Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Tin liên quan