Đơn vị bầu cử số 3 - Quận 5, 8, 11: TRẦN KIM TUYỀN

(VOH) - Ông TRẦN KIM TUYỀN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đơn vị bầu cử số: 3, Quận 5, 8 và 11.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số: 3 - Quận 5, 8, 11: TRẦN KIM TUYỀN 1

Ông TRẦN KIM TUYỀN

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

- Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật Công nghiệp, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cao cấp lý luận chính trị

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 3 - Quận 5, 8, 11

       Ông TRẦN KIM TUYỀN, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1978. Quê quán: Xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hiện cư trú tại: TK 36/16 đường Nguyễn Cảnh Chân, tổ dân phố 36, khu phố 3, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

       Quá trình công tác của Ông như sau:

       - Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 8 năm 2003: Giáo viên trường Trung học phổ thông Long Xuyên, An Giang.

       - Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 4 năm 2008: Giáo viên, Tổ trưởng tổ bộ môn Văn hóa Kỹ thuật cơ sở, trường Công nhân Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Từ tháng 5 năm 2008 đến nay: Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng trường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Từ tháng 3 năm 2015 đến nay: Bí thư chi bộ 2, Phó Bí thư Đảng bộ Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ở Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 02 năm 2019: Ủy viên Ban chấp hành Hội giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

       - Từ tháng 8 năm 2020 đến nay: Hội viên Ban chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       - Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Đại biểu, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       - Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 19 tháng 6 năm 2009.

       Ông đã được tặng thưởng: Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và xã hội năm 2020, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2006, 2010, 2014, 2015, 2016,..

       Ông TRẦN KIM TUYỀN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đơn vị bầu cử số: 3, Quận 5, 8 và 11.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TRẦN KIM TUYỀN

Tôi tên: TRẦN KIM TUYỀN - Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên là đại biểu, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua kết quả thực hiện chương trình hành động, nhiệm vụ của người đại biểu vừa qua và kết quả hoàn thành rất tốt. Nay tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử tiếp Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận: Quận 5, Quận 8 và Quận 11.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm Đại biểu Quốc Hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động của người đại biểu thể hiện qua nội dung như sau:

Một là, gương mẫu trong việc thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân;

Hai là, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của cử tri. Đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết.

Ba là, tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của tổ đại biểu, của Đoàn đại biểu Quốc hội; nghiên cứu, kiến nghị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội (như về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án chế độ chính sách, kiến nghị về Luật ra trước Quốc hội, các chế độ chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,..).

Bốn là, cùng với tổ chức đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông và các vấn đề khác, đảm bảo quyền lợi tốt cho cử tri;

Năm là, đại diện quý cử tri sẽ chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ về những vấn đề khi cử tri phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của  tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang Nhân dân hoặc của Nhân dân mà cử tri nhiệt huyết quan tâm.

Để thực hiện tốt và có hiệu quả những nội dung trên, tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý đồng bào cử tri.

Trân trọng!

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

        NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Tin liên quan