Tin chuyển nhượng 1/11: Juventus chốt mua Isco vào tháng 1

Tin liên quan