Áp thấp nhiệt đới đang quần thảo Philippines, sắp vào biển Đông

Tin liên quan