Phong trào biểu tình, đình công ở Pháp đang suy yếu

Tin liên quan