Campuchia thông báo khẩn biến thể Omicron trong cộng đồng

Tin liên quan