Kết quả Cup C1 - Champions League 2019/20: Lượt về vòng 1/8 ngày 8/8 - 9/8

(VOH) - Kết quả Cup C1 2020 | Kết quả Cup C1 - Champions League 2019/20: Lượt về vòng 1/8 ngày 8/8 - 9/8/2020.

LƯỢT VỀ VÒNG 1/8 - CUP C1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

THỨ BẢY – NGÀY 8/8/2020

02 giờ 00

Juventus

2-1
LĐ: 0-1

Lyon

02 giờ 00

Manchester City

2-1
LĐ: 2-1

Real Madrid

CHỦ NHẬT – NGÀY 9/8/2020

02 giờ 00

Barcelona

3-1
LĐ: 1-1

Napoli

02 giờ 00

Bayern Munich

4-1
LĐ: 3-0

Chelsea