Tấn công bằng dao tại Nhật Bản, 19 người chết, 45 người bị thương