Đơn vị bầu cử số 10 - huyện: Củ Chi, Hóc Môn: NGUYỄN XUÂN PHÚC

(VOH) - Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC  - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương  - Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và một số trường đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài  - Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII  - Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII và XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 - 2004 và 2004 - 2011 

 Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC

- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

- Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và một số trường đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài

- Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII và XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 - 2004 và 2004 - 2011 

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 10 - huyện: Củ Chi, Hóc Môn

Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954.

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện cư trú tại: nhà công vụ số 11 Chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ năm 1966 đến năm 1977: Lên chiến khu Cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc học tập, đào tạo; sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi đoàn.

- Từ năm 1978 đến năm 1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Từ năm 1993 đến năm 1996: Tỉnh ủy viên khóa 15 và 16, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Từ năm 1997 đến năm 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam.

- Từ năm 2001 đến năm 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18 và 19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 6 và 7.

- Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

- Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 01 năm 2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. 

- Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và XIII, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.

Từ tháng 4 năm 2021 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Ông đã được tặng giải thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2009), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2003), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2000 và năm 2010); Huân chương Vàng quốc gia của Nhà nước CHDCND Lào (năm 2017)…

Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tôi rất vinh dự được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được cử tri tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Trọng tâm chính chương trình hành động của tôi như sau:

1. Thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người Đại biểu Nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ảnh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan chức năng; chủ động, tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và của Quốc hội.

2. Quan tâm những vấn đề thiết thực về kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân:

- Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, chi phí về thủ tục hành chính. Bảo đảm an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Quan tâm đến gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn,...chú trọng công tác an sinh xã hội của Thành phố;

- Thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi, đến chốn trong thời gian quy định, nhất là những vấn đề về đời sống, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường. Đề ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu người dân;

- Thúc đẩy triển khai 4 chương trình phát triển thành phố đã đề ra, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh của Thành phố, nhất là vấn đề lao động, việc làm; chất lượng, tốc độ tăng trưởng; nhà ở, các thiết chế văn hóa cho người lao động..., bảo đảm môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, gìn giữ bản sắc văn hóa, nhất là trong giới trẻ;

- Thúc đẩy các chương trình đang triển khai: đổi mới mô hình tăng trưởng; chuyển đổi số quốc gia; thu hút tài năng trong và ngoài nước,...Thúc đẩy các sáng kiến, nghị sự đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu của cả nước, có sức cạnh tranh trong khu vực về đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài.

3. Thúc đẩy thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng của Quốc hội: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đề ra;

4. Thúc đẩy các lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đối ngoại; cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả, thực chất của công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, nỗ lực vượt khó và khát vọng phát triển của Nhân dân.

Tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và sự ủng hộ, giúp đỡ mà đồng bào, đồng chí và cử tri đã dành cho tôi thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào và cử tri để hoàn thành tốt chương trình hành động./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026