Anh: Bão Ciara càn quét gây ngập lụt nghiêm trọng, nhiều khu vực bị chia cắt

Tin liên quan