Campuchia: Bị ăn thịt sau khi rơi vào chuồng cá sấu

Tin liên quan