Nhà thờ Hồi giáo hơn 1.200 tuổi được phát hiện tại Israel

Tin liên quan