Đơn vị bầu cử số 3 - Quận 5, 8, 11: NGUYỄN TRI THỨC

(VOH) - Ông NGUYỄN TRI THỨC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 3, Quận 5, 8, 11.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông NGUYỄN TRI THỨC  - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy  - Tiến sĩ Bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II   

Ông NGUYỄN TRI THỨC

 - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy  -

Tiến sĩ Bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II  

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 3 - Quận 5, 8, 11

Ông NGUYỄN TRI THỨC, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1973, quê quán: Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện cư trú tại: 175 Trần Quý, khu phố 2, phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 11 năm 2011: Bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 01 năm 2006.

- Từ năm 2006 đến năm 2012: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 3 năm 2015: Phó khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Từ tháng 4 năm 2014: Kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bí thư Chi bộ Nội 3.

- Từ tháng 3 năm 2015: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016: Kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy PhnomPenh (Campuchia).

- Từ tháng 3 năm 2017: Kiêm Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Từ tháng 6 năm 2019: Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp.

- Từ tháng 11 năm 2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Kiêm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế.

Ông đã được tặng thưởng: Thầy thuốc ưu tú (năm 2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc (năm 2007), Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam (năm 2011),…

Ông NGUYỄN TRI THỨC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 3, Quận 5, 8, 11.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN TRI THỨC

Tôi là Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Y tế; tuyến chuyên môn kỹ thuật cao nhất khu vực phía Nam.

Hiện nay, Bệnh viện có 06 Trung tâm, 48 khoa lâm sàng, 09 khoa cận lâm sàng, 15 phòng chức năng, với 4.200 nhân viên và 200 cán bộ nhà trường. Bệnh viện tiếp nhận điều trị ngoại trú cho 6.000 bệnh nhân/ngày, nội trú gần 3.000 bệnh nhân/ngày và cấp cứu trung bình 320 bệnh nhân/ngày.

Tôi vinh dự được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức rõ đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân cả nước. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi phải hết sức trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội và cử tri giao phó, gửi gắm, với chương trình hành động sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân, quan tâm các đối tượng chính sách như người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, người có công, người già; đảm bảo mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế. Bảo đảm chất lượng, công bằng và hiệu quả cho người dân trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế.

2. Chuyển hướng “sức khỏe cho mọi người” thành “mọi người vì sức khỏe mỗi người”, tức việc chăm lo sức khỏe bao gồm trách nhiệm của Nhà nước, của toàn xã hội và của bản thân mỗi người dân. Bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của Nhân dân trong tham gia Bảo hiểm y tế. Đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, với mục tiêu phấn đấu “một bệnh nhân khó khăn nhất khi vào cơ sở y tế có quyền được hưởng dịch vụ, phương pháp điều trị tiên tiến nhất và trang thiết bị hiện đại nhất”.

3. Quan tâm đổi mới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt đối với cán bộ trẻ; về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, y đức, thái độ giao tiếp chuyên nghiệp đối với người bệnh và thân nhân; góp phần điều chỉnh bổ sung chế độ chính sách nhằm cải thiện đời sống tinh thần và vật chất, nuôi dưỡng lòng yêu nghề và thương yêu người bệnh của nhân viên y tế.

4. Tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo huấn luyện cán bộ y tế tuyến trước, bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật,... nhằm nâng cao trình độ năng lực tuyến cơ sở; đặc biệt tập trung tối đa hỗ trợ cho các cơ sở y tế phía Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh; chuẩn hóa vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá kết quả công việc; giữ gìn sự đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên y tế và Nhân dân; gương mẫu trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật, trong lãnh đạo, quản lý điều hành; có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

6. Quan tâm, tham gia xây dựng chính sách về mua sắm trang thiết bị y tế, các công tác liên doanh liên kết trong mua sắm trang thiết bị y tế, nhằm ngăn chặn các hoạt động thổi giá trang thiết bị y tế và lạm thu đối với người bệnh.

Trên đây là Chương trình hành động của tôi. Được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước cử tri địa phương và cử tri cả nước. Tôi cam kết thực hiện tốt Chương trình hành động, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển y tế, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của đồng bào, cử tri./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Tin liên quan