028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 22 - Quận Tân Bình: Nguyễn Đức Hiếu

(VOH) - Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 22, quận Tân Bình.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 22 - Quận Tân Bình: Nguyễn Đức Hiếu 1

Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Tân Bình

- Cử nhân Luật học, Cử nhân Chính trị học

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 13, quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 22 Quận Tân Bình

Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1982.

Quê quán: xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Hiện cư trú tại: Số 2/1/4 Bình Giã, Tổ dân phố 53, Khu phố 4, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 12 năm 2006: nhân viên thống kê Ban Chỉ huy Quân sự Phường 13, quận Tân Bình. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06 tháng 12 năm 2005.

- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 3 năm 2015: cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng uỷ; Đảng ủy viên, cán bộ Thường trực Khối dân vận Phường 13, quận Tân Bình.

- Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 13; Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 13 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Từ tháng 7 năm 2019 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Tân Bình.

Ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 22, quận Tân Bình.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hiện nay tôi là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Tân Bình, đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 13, quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được đồng bào cử tri lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ nỗ lực phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu với các trọng tâm sau:

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Luôn nỗ lực cùng tập thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Gắn bó, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, là người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri quận Tân Bình và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

2. Từ thực tiễn và kinh nghiệm công tác của bản thân, với vai trò là người đứng đầu chính quyền cấp phường, tôi có nhiều điều kiện nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, thuận lợi trong tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để Thành phố tiếp tục phát triển, hội nhập theo 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra.

3. Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp để: - Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải cách nền hành chính nhà nước trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy mọi năng lực, tiềm năng của đô thị để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. - Phát huy nguồn lực về khoa học, công nghệ và nhân lực chất lượng cao nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố; đầu tư phát triển quận Tân Bình xứng tầm với vị trí địa lý và tiềm năng, nhất là du lịch và kinh tế ban đêm. - Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tạo nhiều việc làm cho người lao động, tạo môi trường phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên; nhà ở cho cán bộ, công chức, người có thu nhập thấp. - Giải quyết các vấn đề hạn chế, Nhân dân bức xúc như: vệ sinh an toàn thực phẩm, hạ tầng giáo dục, ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị, thu gom chất thải rắn, quản lý nhà nước đối với nhà chung cư....

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026