Bão Kammuri đi vào Biển Đông trở thành bão số 7

Tin liên quan