Ai Cập công bố 30 quan tài chứa xác ướp 3.000 năm tuổi

Tin liên quan