Số lượng thị thực mà Mỹ cấp cho du học sinh Trung Quốc giảm đến 99%

Tin liên quan