,000.00

396172.180223.231948.GIUP CO CHU SANG HUE-180223-23:19:48 396172

2242

150,000.00

MBVCB.3120164354.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0011004366040 PHAM THI NGAN HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2243

200,000.00

012320.180223.231908.ung ho co chu Hue Sang FT23051608203710

2244

100,000.00

188515.180223.231903.Ung ho co chu Hue Sang

2245

200,000.00

684208.180223.231855.UNG HO CO CHU HUE SANG

2246

100,000.00

MBVCB.3120163817.Ung ho co chu hue sang.CT tu 0061001115812 VO BINH QUANG MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2247

100,000.00

669973.180223.231818.VCB;0071000884846;UNG HO EM PHI VU chuc em phau thuat thanh cong

2248

200,000.00

186344.180223.231747.Ung ho co chu Hue Sang

2249

200,000.00

011193.180223.231735.Ung Ho Co Chu Hue Sang. FT23051093440974

2250

100,000.00

246117.180223.231725.VCB;0071000884846;Ung ho co chu hue sang

2251

200,000.00

023541.180223.231708.Ung ho vo chong chu Sang Hue

2252

50,000.00

184488.180223.231638.Ung ho co chu Hue Sang

2253

200,000.00

MBVCB.3120161966.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0441003980732 NGUYEN HUU BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2254

200,000.00

009931.180223.231553.Ung ho co chu Hue Sang FT23051165030428

2255

100,000.00

417244.180223.231513.VCB;0071000884846;Ung ho co chu Hue Sang

2256

200,000.00

135255.180223.231459.phong ck ung ho Hue-Sang

2257

200,000.00

022885.180223.231458.Ung ho co chu Hue Sang

2258

500,000.00

MBVCB.3120150053.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0471000015779 NGUYEN HUU HOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2259

50,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36492944496.36492944496-0981454147-NGUYEN GIA LINH chuyen tien mien phi qua MoMo

2260

200,000.00

008880.180223.231430.Mong co chu mai hanh phuc ben nhau FT23051976502066

2261

100,000.00

MBVCB.3120160100.Chuc chu mau khoe.CT tu 1017367108 DANG LA THUY HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2262

100,000.00

397864.180223.231429.ung ho co chu sang hue

2263

200,000.00

MBVCB.3120149509.Ung ho co chu hue sang .CT tu 0121000788293 NGUYEN VU XUAN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2264

100,000.00

MBVCB.3120159868.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 1026906307 NGUYEN THI LE NA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2265

200,000.00

008107.180223.231328.Ung ho co chu hue sang FT23051160807541

2266

500,000.00

MBVCB.3120149043.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 0071001289400 NGUYEN THUY QUYNH NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2267

200,000.00

394109.180223.231111.UNG HO CO HUE CHU SANG-180223-23:11:11 394109

2268

200,000.00

MBVCB.3120146857.Ung ho co chu Hue Sang.CT tu 9905579681 LE HA NHAT QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2269

200,000.00

174723.180223.231057.Ung ho co chu Hue Sang

2270

100,000.00

577610.180223.231056.NGUYEN THI PHUONG chuyen khoan ung ho co chu Hue sang

2271

100,000.00

393846.180223.231005.UNG HO CO HUE - CHU SANG-180223-23:10:06 393846

2272

100,000.00

MBVCB.3120144309.Chuyen tien cho co Hue va chu Sang.CT tu 0111001164117 LY THANH KHOA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH