Du khách đến EU sẽ được mua sắm miễn thuế sau Brexit không thỏa thuận

Tin liên quan