Covid-19 thế giới 2/5: Biến chủng ở Ấn Độ xuất hiện 17 nước

Tin liên quan