Các bước bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND mà cử tri cần ghi nhớ

(VOH) - Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5. Cử tri cần ghi nhớ một số điều sau để đảm bảo quyền bầu cử.

Theo số liệu tổng hợp của các địa phương, cả nước có 69.198.594 cử tri thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Trong Ngày Bầu cử, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ Bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Các bước bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND mà cử tri cần ghi nhớ 1
Ngày 4/5, tại TP. Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biểu bỏ phiếu bầu cử tại trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. (Ảnh: TTXVN)

Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu, Tổ Bầu cử có trách nhiệm thông báo đến cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ Bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ Bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban Bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu, Tổ Bầu cử không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 19 giờ cùng ngày.

Các bước bầu cử

- Bước 1: Cử tri đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ - 19 giờ Chủ nhật, ngày 23/5 để tham gia bầu cử. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.

- Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

- Bước 3: Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử tại bàn hướng dẫn để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận 1 phiếu bầu cử ĐBQH và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Bước 4: Điền phiếu đủ và đúng. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

 • Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem kể cả thành viên tổ bầu cử.
 • Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.
 • Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.
 • Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.
 • Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.
 • Nếu viết hỏng, viết nhầm, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

- Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu sau khi cử tri hoàn thành việc viết phiếu bầu cử.

- Bước 6: Đóng dấu "Đã bỏ phiếu" do Tổ bầu cử đóng vào Thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình trên, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.

Một số quy định liên quan tới bầu cử mà cử tri cần biết

 • Quyền của cử tri theo quy định của pháp luật về bầu cử cũng quy định rõ trong việc bỏ phiếu bầu cử.
 • Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
 • Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
 • Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
 • Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
 • Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì được nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
 • Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu" vào Thẻ cử tri.