Giá cả thị trường hôm nay 12/9/2019: Cá trê lai từ 28.000 đồng/kg

Tin liên quan