Ả Rập Saudi: Quyết định cắt giảm dầu 'thuần túy vì kinh tế', yêu cầu Mỹ tôn trọng

Tin liên quan