Ai Cập: Trộm dầu từ đường ống gây hỏa hoạn, bảy người chết

Tin liên quan