Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, kéo dài đến 23/5

Tin liên quan