Vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ hiệu quả trước biến thể mới của virus

Tin liên quan