EU đưa giải pháp giúp các công ty, công nhân, nông dân trước viễn cảnh Brexit không thỏa thuận

Tin liên quan