Iran cảnh báo một số nước không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" ở khu vực vùng Vịnh

Tin liên quan